Tjänsten Lomake.fi stängs 29.2.2024

Användningen av Lomake.fi upphör den 29 februari 2024. Om du vill spara de blanketter som du tidigare har skickat ladda ner dem på din dator innan tjänsten stängs. Läs mer om Skatteförvaltningens blanketter: vero.fi/andringar

Du kan logga in i MinSkatt med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipsförsett personkort.

Om du sköter någon annans ärenden behöver du en Suomi.fi-fullmakt för det. Läs mer om autentiseringen