se

UTOMLANDS BOSATT PERSONS ANMÄLAN OM ADRESSÄNDRING UTOMLANDS TILL DET FINSKA BEFOLKNINGSDATASYSTEMETGör inte anmälan med den här blanketten när du flyttar från Finland till ett annat land eller till Finland från utlandet.

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), som trädde i kraft i början av mars 2010, ålägger finska medborgare som är bosatta utomlands att omedelbart anmäla förändringar i sina personuppgifter som skett under den tid personen vistats utomlands, bland annat födelse av barn, vigsel till eller upplösning av äktenskap och ändring av namn. Ändringarna ska anmälas till det finska befolkningsdatasystemet som upprätthålls av magistraterna. Ansökan om pass kan anhängiggöras endast om sökanden har en finsk personbeteckning och personens uppgifter i befolkningsdatasystemet är uppdaterade. Dokumentet som den anmälda uppgiften baserar sig på kan sändas till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, eller till närmaste finska beskickning i det nuvarande bosättningslandet.

Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands.
Personuppgifter
På anmälan antecknas i första hand finsk personbeteckning, ifall respektive person har en sådan.
Finsk personbeteckning eller
 *(dag.månad.år)

 *

 *

Genom att skriva OK i rutan nedan kan du ge ditt samtycke till att din e-postadress registreras i befolkningsdatasystemet. I annat fall används adressen bara för kontroll av uppgifterna på denna blankett.
   är en förkortning av namn för befolkningsdatasystemet

Efter du fylld i personuppgifterna ovan tryck knappen "Läg till". Du kan "Lägga till listan" högts 10 personer.
Ifyllda personuppgifterna.
 #  Födelsetid       Efternamn        Förnamn          Tidigare efternamn  Epost            BDS  
 *
 *
Adress utomlands
 *
 *  *
 *
 *  *
 *
Telefonnummer är kontaktuppgift och registreras inte med den här anmälan.