se ANSÖKAN OM HYRESBOSTAD


ATT NOTERA:

- Ansökan är i kraft 3 månader efter att den skickats.

- Ny Ansökan ersätter en tidigare lämnad ansökan om hyresbostad

- Alla uppgifter märkta med * är obligatoriska.

- Om relevanta uppgifter i din ansökan ändras, vänligen kontakta vår kundtjänst.

LÄGENHET SOM SÖKS


 

Önskemål om antal rum (primärt sekundärt önskemål) + önskemål om typ av kök
* - +


euro/månad

(Anvisning)
 

(Anvisning) 

VAL AV OMRÅDEN

Kryssa för de områden där du söker bostad. Om du söker bostad i hela Helsingfors, välj då "alla områden". Du kan också söka bostad enligt storområden, till exempel i hela innerstaden. Välj då "Hela innerstaden" i områdesmenyn. Vi erbjuder dig en bostad endast i de områden som du har angett i din ansökan.


SÖKANDE
Sökande
Släktnamn *
Förnamn *
Personbeteckning *
(Anvisning)
 *
  (Anvisning)
 *

 *
 *
(Anvisning)
 *
  
*
(Anvisning)
Postnummer och -kontor*
  

Medsökande (Anvisning)
Släktnamn *
Förnamn *
Personbeteckning *
(Anvisning)
 *
  (Anvisning)
 *

 *
 *
(Anvisning)
 *
  
*
(Anvisning)
Postnummer och -kontor*
  ÖVRIGA BOENDE
  (Anvisning)
 *
 *
 *


Direktiv: Flytta familjamedlems uppgifter till nedanstående stora ruta genom att trycka 'Lägg till'.

 #  Familjemedlem  Släktnamn        Förnamn          Personbeteckning  Månadsinkomster   Förmögenhet  

     (Anvisning)

INKOMSTER OCH FÖRMÖGENHET
Sökande

Inkomster
 *  (Anvisning)
Nuvarande månadsinkomster före skatt*  (Anvisning)
euro/månad
Förmögenhet (Anvisning)
Förmögenhetens värde
euro
Utredning över förmögenheten   
Avdrag som skall beaktas i förmögenheten
Personliga skulder sammanlagt
euro

Medsökande

Inkomster
 *  (Anvisning)
Nuvarande månadsinkomster före skatt*  (Anvisning)
euro/månad
Förmögenhet (Anvisning)
Förmögenhetens värde
euro
Utredning över förmögenheten   
Avdrag som skall beaktas i förmögenheten
Personliga skulder sammanlagt
euro
UPPGIFTER OM DEN NUVARANDE BOSTADEN

(Anvisning)

Sökande

personer

rum

m2
(Anvisning)

(max.75 tecken)
  (Anvisning)
(max.75 tecken)
Hyra (Anvisning)Vederlag
euro/månad

Medsökande

personer

rum

m2
(Anvisning)

(max.75 tecken)
  (Anvisning)
(max.75 tecken)
Hyra (Anvisning)Vederlag
euro/månad
BOSTADSBEHOV
Sökande(max.150 tecken)
(max.150 tecken)


Medsökande(max.150 tecken)
(max.150 tecken)

TILLÄGGSUPPGIFTER

ANVISNING: Ni kan skriva en fri tilläggsutredning över er situation (max. 400 tecken)

VAR BEREDD PÅ ATT FÖRETE FÖLJANDE BILAGOR:

Bör företes, när en bostad erbjuds:

 • beskattningsbeslut och den i förväg ifyllda skattedeklarationens specifikationsdel för senast verkställda beskattning (gäller personer som fyllt 18 år)
 • löneintyg eller annat intyg över månatliga skattepliktiga inkomster (gäller personer som fyllt 18 år)
 • studieintyg
 • intyg över egendomens gängse värde
 • utredning över det sökande hushållets sammanlagda skulder
 • uppehållstillstånd eller registreringsintyg
 • graviditetsintyg
I skilsmässofall:
 • intyg över att skilsmässoprocessen inletts
 • avtal om barnens förmyndarskap och boende (gäller barn under 15 år)
 • ex-makens beskattningsintyg och den i förväg ifyllda skattedeklarationens specifikationsdel för senast verkställda beskattning (om ni har för avsikt att skilja er eller det gått högst 2 år sedan skilsmässan)

Bör företes vid inlämningen av ansökan eller så snart som möjligt (Avdelningen för bostadsärenden kan erbjuda bostad först efter att ha fått bilagan):

 • disponentutlåtande (gäller dem som byter stadens hyresbostad)
 • kvitto över betalda hyresskulder (om sökanden haft obetalda hyror)

Kredituppgifter skall kontrolleras innan en bostad erbjuds.

Personuppgifterna i ansökan registreras i Helsingfors stads register för ansökning om hyrebostad. Systemets registerbeskrivning finns tillgänglig på Helsingfors stads www-sidor på adressen http://www.hel.fi/rekisteriseloste

*
reserverar mig för att leverera nödvändiga bilagor då bostad erbjuds.