fi Ilmoitus ilmailusta aiheutuneesta häiriöstä
 
Ilmoittaja  *
 *
Tapahtumatiedot  *
 *
 *
 *


Ilma-alus
(Yleensä tyyppiä OH-___ ja löytyy ilma-aluksen pyrstöstä. Miehittämättömillä ilma-aluksilla ei ole merkintöjä)

 *
 Liitteet

Liitetiedostojen tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office - ohjelmat, Adobe Acrobat, Internet - selaimet tai faksien / kuvien esikatseluohjelmat. Liitetiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla korkeintaan 10 megatavua.

Popup
Liitetiedoston lisääminen
Tiedoston sisältö
Hae tiedosto