Identifiera dig i tjänsten

Den här e-tjänsten hämtar automatiskt vissa uppgifter om dig ur befolkningsregistret vid identifieringen. Som användare skall du godkänna att uppgifterna får hämtas och utnyttjas i den här e-tjänsten.

Uppgifter som hämtas ur befolkningsregistret är bl.a. personens namn, personbeteckning och adress.

Klicka på Identifiering för att förflytta dig till Medborgarens identifikations- och betalningstjänst där du kan identifiera dig.