se Ansökan om flyghindertillstånd
 
 *
Sökanden (den som sätter upp hindret) 
 *
 * 
 
 * 
 
 * 
 
 * 
 
 * 
 
 * 
 

Den som ansvarar för hindret 


 
 
 
 

 
 
Faktureringsuppgifter 
 *

 *
 * 
 
 * 
 
 *
 *
Om er operatör inte finns i listan, välj "annan operatör" och ange uppgifter.
  
 
Uppgifter om hindret
 *

 *
 
 
Hindrets ID-nummer (enligt Finavias utlåtande)
Skriv hindrens ID-nummer separerade med komma, till exempel 12345678, 89123456.
Med en ansökan kan man söka tillstånd för högst 40 flyghinder.

 Tiden för verksamheten
Datum    -    
Tid    -    


 Hindrets koordinater
Geografiska koordinater Rätvinkliga koordinater
N °  " Nord=  meter
E °  " Öst=   meter

 *


 *


Hindrets höjd
 *
 *
 *

Hindermarkeringar
 *
 *
Popup
Bilagor

Bilagorna måste kunna öppnas med de vanligaste programmen, t.ex. Microsoft Office-programmen, Adobe Acrobat, webbläsare eller program för förhandsgranskning av fax/bilder. Den sammanlagda storleken på bilagorna får vara högst 10 MB.

Bilagorna kan även skickas per fax till nummer 029 534 5095, per e-post till kirjaamo@trafi.fi eller per post till adressen: Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors.

Samtliga bilagor ska vara försedda med kundens kontaktuppgifter. Det ska också framgå till vilket ärende bilagorna hänför sig.
Bifogande av bilaga
Filens innehåll
Sök fil