Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata-logo

UTOMLANDS BOSATT PERSONS ANMÄLAN OM ADRESSÄNDRING UTOMLANDS TILL DET FINSKA BEFOLKNINGSDATASYSTEMETDenna blankett är avsedd för finska medborgare
Gör inte anmälan med den här blanketten när du flyttar från från Finland utomlands, från utlandet till Finland eller i Finland.
Ankomstdatumet för denna anmälan registreras i befolkningsinformationssystemet som flyttdatum


Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands.
Se handläggningstider
DATASKYDDSTEXTEN
Personuppgifter
På anmälan antecknas i första hand finsk personbeteckning, ifall respektive person har en sådan.
Finsk personbeteckning eller
 *(dag.månad.år)

 *

 *

Genom att skriva OK i rutan nedan kan du ge ditt samtycke till att din e-postadress registreras i befolkningsdatasystemet. I annat fall används adressen bara för kontroll av uppgifterna på denna blankett.
   är en förkortning av namn för befolkningsdatasystemet

Efter du fylld i personuppgifterna ovan tryck knappen "Läg till". Du kan "Lägga till listan" högts 10 personer.
Ifyllda personuppgifterna.
 #  Födelsetid       Efternamn        Förnamn          Tidigare efternamn  Epost            BDS  
 *
Adress utomlands (Ange adressen i den form som den används i migrationslandet)
 *
 *  *
 *
 *  *
 *
Telefonnummer är kontaktuppgift och registreras inte med den här anmälan.