Här finner du en lista av alla organisationer som har blanketter i Lomake.fi-blankettjänsten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skatteförvaltningen

Statskontoret