Hakutulokset

Esimerkkejä hakusanoista: opiskel, "Euroopan unioni"

Lomakkeita löytyi: 7688 kpl.

Lomakkeen tiedot Lomakemuodot
1. luokan oppilaan hyvinvointia ja terveydentilaa koskeva kysely, huoltajan lomake (Helsinki)

Kouluun 1. luokalle pyrkivän oppilaan huoltaja ilmoittaa tällä lomakkeella terveystietoja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle. Données sur la santé de l'èlève / Déclaration du tuteur aux soins de santé publique de l'école


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
12-17-vuotiaan suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen / eroamiseen uskonnollisesta yhdyskunnasta

Huoltajat päättävät lapsen uskonnollisesta asemasta kuitenkin siten, että 12 vuotta täyttänyt henkilö voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain hänen omalla kirjallisella suostumuksellaan. Tämä on liite lomakkeille Vrk 1.70a ja Vrk 1.71a.


[Maistraatit]
PDF-lomake
12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista 2015

Tämä lomake täytetään, jos yhtiö haluaa vähentää verotuksessa sellaista poistoa, joka on aiemmin vähennetty kirjanpidossa mutta ei verotuksessa. Lomake täytetään myös, jos yhtiölle syntyy verovuonna uutta verotuksessa vähentämätöntä poistoa (ns. hyllypoistoa).


[Verohallinto]
PDF-lomake
12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista 2016

Lomake täytetään, jos <b>yhtiö</b> haluaa vähentää verotuksessa sellaista poistoa, joka on aiemmin vähennetty kirjanpidossa mutta ei verotuksessa. Lomake täytetään myös, jos yhtiölle syntyy verovuonna uutta verotuksessa vähentämätöntä poistoa (ns. hyllypoistoa). Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (5- tai 6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
PDF-lomake
13 Osingon ansio- ja pääomatulon jakoa varten annettava selvitys osakasasunnosta ja osakaslainasta 2016

Lomake täytetään vain, jos on saatu osinkoja muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä ja on ollut osakaslainaa tai käytössä on ollut yhtiön varoihin kuuluva asunto (osakasasunto).


[Verohallinto]
PDF-lomake
14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta 2016

Lomake on täytettävä kun vaaditaan kotitalousvähennystä yritykselle maksetusta työkorvauksesta..


[Verohallinto]
PDF-lomake
14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta 2017


[Verohallinto]
PDF-lomake
14B Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta 2016


[Verohallinto]
PDF-lomake
14B Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta 2017


[Verohallinto]
PDF-lomake
14C Todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten 2015


[Verohallinto]
PDF-lomake
14C Todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten 2017


[Verohallinto]
PDF-lomake
15 Taiteilijan ja freelancerin tulot 2016

Lomakkeella ilmoitetaan ne taiteellisesta toiminnasta tai freelancetoiminnasta saadut tulot, joita ei ole esitäytetyllä veroilmoituksella.


[Verohallinto]
PDF-lomake
15-17-vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen / eroamiseen uskonnollisesta yhdyskunnasta

15 vuotta täyttänyt henkilö voi kaikkien huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Tämä on liite lomakkeille Vrk 1.70a ja Vrk 1.71a.


[Maistraatit]
PDF-lomake
16 Selvitys ulkomaantuloista 2016

Tällä lomakkeella ilmoitetaan ulkomailta saadut tulot. Lomakkeella ilmoitetaan ulkomailta saadut eläketulot, ulkomaiselta työnantajalta saadut palkat ja luontoisedut, ulkomailta saadut muut ansiotulot, ulkomailta saadut osinkotulot ja muut ulkomailta saadut pääomatulot.


[Verohallinto]
PDF-lomake
16 Selvitys ulkomaantyöskentelystä 2015

Lomakkeella selvitetään ulkomaantyöskentely


[Verohallinto]
PDF-lomake
18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä 2014

Tällä lomakkeella ilmoitetaan myös muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin (TVL) kuuluvat kiinteistöt. Lomaketta käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä 2015

Tällä lomakkeella eritellään yhteisön omistamat muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvat kiinteistöt.


[Verohallinto]
PDF-lomake
18B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä 2015

Lomakkeella ilmoitetaan pääosin elinkeinotoiminnan käytössä verovuonna olleet kiinteistöt.


[Verohallinto]
PDF-lomake
18B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä 2016

Lomakkeella ilmoitetaan <b>pääosin elinkeinotoiminnan käytössä</b> verovuonna olleet kiinteistöt. .Tämä on <b>päälomakkeiden 5 ja 6A liitelomake </b><p/> Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (5- tai 6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
PDF-lomake
Linkki
19 Työasuntovähennys 2017


[Verohallinto]
PDF-lomake
2 Maatalouden veroilmoitus 2015

Tätä lomaketta käyttää maataloudenharjoittaja ja yhtymä, joka on toiminnastaan muistiinpanovelvollinen.


[Verohallinto]
PDF-lomake
2 Maatalouden veroilmoitus 2016

Lomaketta käyttää <b>maataloudenharjoittaja ja yhtymä</b>, joka on toiminnastaan muistiinpanovelvollinen. Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. Verohallinnon liitelomakkeet (esim. 79A, 9A) voit lähettää Suomi.fi-palvelun verkkolomakkeilla.


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
PDF-lomake
218L Suomenvuohen polveutumistiedot

Lomake tulee liitteeksi alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen hakemukseen, jos hakee sopimusta suomenvuohille, jotka ovat syntyneet vuonna 2013 tai aikaisemmin. Lomake toimitetaan viimeistään 12.5. ELY-keskukseen. Suomenvuohilla, jotka ovat syntyneet vuonna 2013 tai aikaisemmin, polveutumistietojen ilmoittamiseksi riittää viljelijän oma ilmoitus (esim. lomakkeella 218L). Vuohet tulee ilmoittaa lammas- ja vuohirekisteriin. Lampaista ja vuohista on esitettävä pitopaikkakohtainen eläinluettelo sekä lammas- ja vuohirekisterin tiedot. Lomake on viljelijälle. Päivitetty 9.4.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
227 Hakemus porotalouden tuesta poronhoitovuodelta 2016/2017

Tukea maksetaan poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Hakemus on toimitettava viimeistään 1.9.2016 Lapin ELY-keskukselle. Päivitetty 6.7.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
227 Ohcamus boazodoalu doarjagis boazodoallojahkái 2016/2017

Doarjja máksojuvvo boazodoaluin bargi dállodoaluide. Ohcamus galgá doaimmahuvvot manimustá 1.9.2016 Lappi EJB-guovddázii.


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
228 Hakemus puutarhatuotteiden varastointituesta vuodelle 2016

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3) ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto tai muu varasto) perusteella. Tukikelpoisia kasveja ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali. Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen ja Ahvenanmaalla valtionvirastoon. Päivitetty 18.8.2016 Lomake@mavi.fi (Palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
228A varastoitujen puutarhatuotteiden määrä 15.11.2016

Liite hakemukseen 228. Liite toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen ja Ahvenanmaalla valtionvirastoon. Päivitetty 18.8.2016 Lomake@mavi.fi (Palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
228B varastoitujen puutarhatuotteiden määrä 15.12.2016

Liite hakemukseen 228. Liite toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen ja Ahvenanmaalla valtionvirastoon. Päivitetty 13.12.2016 Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
228C varastoitujen puutarhatuotteiden varastokirjanpito

Liite hakemukseen 228. Päivitetty 18.8.2016 Lomake@mavi.fi (Palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
228D Puutarhatuotteiden varastointituki: esimerkki varastokirjanpidosta

Liite hakemukseen 228. Päivitetty 18.8.2016 Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
230 Maidon suoramyynti-ilmoitus

Maidon suoramyyntituotantotuen hakijan on ilmoitettava suoraan kuluttajalle myymänsä lehmänmaidon ja lehmänmaitotuotteiden määrät. Palauta lomake viimeistään 15.1.2018 ELY-keskukseen. Maidon tuotantotuen maksu perustuu ilmoitettuihin tuotantotietoihin. Päivitetty 27.3.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
2322L Asiantuntijan selvitys oman puutavaran ja/tai maa-aineksen käytöstä

Lomakkeella selvitetään hankkeessa käytetty oma puutavara ja/tai maa-aines


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
2330 Korkotukilainan nostolupahakemus

Nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvä korkotukilainan nostolupa haetaan tällä lomakkeella ELY-keskuksesta. Päivitetty 1.10.2015 Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
2331 Tositekohtainen koontiluettelo

Tositekohtainen koontiluettelo kansallisen investointiavustuksen maksamisen tai korkotukilainan nostoluvan perusteena olevista tukikelpoisista kustannuksista.


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
2332 Maatalouden investointituen maksatus- ja nostolupahakemus

Tätä lomaketta käytetään haettaessa maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisen rahoitustuen maksamista tai lainan nostolupaa. Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
253 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus

Lomakkeella voit hakea maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon sopimusta. Sopimuksen kohteena voi olla perinnebiotooppi tai luonnonlaidun, joka on pellon ulkopuolista aluetta. Voit hakea ympäristösopimusta palauttamalla kyseessä olevan sopimushakemuksen vaadittavine liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2017. Päivitetty 8.3.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
254 Ilmoitus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen sopimuseläinten käyttämisestä rodun lisäämiseen

Lomake toimitetaan ELY-keskukseen ennen sopimuskauden päättymistä. Lomakkeella ilmoitetaan ELY-keskukseen miten sopimuseläimiä on käytetty rodun lisäämiseen. Tämän ilmoituksen perusteella tuki voidaan hyväksyä lopullisesti. Lomake on viljelijälle. Päivitetty 17.3.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
262 Hakemus kosteikkojen hoitosopimukseksi

Lomakkeella voit hakea kosteikon hoitosopimusta kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Ympäristösopimus voidaan tehdä myös pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta. Voit hakea ympäristösopimusta palauttamalla kyseessä olevan sopimushakemuksen vaadittavine liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2017. Päivitetty 8.3.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
273 Tärkkelysperunan viljelysopimus

Lomakkeella tehdään viljelysopimus tärkkelysperunateollisuuden kanssa 15.6.2017 mennessä. Sopimusta tehdään kaksi samanmuotoista kappaletta, joista toinen jää viljelijälle ja toinen tärkkelysperunateollisuudelle. Kopio sopimuksesta on toimitettava kuntaan 15.6.2017 mennessä. Viljelysopimuksen tehneet tärkkelysperunanviljelijät voivat hakea peltokasvipalkkiota. Lisätietoja hakuoppaasta 2017. Päivitetty 11.5.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
Word-lomake
282 Osallistumisilmoitus maidon tuotantotukijärjestelmään

Lomakkeella haetaan maidon tuotantotukea. Palauteta lomake kuntaan, ja se on voimassa toistaiseksi. Osallistumisilmoitus on annettava uudestaan, jos maatila jaetaan tai maatilat yhdistetään esimerkiksi yhtymäksi tai kuolinpesäksi. Päivitetty 7.3.2016 Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
286 Maidon kuljetusavustus meijereille

Meijerit voivat hakea maidon kuljetusavustusta Maaseutuvirastosta lomakkeella 286. Palauta hakemus viimeistään 25.11.2016 Maaseutuvirastoon. Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2016 maksaa pohjoisen tuen alueilta vuonna 2015 keräillystä maidosta. Kunnat, joiden alueelta keräillylle maidolle voi saada tukea, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 905/2016. Päivitetty 09.11.2016 Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
289 Tukioikeuksien haku varannosta

Tukioikeuksia haetaan kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Toimita hakemus alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Ahvenanmaalla hakemus toimitetaan Ahvenanmaan valtionvirastolle. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy 15.6.2016. Päivitetty 31.3.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
2C Metsätalouden veroilmoitus 2015

Lomakkeella ilmoitetaan metsätalouden tulot ja metsätalouteen kohdistuvat menot.


[Verohallinto]
PDF-lomake
2C Metsätalouden veroilmoitus 2016

Lomakkeella ilmoitetaan <b>metsätalouden tulot ja metsätalouteen kohdistuvat menot</b>. Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä.


[Verohallinto]
Linkki
PDF-lomake
Linkki
Linkki
3. luokan oppilaan hyvinvointia ja terveydentilaa koskeva kysely, huoltajan lomake (Helsinki)

Huoltaja ilmoittaa huollettavanaan olevan lapsen terveydestä koulun terveydenhuollolle. Déclaration du tuteur sur l'état de santé de l'enfant, 3ème classe


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
307 Hakemus maksuhelpotuksesta valtion- ja korkotukilainoille

Hakemus maksuhelpotuksesta valtion- ja korkotukilainoille. Päivitetty 2.9.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3305 Yritystukihakemus

Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (80/2015) mukaista yrityksen investointitukea, yrityksen perustamistukea tai tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen Manner-Suomen maaseudun kehit-tämisohjelmasta. Päivitetty 8.5.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
3305Y_L Yritystietolomake / sopimus

Päivitetty 17.6.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
3305ind Yritystuen indikaattorilomake

Tuen hakuvaiheessa täytetään lähtötaso ja tavoitetaso -sarakkeet. Hakemusvaiheessa täytetään myös arvio mahdollisesti myönnettävän tuen vaikutuksesta. Päivitetty 8.5.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
3306A Tukihakemus, kehittämis- ja investointihanke

Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) mukaista hanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Päivitetty 21.12.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3306B Hankesuunnitelma

Lomakkeella esitetään hankesuunnitelma. Päivitetty 21.12.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3306Cind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeen seurantatietolomakkeen täyttäminen Lomakkeella annetaan hankkeen määrälliset tavoitteet ja tulokset. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet ilmoittavat vain ne tulokset, jotka syntyvät suoraan koulutus- ja tiedonvälityshankkeen toiminnasta. Jos hankkeessa mukana olevalla yrityksellä on omia hankkeita, niiden tulokset ilmoitetaan yritystuen indikaattorilomakkeella. Päivitetty 21.12.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3306Dind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen

Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen -toimenpiteen seurantatietolomakkeen täyttäminen Lomakkeella annetaan hankkeen määrälliset tavoitteet ja tulokset. Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ilmoittavat vain ne tulokset, jotka syntyvät suoraan kehittämis- tai investointihankkeen toiminnasta. Jos kehittämishankkeessa mukana olevalla yrityksellä on omia hankkeita, niiden tulokset ilmoitetaan yritystuen indikaattorilomakkeella. Päivitetty 21.12.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3306Eind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, Yhteistyö

Yhteistyöhankkeen seurantatietolomakkeen täyttäminen Kehittämishankkeet ilmoittavat vain ne tulokset, jotka syntyvät suoraan kehittämishankkeen toiminnasta. Jos kehittämishankkeessa mukana olevalla yrityksellä on omia hankkeita, niiden tulokset ilmoitetaan yritystuen indikaattorilomakkeella. Päivitetty 21.12.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3306F Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä

Lomakkeella esitetään arvio vastikkeettomasta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä (laatu ja määrä). Lomake laitetaan tukihakemuksen (3306A) liitteeksi. Päivitetty 21.12.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3306Lind Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset

Leader-ryhmien kautta tukea hakevat tai tukea saaneet hankkeet valitsevat hankkeeseen sopivat indikaattorit. Päivitetty 21.12.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3311 Korkotukilainan luottolupaus

Liite lomakkeisiin 3314 ja 3319 haettaessa korkotukilainaa. Päivitetty 30.3.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3314 Maatalouden investointitukihakemus

Tätä lomaketta käytetään haettaessa maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaista rahoitustukea. Lisäksi tällä lomakkeella haetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain 329/1999) mukaisen asuntorakentamisen tukea. Päivitetty 30.3.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3315 Maksuhakemus maaseudun yritystuki


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3316 Maksuhakemus kehittämis- ja investointihanke

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014&#150;-2020 maksuhakemuslomaketta 3316 käyttää maaseudun kehittämis- ja investointihankkeen maksun hakija, jolle on myönnetty tukea maaseudun kehittämis- ja/tai yleishyödylliseen investointihankkeeseen. Tällä maksuhakemuslomakkeella haetaan maksua myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisiin yritysryhmähankkeisiin. Maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kehittämishanketukea koskevan EU- ja kansallisen lainsäädännön, Maaseutuviraston antaman hanketukea koskevan maksumääräyksen Maaseutuviraston määräys kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta Nro 53/15, Dnro: 1189/54/2015 ja hankkeen voimassa olevan tukipäätöksen mukaisesti. Maksumääräys on Finlexissä www.finlex.fi viranomaisten määräyskokoelmissa kohdassa Maaseutuvirasto.


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3317 Toimintaryhmän toimintarahan maksuhakemus


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
Word-lomake
3318 Maksuhakemus teemahanke

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-–2020 maksuhakemuslomaketta 3318 käyttää teemahankkeen maksun hakija (paikallinen toimintaryhmä), jolle on tukipäätöksellä myönnetty tukea teemahankkeeseen.


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3319 Nuoren viljelijän aloitustukihakemus

Tätä lomaketta käytetään haettaessa maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaista nuoren viljelijän aloitustukea ja tilanpidon aloittamisen yhteydessä tapahtuvaa tuettujen lainojen siirtoa. Päivitetty 25.3.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3320L Matkalasku

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 matkalaskulomaketta 3320L käyttää tuensaaja, joka esittää matkakuluja hanketukien, toimintarahan tai teknisen avun maksuhakemuksessa.


[Maaseutuvirasto Mavi]
Excel-lomake
3321L Tuntikirjanpito

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 tuntikirjanpitolomaketta 3321L käyttää tuensaaja, joka esittää palkkakuluja hanketukien tai yrityksen investointituen maksuhakemuksessa.


[Maaseutuvirasto Mavi]
Excel-lomake
3322L Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomaketta 3322L käyttää tuensaaja, joka esittää vastikkeetonta työtä hanketukien maksuhakemuksessa.


[Maaseutuvirasto Mavi]
Excel-lomake
3325A Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma

Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) mukaista hanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Päivitetty 17.6.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
3325B Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma

Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) mukaista hanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Päivitetty 17.6.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
3337 Valtiontakaushakemus

Tätä lomaketta käytetään haettaessa maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaista valtiontakausta. Valtiontakausta ja siihen liittyvää tukea haetaan investointiin samaan aikaan kuin muutakin investointitukea (avustus ja korkotuki). Päivitetty 7.4.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3430 Liiketoimintasuunnitelma

Nuoren viljelijän aloitustukea tai maatalouden investointitukea koskevaan hakemukseen on liitettävä liiketoimintasuunnitelma, joka on tuen hakijan maatilaa koskeva kehittämissuunnitelma. Siinä esitetään tuen hakijaa ja maatilan hallintaa koskevat tiedot, maatilan alkutilanteen tarkastelu, maatilan toiminnan kehittämisen tavoitteet, toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämiseen liittyvät talouslaskelmat. Päivitetty 1.4.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
35 Elinkeinoyhtymän osakasselvitys 2015

Lomaketta käyttävät <b>avoin yhtiö, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiö sekä elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä</b> pääverolomakkeen liitteenä. Lomake annetaan, jos yhtymän osakkaan tiedot ovat muuttuneet tai lomakkeella kysyttyihin tietoihin on ilmoitettavaa.


[Verohallinto]
PDF-lomake
35 Elinkeinoyhtymän osakasselvitys 2016

Lomaketta käyttävät <b>avoin yhtiö, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiö sekä elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä</b> pääverolomakkeen liitteenä. Lomake annetaan, jos yhtymän osakkaan tiedot ovat muuttuneet tai lomakkeella kysyttyihin tietoihin on ilmoitettavaa. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (6A-lomake).


[Verohallinto]
PDF-lomake
Linkki
359 Talousseurantalomake

Maatilan talousseurantalomake liittyy nuoren viljelijän aloitustukipäätökseen. Päivitetty 10.9.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Excel-lomake
36 Yhtymäselvitys 2015

Lomaketta käyttävät <b>kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä</b>. Lomake annetaan, jos yhtymän tai sen osakkaan tiedot ovat muuttuneet. Voit myös ilmoittaa vaatimuksen jaettavasta yritystulosta, yhtymän muut tulot sekä maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat tulonhankkimiskulut.


[Verohallinto]
PDF-lomake
36 Yhtymäselvitys 2016 –- kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä

Lomaketta käyttävät <b>kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä</b>. Lomake annetaan, jos yhtymän tai sen osakkaan tiedot ovat muuttuneet. Voit myös ilmoittaa vaatimuksen jaettavasta yritystulosta, yhtymän muut tulot sekä maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat tulonhankkimiskulut. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. Verohallinnon liitelomakkeet (esim. 7K) voit lähettää Suomi.fi-palvelun verkkolomakkeilla.


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
Linkki
PDF-lomake
363 Maatilatalouden rakennetukien maksatushakemus

Maksuhakemus maaseutuelinkeinojen rahoituslain 329/1999 nojalla


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
3A Kiinteistöselvitys 2015

Lomakkeella ilmoitetaan tiedot kiinteistöstä ja sillä olevista rakennuksista, jos rakennus on asuinkerrostalo, myymälä- tai toimistorakennus, hotelli, teollisuusrakennus, varastorakennus tai muu elinkeinotoiminnan käytössä oleva rakennus tai rakennelma.


[Verohallinto]
PDF-lomake
3A Kiinteistöverotus 2016 / Asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset

Anna tiedot tällä lomakkeella vain, jos sähköinen kiinteistötietojen ilmoittaminen Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa ei ole mahdollista. Vuoden 2016 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2015 verotusarvot.


[Verohallinto]
PDF-lomake
4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus 2015

Tätä lomaketta käyttävät keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja asunto-osuuskunnat.


[Verohallinto]
PDF-lomake
4 Veroilmoitus / Asunto- ja kiinteistöyhteisö 2014

Tätä lomaketta käyttävät asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö sekä asunto-osuuskunta.


[Verohallinto]
PDF-lomake
410 Selvitys kutun maidon käytöstä 2016

EU:n kuttupalkkiota tai kuttujen pohjoista kotieläintukea hakeneen viljelijän on ilmoitettava lomakkeella 410 kuttupalkkion tai -tuen perusteeksi hyväksyttävä maitomäärä. Lomake liitteineen on palautettava maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.1.2017. Päivitetty 9.1.2017 Lomake@mavi.fi (Palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
421 Sitoumus maidon tuotantotietojen toimittajaksi

Meijeri voi ilmoittautua maidon tuotantotietojen toimittajaksi maitorekisteriin. Toimita sitoumus Maaseutuvirastoon. Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Maidon tuotantotietoja käytetään maidon tuotantotuen ja maidon kuljetusavustuksen perusteena sekä maidon tuotantomäärien tilastoinnissa. 13.6.2016 Palaute lomake@mavi.fi


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
442 Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus

Maaston ominaispiirteiden säilyttämisvelvoite koskee täydentävien ehtojen osalta alueita, jotka ovat tilatukiominaisuudeltaan peltoa tai pysyvää laidunta. Suojelukohteiden tulee sijaita peltolohkon sisällä, peltolohkon pientareella tai toisiinsa rajoittuvien peltolohkojen välisellä alueella ja niistä tulee olla suojelupäätös. Nämä enintään 0,2 hehtaarin kokoiset maisemapiirteet ovat tukikelpoisia viljelijätuissa ja ne tulee ilmoittaa kertaluontoisesti lomakkeella 442. Hakemus palautetaan kuntaan päätukihaun yhteydessä 15.6. mennessä. Päivitetty 9.3.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
450 Lihan kuljetusavustushakemus vuodelta 2016

Lomake 450 on tarkoitettu niille kirjanpitovelvollisille lihan ostajille, jotka kuljettavat teuraseläimiä Lapin maakunnassa sijaitsevalta tuotantopaikalta hyväksyttyyn teurastamoon. Lomakkeella ilmoitetaan eläinryhmittäin lihan kuljetusavustukseen oikeuttavien eläinten ruhotiedot. Lomake on palautettava Maaseutuvirastoon viimeistään 30.6.2017. Päivitetty 17.5.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
452 Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen hakemus vuodelta 2016

Lomake 452 Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen hakemus vuodelta 2016 on tarkoitettu keinosiemennysalan toimijoille, jotka kotieläintaloudelle välttämättömien palveluiden turvaamiseksi tekevät pohjoisessa Suomessa keinosiemennysalan palvelukäyntejä. Lomakkeella ilmoitetaan pohjoisessa tehtyjen keinosiemennysalan palvelukäyntien määrä. Lomake tulee palauttaa Maaseutuvirastoon lomakkeessa mainitulla osoitteella viimeistään 6.2.2017. Lomake@mavi.fi (Palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
454 Maatilojen neuvonnan aihealueet ja neuvonnan saajan vahvistus neuvontatoimenpiteelle

Lomake 454 palautetaan neuvontakorvauksen maksuhakemuksen liitteenä toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päivitetty 29.2.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
PDF-lomake
Linkki
456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus viljelijätukiasiointiin

Täytä lomake ja palauta se kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Päivitetty 8.4.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
457 Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake

Lomakkeella on mahdollista ilmoittaa seuraavista muutoksista. - Neuvojan/avustajan valtuuttaminen - Asiointioikeuksien antaminen ensisijaiselle viljelijälle - Asiointi- ja selausoikeuksien poistaminen Päivitetty 8.4.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
461 Eläinmääräilmoitus 2016

Lomaketta 461 käytetään Luonnonhaittakorvauksen, Sika- ja siipikarjatalouden tuen sekä Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen eläinmäärien sekä luomun tuotantotaukojen ilmoittamiseen. Palauta lomake kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.2.2017. Päivitetty 2.1.2017 Palaute lomake@mavi.fi


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
461A Tiedot hevosista ja poneista 2016

Liitelomakkeella ilmoitetaan hevosten ja ponien tarkemmat tiedot. Palauta liitelomake kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.2.2017. Päivitetty 10.1.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
462 Osallistumisilmoitus koko tilan hallinnan siirrossa

Lomakkeella 462 viljelijä voi nautojen, lampaiden ja vuohien osalta ilmoittautua EU:n eläinpalkkioiden ja pohjoisten kotieläintukien järjestelmiin, kun tilalla tehdään koko tilan hallinnan siirto. Lomake on palautettava viimeistään 31.8.2017 tehtyjen koko tilan hallinnan siirtojen osalta maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.9.2017. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi. Päivitetty 24.2.2017 Palaute lomake@mavi.fi


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
463 Ilmoitus kasvulohkoista ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta –toimenpiteessä

Lomakkeella 463 ilmoitetaan peruslohkoittain pinta-alat, joilla toimenpidettä toteutetaan. Aiemmin ilmoitettuja ei tarvitse ilmoittaa uudelleen vuonna 2016, paitsi jos toimenpidealoissa on puutteita. Voit ilmoittaa toimenpiteeseen vuonna 2017 ainoastaan lohkoja, jotka ovat olleet toimenpiteessä jollakin toisella tilalla vuonna 2016. Jos sitoumuksellasi ei ole valumavesien hallinta &#8211;toimenpidettä, voit valita sen lomakkeella 479, jos saat hallintaasi toimenpiteellä viime vuonna olleita lohkoja. Kokonaan uusien lohkojen lisääminen toimenpiteeseen ei ole enää mahdollista 2017. Palauta lomake 463 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2017. Päivitetty 2.5.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
465 Ympäristökorvauksen syysilmoitukset

Ilmoita lomakkeella seuraavien ympäristösitoumuksen toimenpiteiden aloja: -lietelannan sijoittaminen peltoon -ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys. Palauta lomake kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.10.2016.


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
Word-lomake
465L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta

LIITE lomakkeeseen 465 ympäristökorvauksen syysilmoitukset, koskee toimenpiteitä Lietelannan sijoittaminen peltoon ja Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen Viljelijän, jolla on ympäristökorvauksen lohkokohtainen toimenpide lietelannan sijoittaminen peltoon tai ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, on vuosittain ilmoitettava kuinka paljon ja minkä tyyppistä lantaa on levitetty kuluneen kasvukauden aikana peruslohkoittain. Syysilmoituksen yhteydessä on palautettava lannanluovutussopimus, maksukuitti tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä, jos tila vastaanottaa lantaa tai lannoitetta. Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi lomakkeella 465L. Palauta lomake maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.10.2017 Lomake 465 ympäristökorvauksen syysilmoitukset julkaistaan myöhemmin. Päivitetty 31.5.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
466 Ympäristösitoumuksen viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma

Kaikkien uuteen ympäristökorvaukseen 2015 sitoutuneiden tilojen pitää laatia viisivuotinen viljelysuunnitelma ensimmäisenä sitoumusvuonna. Toimita viljelykiertosuunnitelma kunnan maaseutuviranomaiselle viimeistään 2.5.2016. Päivitetty 5.2.2016 Palaute lomake@mavi.fi


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
Excel-lomake
468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä vuonna 2017

Lomakkeella 468 ilmoitetaan karitsointipoikkeuksen käytöstä uuhipalkkiossa ja uuhien pohjoisessa kotieläintuessa vuonna 2017. Lomake on palautettava maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2017. Karitsointipoikkeuksesta on kerrottu tarkemmin pohjoisen kotieläintuen ja EU:n eläinpalkkioiden vuoden 2017 hakuohjeissa. Päivitetty 24.2.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
471 Hakemus korvauskelpoisuuden vaihtoon lohkojen välillä

Tällä lomakkeella voit hakea ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja kansallisten pohjoisten hehtaaritukien korvauskelpoisuuden vaihtamista peruslohkojen välillä. Toimita hakemus maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2017. Suositeltavaa on kuitenkin palauttaa lomake viimeistään 30.4.2017 Päivitetty 10.3.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
472 Eläinten hyvinvointikorvaus -sitoumus ja -hakemus

Lomakkeella 472 voit hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja korvauksen maksua vuodelta 2017. Palauta lomake kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.1.2017. Päivitetty 10.1.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
473 Hakemus eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen siirtoon

Lomakkeella 473 haetaan eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen siirtoa vuonna 2017 tai myöhemmin tehdylle sitoumukselle. Päivitetty 15.3.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
474 Ilmoitus sitoumuksen/ sopimuksen päättymisestä

Tällä lomakkeella ilmoitetaan sitoumuksen/sopimuksen päättymisestä. Ilmoitus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukseen. Päivitetty 4.5.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
477 Ilmoitus toteutumattomista ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen ehdoista ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa

Lomakkeella 477 voit ilmoittaa ylivoimaisen esteen vuoksi toteutumattomista ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen ehdoista. Palauta lomake silloin, kun ylivoimaisen esteen ilmoitus on hyväksytty. Jos ylivoimaisen esteen ilmoitus on hylätty, lomaketta 477 ei tarvitse palauttaa. Palauta lomake kuntaan, jos kyse on ympäristösitoumuksesta tai ELY-keskukseen, jos kyse on luomusitoumuksesta tai ympäristösitoumuksesta. Päivitetty 6.11.2015 Palaute lomake@mavi.fi


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
PDF-lomake
479 Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutokset

Lomakkeella 479 voit muuttaa ympäristösitoumuksesi toimenpiteitä. Huom! Vuosittaisella valtioneuvoston asetuksella säädetään mahdollisista muutosten rajoituksista. Toimita hakemus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa muutoksesta Päivitetty 13.4.2016 Palaute lomake@mavi.fi


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
480 Ympäristösitoumuksen peltomaan laatutestin itsearviointilomake

Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on peltomaan laatutesti. Täytä peltomaan laatutesti -vaatimus kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Jos olet tehnyt ympäristösitoumuksen vuonna 2015, sinun pitää täyttää vaatimus 30.4.2018 mennessä. Päivitetty 23.2.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
Excel-lomake
485 Maksuhakemus maidontuotannon vähentämistuesta

Hae maidontuotannon vähentämistuen maksua, jos olet hakenut maidontuotannon vähentämistukea. Palauta hakemus liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään: - 14.2.2017, jos haet maksua maidontuotannon vähentämisestä 1.10.- 31.12.2016 - 17.3.2017, jos haet maksua maidontuotannon vähentämisestä 1.11.2016- 31.1.2017 Tämän jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Huom. Myös postitse määräajan jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Älä palauta lomaketta ennen kuin vähentämisjakso on päättynyt. Päivitetty 9.1.2017


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
490 Maatalouden maksukykylaskelma

Maatalouden maksukykylaskelma (liite valtiontakaushakemukseen, laki 922/2016) Päivitetty 22.11.2016


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
491 Maatiloille vuosina 2016 ja 2017 maksuvalmiusongelmien helpottamiseksi myönnettävä valtiontakaushakemus

Takaus voidaan myöntää lainalle, jonka tarkoituksena on parantaa maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiutta (laki 922/2016).


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 2015 / Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Lomaketta käyttävät liikkeen- tai ammatinharjoittajat.


[Verohallinto]
PDF-lomake
5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 2016 / Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Lomaketta käyttävät <b>liikkeen- tai ammatinharjoittajat</b>. Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. Verohallinnon liitelomakkeet (esim. 62, 79) voit lähettää Suomi.fi-palvelun verkkolomakkeilla.


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
PDF-lomake
Linkki
5. luokan oppilaan hyvinvointia ja terveydentilaa koskeva kysely, huoltajan lomake (Helsinki)

Viidesluokkalaisen oppilaan huoltaja ilmoittaa tällä lomakkeella oppilasta koskevia terveystietoja koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle. Données sur la santé de l'élève / Declaration du tuteur


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
500 Velkaluettelo

Lomakkeelle laaditaan luettelo yrityksen veloista ja niistä veloista, joiden vakuutena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista. Päivitetty 10.9.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
501 Hakemus toimenpiteen toteutusajan pidentämiseksi / työn suorittamisajan pidentämiseksi

Hakemus toimenpiteen toteutusajan pidentämiseksi tai työn suorittamisajan pidentämiseksi Päivitetty 30.9.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
502 Hakemus lainan siirtämiseksi henkilöltä toiselle / valtionsaamisen siirtämiseksi

Hakemus täytetään lainan siirtämiseksi henkilöltä toiselle tai valtionsaamisen siirtämiseksi. Siirron edellytykset määräytyvät sen lainsäädännön perusteella, minkä mukaisesti ao. kauppahintasaaminen on syntynyt tai laina on myönnetty. Päivitetty 30.3.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
503 Hakijan ilmoitus tukipäätöksen / vireillä olevan tukihakemuksen peruuttamisesta

Hakijan ilmoitus tukipäätöksen tai vireillä olevan tukihakemuksen peruuttamisesta Päivitetty 19.10.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
506 Tuntikirjanpito


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
508 Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) rakentamistyön tarkastuspöytäkirja

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisen rakentamistyön tarkastuspöytäkirja


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
509 Salaojitustyön valmistumisen tarkastuspöytäkirja

Maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisen salaojitustyön valmistumisen tarkastuspöytäkirja


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
514 Rahalaitosten välinen lainansiirto

Lomaketta käytetään, kun lainansaaja siirtyy lainan myöntäneestä pankista toiseen pankkiin. Päivitetty 19.11.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
PDF-lomake
514A Lainatietolomake

Lainatietolomake Päivitetty 19.10.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
515 Salaojitustyön työmaapöytäkirja

Maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisen salaojitustyön työmaapöytäkirja


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
516 Nostolupahakemus rahoituslain (329/1999) nojalla asuntorakentamiseen myönnettyyn korkotukilainaan


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
521 Kurki- hanhi- ja joutsenpeltosopimus

Lomakkeella voit hakea kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimusta. Sopimuskausi alkaa hakemusvuotta seuraavana vuonna, joten hakemusvuonna alalle voi ilmoittaa normaalissa viljelykierrossa olevia kasveja. Ympäristösopimus voidaan tehdä merkittävinä kurkien, hanhien tai joutsenten massaesiintymäkohteina tunnettujen alueiden peltolohkoista. Voit hakea ympäristösopimusta palauttamalla kyseessä olevan sopimushakemuksen vaadittavine liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 12.5.2015. Päivitetty 6.5.2015


[Maaseutuvirasto Mavi]
PDF-lomake
548B POMU-lomake

Porotalouden (POMU) tuloslaskelma. Päivitetty 4.7.2016 Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
Excel-lomake
548B POMU-skovvi

Boazodoalu (POMU) boaðusrehkenastin Päivitetty 4.7.2016 Lomake@mavi.fi (Tilaukset ja palaute)


[Maaseutuvirasto Mavi]
Excel-lomake
550 Velkaluettelo

Velkaluettelo Päivitetty 19.10.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
551 Hakemus lainan siirtämiseksi henkilöltä toiselle / valtionsaamisen siirtämiseksi

Hakemus lainan siirtämiseksi henkilöltä toiselle tai valtionsaamisen siirtämiseksi. Päivitetty 19.10.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
552 Hakemus tukipäätöksen voimassaoloajan pidentämiseksi / työn suorittamisajan pidentämiseksi

Hakemus tukipäätöksen voimassaoloajan pidentämiseksi tai työn suorittamisajan pidentämiseksi. Päivitetty 19.10.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
553 Hakijan ilmoitus tukipäätöksen / vireilläolevan tukihakemuksen peruuttamisesta

Hakijan ilmoitus tukipäätöksen tai vireilläolevan tukihakemuksen peruuttamisesta. Päivitetty 19.10.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
554 Varallisuusselvitys, rakennetun asuntotilan hankkiminen

Varallisuusselvitys, rakennetun asuntotilan hankkiminen Päivitetty 19.10.2012


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
558 Boazodoalu mávssahanohcamus

MÁVSSAHAN- JA LOKTENLOHPEOHCAMUS Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlágas (452/2000) oaivvilduvvon doarjaga oazzumii


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
558 Porotalouden maksatushakemus

Maksatus- ja nostolupahakemus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisen tuen saamiseksi


[Maaseutuvirasto Mavi]
Word-lomake
6 Veroilmoitus - Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. 2015

Tätä lomaketta käyttävät esimerkiksi osittain verovapaat yhteisöt, kuten valtio, kunta ja seurakunta, sekä yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta ja muu yhteisetuus. Lomaketta käyttävät lisäksi muut kirjanpitovelvolliset, joille ei sovellu veroilmoitus 4, 6B tai 6C.


[Verohallinto]
PDF-lomake
6 Veroilmoitus/Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta, ulkomainen kuolinpesä yms. 2014

Tätä lomaketta käyttävät osittain verovapaat yhteisöt, kuten valtio, kunta ja seurakunta, sekä yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta ja muu yhteisetuus, ulkomainen kuolinpesä ja muu kirjanpitovelvollinen, jolle yhteisön verolomake 6B, 6C tai 4 ei sovellu.


[Verohallinto]
PDF-lomake
6022 liite 13 polttoainesäiliöt

Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
6022 liite 14 kemikaalit

Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
6022 liite 7.1 naudat ja hevoset

Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
6022 liite 7.1 siipikarja


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
6022 liite 7.1 sikalat

Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
6022 liite 8.2 lietesäiliöt

Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
6022 liite 8.3 kuivalantalat

Liite eläinsuojien ympäristölupahakemukseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista 2015

Tällä lomakkeella ilmoitetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen tulolähteen poistot, varaukset ja arvonmuutokset. Lomake on täytettävä aina, kun verovelvollisella on käyttöomaisuutta, vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty.


[Verohallinto]
PDF-lomake
62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista 2016

Lomakkeella ilmoitetaan <b>elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen tulolähteen</b> poistot, varaukset ja arvonmuutokset. Lomake on täytettävä aina, kun verovelvollisella on käyttöomaisuutta, vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty. Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (5- tai 6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
PDF-lomake
63 Tilinpäätöstiedot 2014 / Verohallinnolle ja kaupparekisteriin

Tämä lomake on annettava tilinpäätöstietojen kansilehtenä, jos yhteisö antaa veroilmoituksen 6B paperilla. Tällä lomakkeella yhteisöt il-moittavat tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). PRH julkaisee tilinpäätöstiedot kaupparekisterissä.


[Verohallinto]
PDF-lomake
63 Tilinpäätöstiedot 2015 / Verohallinnolle ja kaupparekisteriin

Lomake 63 on aina annettava kansilehtenä, kun veroilmoituksen 6B antavat yhteisöt ilmoittavat tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) paperilla. Lomake 63 ja tilinpäätösasiakirjat nidotaan yhteen. Nidottu tilinpäätöskokonaisuus annetaan veroilmoituksen liitteenä. Verohallinto välittää kaikki lomakkeeseen 63 liitetyt asiakirjat PRH:lle julkaistavaksi kaupparekisterissä. Esimerkiksi Verohallinnolle toimitettu toimintakertomus julkaistaan kaupparekisterissä, vaikka yrityksellä ei olisi toimintakertomuksen laatimisvelvollisuutta. Jos julkaistavaksi toimitettaviin tilinpäätöstietoihin on liitetty muita asiakirjoja, myös ne välitetään julkaistavaksi (esim. yhtiökokouksen pöytäkirja). Lomake 63 annetaan myös silloin, kun tilinpäätöstietoja täydennetään veroilmoituksen antamisen jälkeen.


[Verohallinto]
PDF-lomake
65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista 2015

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhteisön omistamat osakkeet tai osuudet toisesta yhtiöstä tai yhtymästä, jos omistusosuus on vähintään 10 % tai jos yhteisö on saanut tai antanut konserniavustusta.


[Verohallinto]
PDF-lomake
65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10% sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista 2014

Lomaketta käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten 2014

Lomaketta käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten 2015

Tällä lomakkeella konsernin emoyhtiö antaa selvityksen konsernisuhteista verontilitystä varten.


[Verohallinto]
PDF-lomake
67 Vaatimus tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä 2014

Tällä lomakkeella osakeyhtiö ja osuuskunta vaativat tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä. (Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013-2014) Lisäksi liitteenä annetaan vapaamuotoinen selvitys vähennykseen oikeuttavasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.


[Verohallinto]
PDF-lomake
6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 2015 - Elinkeinoyhtymä

Lomaketta käyttävät avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja laivanisännistöyhtiö sekä elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä. Liitteenä on aina annettava lomake 62, Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista. Täytä tarvittaessa myös muut liitelomakkeet.


[Verohallinto]
PDF-lomake
6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 2016 - Elinkeinoyhtymä

Lomaketta käyttävät <b>avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja laivanisännistöyhtiö sekä elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä</b>. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. Liitteenä on aina annettava lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista). Täytä tarvittaessa myös muut liitelomakkeet. Verohallinnon liitelomakkeet (esim. 62, 35, 79, 79A) voit lähettää Suomi.fi-palvelun verkkolomakkeilla.


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
PDF-lomake
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
Linkki
6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus / Yhteisö 2015

Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt ja osuuskunnat, ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt, osuuspankit ja säästöpankit, keskinäiset vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset, eläkesäätiöt, sekä ulkomaiset yhteisöt ja sivuliikkeet.


[Verohallinto]
PDF-lomake
6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 2017 / Yhteisö

Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt ja osuuskunnat, ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt, osuuspankit ja säästöpankit, keskinäiset vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset, eläkesäätiöt, sekä ulkomaiset yhteisöt ja sivuliikkeet. Verovuodesta 2017 lähtien ulkomaiset yhteisöt ja sivuliikkeet antavat veroilmoituksen 6U.


[Verohallinto]
PDF-lomake
6C Veroilmoitus / Yhdistys ja säätiö 2014


[Verohallinto]
PDF-lomake
6C Veroilmoitus / Yhdistys ja säätiö 2015

Tätä lomaketta käyttävät aatteelliset yhdistykset, erityislainsäädäntöön perustuvat yhdistykset, metsänhoitoyhdistykset, taloudelliset yhdistykset, muut yhdistykset sekä säätiölain mukaiset säätiöt ja muut säätiöt. Eläkesäätiöt ja keskinäiset vakuutusyhdistykset käyttävät kuitenkin veroilmoitusta 6B ja hypoteekkiyhdistykset veroilmoitusta 6.


[Verohallinto]
PDF-lomake
7.-10. luokan oppilaan hyvinvointia ja terveydentilaa koskeva kysely, huoltajan lomake (Helsinki)

Peruskoulun 7.-10. luokalla olevan oppilaan huoltaja ilmoittaa tietoja oppilaan terveydestä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle tällä lomakkeella.


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi 2014

Lomaketta käytetään lomakkeen 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi 2015

Lomakkeella 70 vaaditaan ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa. Lomake täytetään silloin, kun yhtiö on maksanut ulkomaisia veroja verovuonna sekä niissä tapauksissa, joissa ulkomaista veroa ei ole voitu edellisenä vuonna hyvittää.


[Verohallinto]
PDF-lomake
70A Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi 2015

Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi.<b>Tätä lomaketta ei voi käyttää jos päälomake on 6, 6C, 6B tai 4. Tällöin on käytettävä lomaketta 70 </b><p/>


[Verohallinto]
PDF-lomake
70A Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi 2016

Lomakkeella ilmoitetaan <b>elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan</b> vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi. Tämä on <b>päälomakkeen 5 ja 6A liitelomake</b> Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (5- tai 6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
PDF-lomake
71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot 2014

Lomaketta käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot 2015

Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt (ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt). Lomakkeella ilmoitetaan verovapaat luovutus- ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelvottomat luovutus- ja purkutappiot, jotka ovat syntyneet verovuoden aikana myydyistä tai muuten luovutetuista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluneista käyttöomaisuusosakkeista.


[Verohallinto]
PDF-lomake
71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot 2014

Lomaketta käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot 2015

Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt (ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt). Lomakkeella ilmoitetaan veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelpoiset luovutus- ja purkutappiot, jotka ovat syntyneet verovuoden aikana myydyistä tai muuten luovutetuista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluneista käyttöomaisuusosakkeista tai yhtymäosuuksista.


[Verohallinto]
PDF-lomake
72 Osakeyhtiön osakkaat 2014

Lisälehti lomakeelle 6B.


[Verohallinto]
PDF-lomake
72 Osakeyhtiön osakkaat 2015

Lomake on 6B-lomakkeen lisälehti. Lomake täytetään, jos yhtiössä on enemmän kuin neljä osakasta eivätkä tiedot mahdu veroilmoitukselle 6B.


[Verohallinto]
PDF-lomake
73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä 2014

Lomaketta käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä 2015

Tällä lomakkeella eritellään verovelvollisen saamat osingot. Lomake täytetään kuitenkin vain, jos verovelvollisella on muitakin kuin Suomesta saatuja kokonaan verovapaita osinkoja.


[Verohallinto]
PDF-lomake
73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä 2015

Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinotoiminnan, henkilökohtaisen ja maatalouden tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät.


[Verohallinto]
PDF-lomake
73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä 2016

Lomakkeella ilmoitetaan <b>elinkeinotoiminnan, henkilökohtaisen ja maatalouden</b> tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät. <b>Vain päälomakkeen 6A liitelomake</b> Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
PDF-lomake
74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta 2014

Lomaketta käytetään veroilmoitusten 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta 2015

Lomakkeen täyttää verovelvollinen, johon sovelletaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia (16.12.1994/1217).


[Verohallinto]
PDF-lomake
75 Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta 2014

Lomaketta käytetään veroilmoituksen 6B, 6 tai 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
75 Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta 2015

Tällä lomakkeella ilmoitetaan ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulos. Lomakkeella ilmoitetaan myös yhtiöitetyn ulkomaisen kiinteän toimipaikan aikaisempien vuosien tappiot, jotka lisätään emoyhtiön tuloon (Tuloverolaki 123 b §).


[Verohallinto]
PDF-lomake
76 Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt 2014

Lomaketta käytetään lomakkeen 6C liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
76 Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt 2015

Tällä lomakkeella yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt ilmoittavat kiinteistöjensä käyttötarkoitukset ja laskevat tilikauden aikana saamansa veronalaisen kiinteistötulon. Lomake täytetään jokaisen kiinteistön osalta, vaikka kiinteistö ei olisi tilikauden aikana tuottanut veronalaista kiinteistötuloa. Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön on annettava selvitys omistamistaan kiinteistöistä aina, kun yhteisö antaa veroilmoituksen 6C.


[Verohallinto]
PDF-lomake
77 Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta 2014

Lomaketta käyttää luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja vakuutuslaitos.


[Verohallinto]
PDF-lomake
77 Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta 2015

Tätä lomaketta käyttävät luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutuslaitokset. Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan siten, että lähtökohtana on kirjanpidon osoittama voitto tai tappio, johon tehdään kirjanpidon ja verotuksen eroavuuksista johtuvat oikaisut. Lomake soveltuu myös eläkesäätiöiden ja eläkekassojen elinkeinotoiminnan tuloksen laskemiseen.


[Verohallinto]
PDF-lomake
78 Selvitys siirtohinnoittelusta 2015

Lomakkeella annetaan selvitys liiketoimista, joista on laadittava siirtohinnoitteludokumentointi (verotusmenettelylaki 14a §). Lomakkeella ei anneta tietoa siirtohinnoittelumenetelmiin liittyvistä asioista.


[Verohallinto]
PDF-lomake
78 Selvitys siirtohinnoittelusta 2016

Lomakkeen täyttää verovelvollinen, joka on siirtohinnoitteludokumentointivelvollinen


[Verohallinto]
PDF-lomake
79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä 2015

Tällä lomakkeella elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi vaatia koulutusvähennystä tuloverotuksessa. Koulutusvähennyksestä on säädetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:ssä.


[Verohallinto]
PDF-lomake
79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä 2016

Lomakkeella <b>elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja</b> voi vaatia koulutusvähennystä tuloverotuksessa. Koulutusvähennyksestä on säädetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:ssä. Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (5- tai 6A-lomake).


[Verohallinto]
PDF-lomake
Linkki
Linkki
79A Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä 2015

Tällä lomakkeella maataloutta harjoittava työnantaja voi vaatia koulutusvähennystä tuloverotuksessa. Koulutusvähennyksestä on säädetty maatilatalouden tuloverolain 10 f §:ssä.


[Verohallinto]
PDF-lomake
79A Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä 2016

Lomakkeella <b>maataloutta harjoittava työnantaja</b> voi vaatia koulutusvähennystä tuloverotuksessa. Koulutusvähennyksestä on säädetty maatilatalouden tuloverolain 10 f §:ssä. Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (2- tai 6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
PDF-lomake
Linkki
7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 2014

Lomakette käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena.


[Verohallinto]
PDF-lomake
7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 2015

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut. Lomakkeella ilmoitetaan myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot.


[Verohallinto]
PDF-lomake
7B Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 2015

Lomakkeella ilmoitetaan <b>elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen</b> tuotot ja kulut. Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuspääoman korkoja ei ilmoiteta tällä lomakkeella, vaan lomakkeella 73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista.


[Verohallinto]
PDF-lomake
7B Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 2016

Lomakkeella ilmoitetaan <b>elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen</b> tuotot ja kulut. Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuspääoman korkoja ei ilmoiteta tällä lomakkeella, vaan lomakkeella 73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (6A-lomake).


[Verohallinto]
PDF-lomake
Linkki
7C Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta 2015

Lomakkeella ilmoitetaan <b>elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen</b> tuotot, kulut, varat ja velat. Metsätalouden tuottoja ja kuluja ei ilmoiteta tällä lomakkeella.


[Verohallinto]
PDF-lomake
7C Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta 2016

Lomakkeella ilmoitetaan <b>elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen</b> tuotot, kulut, varat ja velat. Metsätalouden tuottoja ja kuluja ei ilmoiteta tällä lomakkeella. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
PDF-lomake
7H Vuokratulot 2016 / Osakehuoneistot

Lomakkeella ilmoitetaan osakehuoneistosta saatu vuokratulo.


[Verohallinto]
PDF-lomake
7K Vuokratulot 2016 / Kiinteistö

Vain <b>verotusyhtymät eli maatalous-, metsä- tai kiinteistöyhtymät</b> voivat ilmoittaa tällä verkkolomakkeella kiinteistön vuokratuloja. Ilmoita lomakkeella kaikki kiinteistöstä saadut vuokratulot. Jos verotusyhtymä omistaa vain osan vuokratusta kiinteistöstä, ilmoita vain yhtymän osuus vuokratulosta ja siihen kohdistuvista menoista. Verotusyhtymät ilmoittavat tiedot kiinteistökohtaisesti yhdellä lomakkeella. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä.


[Verohallinto]
PDF-lomake
81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista 2015

Tällä lomakkeella ilmoitetaan verovuoden nettokorkomenot ja niiden vähennyskelvoton osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja yhtiöllä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL 18 a §) mukaisia etuyhteysvelkojen korkomenoja.


[Verohallinto]
PDF-lomake
81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista 2016

Lomaketta käyttävät <b>yhteisöt (TVL 3 §), avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja vastaavien ulkomaisten yhtiöiden Suomessa olevat kiinteät toimipaikat</b>. Lomakkeella ilmoitetaan verovuoden nettokorkomenot ja niiden vähennyskelpoinen osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja yhtiöllä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL 18 a §) mukaisia etuyhteysvelkojen korkomenoja. Lomakkeella yhtiö vaatii myös aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja (EVL 18 a §) vähennettäväksi. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (6A-lomake).


[Verohallinto]
PDF-lomake
Linkki
8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista 2014

Osakkeet, osuuskuntien osuudet, sijoitusrahasto-osuudet, merkintäoikeudet, optiotodistukset ja optio-oikeudet yms. arvopaperit


[Verohallinto]
PDF-lomake
8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista 2015

Tällä lomakkeella tehdään ns. arvovertailu yhteisön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden poistamattomien hankintamenojen ja vertailuarvojen (aikaisemmin verotusarvojen) välillä. Vertailu tehdään kaikista julkisesti noteeratuista arvopapereista, sijoitusrahasto-osuuksista ja noteeraamattomista osakkeista.


[Verohallinto]
PDF-lomake
8B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista 2015

Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista.


[Verohallinto]
PDF-lomake
8B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista 2016

Luettelo <b>elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan</b> omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista.<b> päälomakkeen 5 ja 6A liitelomake</b> Kirjaudu lomakkeelle verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>HUOM!</b> Muista lähettää myös pääveroilmoitus (5- tai 6A-lomake).


[Verohallinto]
Linkki
PDF-lomake
Linkki
9 Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta 2017

Lomakkeella ilmoitetaan kiinteistön tai asunnon tms. luovutuksesta syntynyt voitto tai tappio.


[Verohallinto]
PDF-lomake
9A Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta 2015

Lomakkeella ilmoitetaan mm. arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutuksesta syntynyt voitto tai tappio, jota ei ole merkitty valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle tai joiden esitäytetyt tiedot ovat virheelliset. Lomakkeen mukana on täyttöohje.


[Verohallinto]
PDF-lomake
9A Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta 2016

Verkkolomakkeella <b>maataloudenharjoittajat ja maatalousyhtymät</b> ilmoittavat maatalouden varallisuuteen kuuluneen arvopaperin ja arvo-osuuden luovutuksesta syntyneen luovutusvoiton ja –tappion. Maataloudenharjoittajat kirjautuvat lomakkeelle joko verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Maatalousyhtymät kirjautuvat aina Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä.


[Verohallinto]
PDF-lomake
ADR-koulutuslupahakemus

Lomakkeella haetaan ADR-koulutuslupaa. ADR-ajolupakoulutusta järjestävät Trafin hyväksymät ADR-koulutusluvan haltijat. Lupa voidaan myöntää organisaatiolle, joka täyttää luvan saamisen edellytykset.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
ARAlle toimitettavat asiakirjat (asiakirjaluettelo, takauslainahakemus)

Lomakkeella listataan asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen takauslainahakemuksen yhteydessä ARAan toimitettavat asiakirjat. Hakemus (ARA 68) ja liitteet toimitetaan ARAan.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
ASA-lomake (altistuneet työntekijät)

Ilmoituslomake syöpävaaralliselle aineelle altistuneesta työntekijästä.


[Sosiaali- ja terveysministeriö STM]
Word-lomake
ASA-lomake (yleinen)

Ilmoituslomake vuoden aikana syöpävaaralliselle aineelle tapahtuneesta altistumisesta. Työnantajaa koskevat tiedot. Syöpävaarallista ainetta sisältävät tuotteet ja altistumisen syyt. Työntekijöiden altistumisen mitattu määrä.


[Sosiaali- ja terveysministeriö STM]
Word-lomake
ASA-lomake, ympäristön tupakansavulle altistuneet (yleinen)

Ilmoituslomake tupakansavulle altistumisesta. Työnantajan tiedot. Työntekijöiden altistumisen mittaus.


[Sosiaali- ja terveysministeriö STM]
Word-lomake
ASA-lomake, ympäristön tupakansavulle altistuneet työntekijät

Ilmoituslomake ympäristön tupakansavulle altistuneista työntekijöistä.


[Sosiaali- ja terveysministeriö STM]
Word-lomake
ATCO lupakirja- tai todistushakemus

Lomaketta käytetään lennonjohtajan lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen hakemiseen.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
ATPL(A)/MPL lentokoe, usean ohjaajan lentokoneiden ja vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden lentokoe-/tarkastuslentolausunto

Ilmoituslomake ATPL(A)/MPL lentokokeita, usean ohjaajan lentokoneiden sekä vaativien suorituskykyisten lentokoneiden koulutusta, lentokoetta ja tarkastuslentoa varten.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
AY-jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen korjauslomake 2016

Lomakkeella ilmoitetaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen korjaukset.


[Verohallinto]
PDF-lomake
AY-jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen korjauslomake 2017

Lomakkeella ilmoitetaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen korjaukset.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäiväkerhon irtisanominen (Pyhäranta)

Lomakkeella huoltaja irtisanoo lapsen aamu- ja iltapäiväkerhopaikan.


[Pyhärannan kunta]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanominen (Ii)

Lomakkeella irtisanotaan paikka koululaisten aamu- tai iltapäivätoiminnassa.


[Iin kunta]
Word-lomake
Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanominen (Masku)

Lomakkeella voi irtisanoa lapsen aamu- ja iltapäivähoitopaikan.


[Maskun kunta]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanomislomake (Kauhava)

Lomakkeella irtisanotaan lapsi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


[Kauhavan kaupunki]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistumisajat (Simo)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistumisajat. Lomake palautetaan ohjaajalle.


[Simon kunta]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoiminta: yksinkulkulupa (Masku)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsen kulkemisesta yksin aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Maskun kunta]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen (Tampere)

Lomakkeella haetaan oppilaalle paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa.


[Tampereen kaupunki]
Linkki
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus (Kemi)

Lomakkeella ilmoittaudutaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Kemin kaupunki]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus (Lapinjärvi)

Lomakkeella voi hakea paikkaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


[Lapinjärven kunta]
PDF-lomake
Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan irtisanominen (Ilmajoki)

Lomakkeella irtisanotaan lapsi aamu- ja iltapäivätoimintapaikasta.


[Ilmajoen kunta]
PDF-lomake
Aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan muutos (Pyhäranta)

Lomakkeella haetaan muutosta koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin.


[Pyhärannan kunta]
PDF-lomake
Aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan osallistumisen lopettamisilmoitus (Somero)

Lomakkeella voidaan tehdä aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan osallistumisen lopettamisilmoitus.


[Someron kaupunki]
PDF-lomake
Aatteellinen yhdistys (yhdistysrekisteriin merkitty), perustamisilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkitty liiketoimintaa harjoittava aatteellinen yhdistys kaupparekisteriin sekä verohallinnon rekisteriin.


[Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ]
PDF-lomake
Aerosolikyselyn vastauslomake, F-kaasujen päästöinventaariokysely

Lomakkeella kerätään tietoa aerosolien ja saumaeristeiden aerosolien ja saumaeristeiden fluorikaasuponneaineista sekä fluoratuista liuottimista


[Ympäristöhallinto]
WWW-lomake
Aikuislukion ilmoittautumislomake (Riihimäki)

Lomakkeella voi ilmoittautua aikuislukion uudeksi opiskelijaksi.


[Riihimäen kaupunki]
Linkki
Aikuisneuvolan terveydenhoitajan ajanvaraus (Seinäjoki)

Palvelussa varataan aika aikuisten neuvolaan terveydenhoitajalle.


[Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri]
Linkki
Aikuistoiminnan ohjaustoiminta-avustushakemus (Varkaus)

Urheiluseurat hakevat lomakkeella ohjaustoiminta-avustusta.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Aircraft maintenance engineer's OJT / Practical experience logbook

Lomake Part-66 tyyppikoulutuksen yhteydessä vaaditun työpaikkakoulutuksen/käytännön kokemuksen tosittamiseksi.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Aitaamisilmoitus (Turku)

Kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävästä aitaamisesta (lyhytaikaisesta katutilanvuokraamisesta) on tehtävä ilmoitus Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalveluun.


[Turun kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Aitaus-, kaivu- ja alueen käyttölupahakemus (Mäntsälä)

Lomake lupien hakemiseen sekä ohjeet ja määräykset kaivutöiden suorittamisesta yleisellä alueella.


[Mäntsälän kunta]
PDF-lomake
RTF-lomake
Ajanvarauksen peruuttaminen (Kaarina)

Lomakkeella voidaan peruuttaa lääkärille, hoitajalle tai muulle ammattihenkilölle varattu aika. Peruutus tulee tapahtua vastaanottopäivänä ennen klo 7.50.


[Kaarinan kaupunki]
Linkki
Ajanvaraus laboratorioon

Palvelussa voi varata ajan näytteenottoon laboratorioon. Palvelu on käytössä seuraavissa kunnissa: Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy.


[Pietarsaaren kaupunki]
Linkki
Ajanvaraus terveysasemien vastaanotoille (Espoo)

Tässä palvelussa voi tarkistaa tai perua oman tai alle 14-vuotiaan lapsen vastaanottojan tai varata ajan määräaikaistarkastukseen hoitajalle, jos sairastaa 2-tyypin diabetesta ja on tehnyt sähköisen asioinnin sopimuksen Terveyskansion käyttämisestä.


[Espoon kaupunki]
Linkki
Ajo-oikeustiedot

Voit hakea henkilötunnuksella ja nimellä tiedot henkilön ajokorttiluokasta, ajo-oikeuden voimassaolosta, ajokortin myöntämisajankohdasta sekä ajo-oikeusluokasta alkamispäivineen. Palvelu on maksullinen.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Ajokorttiote

Voit tulostaa ajokorttiotteen Trafin sähköisestä palvelusta maksutta. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Trafin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten. Ajokorttiotteen voit tulostaa sähköisestä palvelusta suomen, ruotsin tai englanninkielisenä. Aikaisemmin Trafi on toimittanut ajokorttiotteet leimattuina ja allekirjoitettuina. Sähköisen palvelun käyttöönoton myötä Trafista saataville ajokorttiotteille ei tuoteta allekirjoitus- eikä leimaustietoja. Mikäli tarvitset ajokorttiotteen leimattuna ja allekirjoitettuna, esimerkiksi ulkomaan viranomaisia varten, tilaa ajokorttiote alla olevalla tulostettavalla tilauslomakkeella. Täydennetty ja allekirjoitettu tilauslomake lähetetään osoitteeseen ajokorttiotetilaukset@trafi.fi. Tilauslomakkeen voi myös faksata tai lähettää postitse tilauslomakkeessa mainittujen yhteystietojen mukaisesti. Leimattu ja allekirjoitettu ajokorttiote toimitetaan postitse ja siitä peritään Trafin hinnaston mukaiset toimitus- ja kopiointikulut (0,55 e/sivu + toimituskulut 5,60 e).


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Linkki
Ajoneuvoihin kohdistuvien verojen oikaisut, palautukset ja verovelkatodistus

Sinulle syntyy oikeus veronpalautukseen tai hyvitykseen, kun autostasi on tehty rekisteri-ilmoitus, esim. omistajan vaihto, liikennekäytöstäpoisto tai lopullinen poisto romutustodistuksella. Mikäli sinulla ei ole avointa veroa maksettavana, syntynyt palautus ohjataan ilmoittamallesi tilille tai se hyvitetään seuraavalla verolipulla. Tilinumeron ilmoitus on kertaluonteinen, eikä ilmoitettua tilinumeroa tulla käyttämään myöhempiä liikamaksuja varten. Ajoneuvoveron oikaisua voit hakea, jos esim. maksuunpantu veron määrä ei ole mielestäsi oikein. Verovelkatodistus-palvelussa saat selville ajoneuvosi verojen velkatilanteen. Palvelu sisältää ensirekisteröinnin jälkeisen autoveron, ajoneuvoveron, ajoneuvoveron lisäveron sekä polttoainemaksujen määrät. Palvelut edellyttävät tunnistautumista.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Ajoneuvojen hintatietopalvelu

Ajoneuvojen hintatietopalvelusta voi hakea autoverotuksessa käytettäviä uusien ja käytettyjen ajoneuvojen hintatietoja. Käytettyjen ajoneuvojen hinnat ovat kaikki verot sisältäviä hintoja ja uusien ajoneuvojen hintatiedot ovat autoverottomia yleisiä myyntihintoja.


[Verohallinto]
Linkki
Ajoneuvojen ilmastointilaitekyselyn vastauslomake, F-kaasujen päästöinventaariokysely

Lomakkeella kerätään tietoa fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä ajoneuvojen ilmastointilaitteissa


[Ympäristöhallinto]
WWW-lomake
Ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntähakemus

Liikenteen turvallisuusvirasto toimii Suomessa ajoneuvojen tyyppihyväksyntäviranomaisena. Ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää tai EY-piensarjatyyppihyväksyntää voi hakea ajoneuvon valmistaja tai valmistajan edustaja.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Ajoneuvon liikennekäyttöönotto

Palvelussa liikennekäytöstä poistettu auto otetaan takaisin liikenteeseen. Voit tehdä ilmoituksen autosta, jossa on rekisterikilvet kiinnitettyinä. Palvelu maksetaan verkkopankissa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto

Käytä palvelua, kun haluat ilmoittaa ajoneuvosi tilapäisesti pois liikennekäytöstä. Liikennekäytöstäpoisto tulee voimaan heti ilmoituksen jälkeen ja on voimassa toistaiseksi. Sitä ei voi tehdä etukäteen, takautuvasti tai määräajaksi.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Ajoneuvon omistajan- ja/tai haltijan muutos

Myyjänä voit hankkia palvelusta varmenteen ajoneuvosi kauppaa varten ja ilmoittaa kaupan jälkeen ajoneuvosi luovutuksesta. Ostajana käytät palvelua, kun ilmoitat omistajanvaihdoksen rekisteriin. Omistajana tai haltijana voit tehdä muutoksia ajoneuvosi omistaja- ja haltijatietoihin.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot

Rekisteritunnuksella voit tarkistaa auton erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot sekä ajoneuvon rekisteriin merkityt tiedot. Kirjautuneena käyttäjänä Oma asiointi -palvelusta saat vastaavat tiedot ajoneuvostasi veloituksetta.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen tilaaminen

Palvelussa voit tilata ajoneuvollesi rekisteröintitodistuksen, mikäli todistus on kadonnut tai turmeltunut. Tilauksen tekemiseksi tarvitset ajoneuvon rekisteritunnuksen. Palvelu maksetaan verkkopankissa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta (Joensuu)

Yksityisen alueen haltija voi lomakkeella hakea yksityiselle alueelle virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon, hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon siirtoa.


[Joensuun kaupunki]
Word-lomake
Ajoneuvon valmistajan/maahantuojan todistus

Ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan antama todistus, jossa tämä vakuuttaa valmistaneensa/maahantuoneensa kyseisen ajoneuvon. Todistusta tarvitaan kiinnitysrekisteriin rekisteröitävien ajoneuvojen omistusoikeutta koskevassa selvityksessä.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Ajoneuvotietojen tilaus

Ajoneuvojen asiakirjojen tai ajoneuvoliikennerekisteritietojen tilausta varten. HUOM! Tällä lomakkeella et voi tilata ajoneuvon rekisteröintitodistuksen teknisen osaa (osa I) tai ilmoitusosaa (osa II). Ohjeet uuden rekisteröintitodistuksen tilaamiselle saat osoitteesta: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/rekisterointi-todistuksen-tilaus (kopioi linkki selaimen osoitekenttään) Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastusta ja rekisteröintiä koskeva ohjeistus on päivitetty 15.5.2017. Lisätietoja saat osoitteesta: https://www.trafi.fi/tieliikenne/ajoneuvon_osto_ja_myynti/kaytetyn_ajoneuvon_osto (kopioi linkki selaimen osoitekenttään) Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä neuvontaamme selvittääksesi, mitä asiakirjoja tarvitset. Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm) Asiakirjat ovat maksullisia ja ne toimitetaan valitsemallasi toimitustavalla, joko sähköpostilla tai postitse. Asiakirjojen lähettämisestä postitse perimme lisäksi Trafin hinnaston mukaisen lähetysmaksun 5,60 euroa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
WWW-lomake
Ajoneuvoveron laskutussopimus -hakemus

Lomakkeella haetaan ajoneuvoveron laskutussopimusta. Xml-lomakkeella voidaan myös päivittää yrityksen yhteystietoja, laskutuskautta ja verkkolaskutustietoja sekä päättää laskutussopimus.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
WWW-lomake
Ajoneuvoveron palautushakemus

Ajoneuvoverosta voi saada hyvitystä tai palautusta, kun: 1) auto poistetaan liikennekäytöstä tai rekisteristä; 2) verovelvollinen vaihtuu; 3) ajoneuvorekisteriin merkityt tiedot muuttuvat niin, että ajoneuvosta tulee verovapaa tai veron määrä alenee tai 4) verovelvollinen vapautetaan veron maksuvelvollisuudesta. Ennen hakemuksen lähettämistä voit tarkistaa tämän hetkisen veron palautustilanteen sähköisesti osoitteessa: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/verojen-oikaisut-palautukset-ja-verovelkatodistus. Palvelussa voit ilmoittaa tilinumerosi palautuksen maksamista varten.Voit hakea veron palautusta myös tällä lomakkeella tai puhelimitse ajoneuvoveroneuvonnasta.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Ajoneuvoveron verovelvollisuuden siirto

Mikäli ajoneuvorekisteriin on merkitty ajoneuvolle sekä omistaja että haltija, on haltija verovelvollinen. Ajoneuvon omistaja voi hakea lomakkeella ajoneuvoveron verovelvollisuutta itselleen. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksin.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille

Ajoterveysohjeet Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Alaikäisen kirjastokorttihakemus (Varkaus)

Lomakkeella ilmoitetaan alle 15-vuotiaan henkilötiedot kirjastokortin hankkimista varten.


[Varkauden kaupunki]
Word-lomake
Alakoulun loma-anomus (Pöytyä)

Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan oma opettaja, sitä pidempään koulun rehtori.


[Pöytyän kunta]
PDF-lomake
Word-lomake
Alkoholi: Ilmoitus alkoholijuoman takaisinvedosta


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma

Alkoholijuomien vähittäismyynnin liitelomake.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat, liite: Osakasluettelo alkoholielinkeinon lupahakemukseen

Liite alkoholijuomien valmistus- ja/tai tukkumyyntilupa hakemukseen. Liite väkiviinan valmistus-, tukkumyynti- ja/tai maahantuontilupa hakemukseen.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat, liite: Varasto/valmistuspaikka

Liite alkoholilupahakemukseen.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien anniskelulupa

Aluehallintovirasto myöntää alkoholijuomien anniskeluluvan luvanhakijalle. Lomake on päivitetty 8.1.2015.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien tukkumyyjän omavalvontasuunnitelma

Liite alkoholijuomien tukkumyyntilupa hakemukseen. Tämä lomake koskee vain alkoholijuomien tukkumyyntiä. Alkoholijuomien valmistuksen omavalvontasuunnitelma laaditaan Valviran Omavalvontaohje alkoholijuomien valmistajille -ohjeen mukaisesti.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien tukkumyynti, uusi lupa

Päätösmaksut STMn asetuksen mukaisesti: http://www.valvira.fi/valvira/maksut Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kk.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien valmistus, uusi lupa

Päätösmaksut STMn asetuksen mukaisesti: http://www.valvira.fi/valvira/maksut Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kk.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien vähittäismyynnin vuosi-ilmoitus

Lomake alkoholijuomien vähittäismyynnin vuosi-ilmoituksen antamiseen. Lomake on päivitetty 7.11.2012.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Linkki
Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa

Aluehallintovirasto myöntää enintään 4,7 prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan luvanhakijalle. Lomake on päivitetty 8.1.2015.


[Aluehallintovirastot AVIt]
PDF-lomake
Word-lomake
Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien, väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistus, tukkumyynti ja maahantuonti, luvan muutoshakemus

Lomaketta käytettään hakiessa muutosta alkoholijuomien, väkiviinan, lievästi denaturoidun etanolin tai alkoholivalmisteen tukkumyynti- valmistus- tai maahantuontilupaan. Päätösmaksut STMn asetuksen 1749/2015 mukaisesti.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Alkoholilupiin liittyvät maksut

Alkoholilainsäädännön nojalla peritään luvanhakijoilta valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukainen suoritemaksu lupapäätöksestä. Samassa asetuksessa määrätään myös perusteet kalenterivuosittaisen valvontamaksun perimiseksi luvanhaltijoilta.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Anniskelun neljännesvuosi-ilmoitus

Anniskelutoiminnan myynti- ja henkilökuntatietojen ilmoituslomake. Lomake on päivitetty 7.11.2012.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Linkki
Word-lomake
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Hakemus anniskeluajan jatkamisesta

Hakemus anniskelun jatkamisesta kello 1.30 jälkeen.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Linkki
Word-lomake
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Hakemus anniskelualueen muuttamisesta

Lomake on päivitetty 7.11.2012.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Hakemus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään (alkoholijuomat)


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Ilmoitus anniskelu-/vähittäismyyntitoiminnan lopettamisesta

Aluehallintovirasto myöntää luvanhakijalle alkoholijuomien anniskeluluvan tai vähittäismyyntiluvan. Anniskelu- tai vähittäismyyntitoiminnan lopettamisesta tulee aina ilmoittaa aluehallintovirastolle.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Ilmoitus toimimisesta alkoholijuomien/teollisuusalkoholin maahantuojana

Anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan haltija saa tuoda maahan omaa anniskelu- tai vähittäismyyntitoimintaa varten niitä alkoholijuomia, joita hänellä on oikeus anniskella tai myydä. Ennen maahantuonnin aloittamista luvanhaltijan on tehtävä Valviralle ilmoitus maahantuojana toimimisesta. Teollisuus-/keittiöalkoholin käyttöluvanhaltija saa tuoda maahan alkoholijuomia tai väkiviinaa omaa elinkeinotoimintaa varten. Ennen toiminnan aloittamista Valviralle on tehtävä ilmoitus toimimisesta maahantuojana. Maahan saa tuoda vain käyttöluvassa mainittuja alkoholeja.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Kansainvälinen liikenne, myynti-ilmoitus / hakemus


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Teollisuus- ja/tai keittiöalkoholin käyttölupa, luvan muuttaminen

Päätösmaksut STMn asetuksen mukaisesti.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Teollisuus- ja/tai keittiöalkoholin käyttölupa, uusi lupa

Päätösmaksu STMn asetuksen mukaisesti: http://www.valvira.fi/valvira/maksut Arvioitu käsittelyaika on noin 30 päivää.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholilupa-asiat: Väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistus, tukkumyynti ja maahantuonti, uusi lupa

Päätösmaksut STMn asetuksen mukaisesti: http://www.valvira.fi/valvira/maksut Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kk.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportionti: Alkoholijuomien toimitusilmoitus

Alkoholijuomien valmistajien ja tukkumyyjien tulee raportoida toimitukset/myyntitiedot kuukausittain Valviraan toimitusta seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä. Toimitustiedot tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti. Lisätietoja raportoinnista Alkoholijuomien tukkumyynnin raportointiohjeessa.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportionti: Alkoholijuomien toimitusilmoitus (Excel)

Alkoholijuomien valmistajien ja tukkumyyjien tulee raportoida toimitukset/myyntitiedot kuukausittain Valviraan toimitusta seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä. Toimitustiedot tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti. Lisätietoja raportoinnista Alkoholijuomien tukkumyynnin raportointiohjeessa.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
Excel-lomake
Alkoholiraportointi: Alkoholijuomien valmistusilmoitus, astiointi-ilmoitus

Astiointitiedot toimitettava Valviraan ilmoitusjaksoa seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä. Ilmoitusjaksot: 01 (tammi-huhtikuu) raportointi 18.5. mennessä 02 (touko-elokuu) raportointi 18.9. mennessä 03 (syys-joulukuu) raportointi 18.1. mennessä


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportointi: Alkoholijuomien varastoilmoitus (rypäleviinit)

Koskee ainoastaan rypäleviinejä varastoivia alkoholijuomien tukkumyyjiä. Rypäleviinien varastotilanne 31.7. ilmoitetaan vuosittain 10.9. mennessä. Lisätietoja alkoholijuomien tukkumyynnin raportointiohjeessa.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportointi: Etyylialkoholiraportti


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportointi: Maahantuontiraportti, alkoholijuomat


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportointi: Raportti kolmansista maista tuodusta luomualkoholista


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportointi: Sähköinen tuoteilmoitus (alkoholit)

Valviran sähköinen tuoterekisteri on tarkoitettu yli 2,8 til-% olevien alkoholijuomien, alkoholivalmisteiden, denaturoidun etanolin ja väkiviinan ilmoituskanavaksi em. tuotteiden valmistajien, maahantuojien, pullottajien ja valmistuttajien käyttöön. Tuotteen myynti on sallittu vasta tuotteen rekisteröimisen jälkeen. Palvelun avulla voidaan myös ilmoittaa rekisteritietojen muutoksista, liittää analyysitodistuksia tuotteille sekä selailla tuotetietoja. Sähköinen tuoteilmoitus toimii internet-selaimen kautta ja sen käyttö on maksutonta. Palvelu vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jota haetaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen alkoholi@valvira.fi. Sähköpostissa asiakkaan tulee ilmoittaa tarpeensa sähköisen tuoterekisterin käyttöön, yrityksen y-tunnus ja nimi sekä käyttäjätunnusta hakevan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
Linkki
Alkoholiraportointi: Toimitusilmoitus, alkoholijuomien määräaikainen tukkumyyntilupa

Ilmoitus lähetetään Valviraan luvan ehdoissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkoholiraportointi: Tuoteilmoitus, alkoholijuomat


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Linkki
Alkoholiraportointi: Tuoteilmoitus, väkiviina ja lievästi denaturoitu etanoli


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Linkki
Alkoholiraportointi: Väkiviinan ja lievästi denaturoidun etanolin maahantuontiraportti


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Alkolukkolain mukainen toimintailmoitus

Alkolukon valmistaja tai valtuutettu edustaja tekee tällä lomakkeella toimintailmoituksen Trafille kolme kuukautta ennen alkolukon markkinoille saattamista ja käyttöön ottamista. Toimintaa jatkavat yritykset tekevät ilmoituksen viimeistään 30.3.2017.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Alkukartoituskorvauksen erittely (KotoL 10 §, 1 mom)

Alkukartoituskorvauksen erittely (KotoL 10 §, 1 mom)


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Excel-lomake
Word-lomake
Alle 16-vuotiaan esitiedot hammashoitoa varten (Lempäälä)

Ennen hammashoitoon tuloa täytettävä esitietolomake, johon merkitään mahdolliset yleissairaudet ja lääkitykset.


[Lempäälän kunta]
PDF-lomake
Aloite

Tällä lomakkeella voi tehdä työ- ja elinkeinohalllintoa koskevan aloitteen (ks. ohje)


[Työ- ja elinkeinoministeriö TEM]
Word-lomake
Aloite asemakaavan laatimiseksi (Turku)

Lomakkeella tehdään kaupunginhallitukselle aloite asemakaavoittamisesta, tonttijaosta tai asemakaavan tai tonttijaon muuttamisesta.


[Turun kaupunki]
PDF-lomake
Aloitelaatikko (Ristijärvi)

Aloitteen antaminen Ristijärven kunnalle on mahdollista palautelomakkeen kautta.


[Ristijärven kunta]
Linkki
Aloitelomake (Rääkkylä)

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.


[Rääkkylän kunta]
Linkki
Aloittamisoikeushakemus (Joensuu)

Lomakkeella haetaan lupaa aloittaa rakennustyö / muun toimenpide ennen kuin sitä koskeva lupapäätös on saanut lainvoiman.


[Joensuun kaupunki]
PDF-lomake
Aloittamisoikeushakemus (Jyväskylä)

Lomakkeella haetaan oikeutta rakennustöiden aloittamiseen.


[Jyväskylän kaupunki]
Linkki
Aloittamisoikeushakemus (Kaarina)

Lomakkeella haetaan rakennusvalvontaviranomaisen lupaa saada aloittaa rakennustyö tai muu toimenpide siitä huolimatta, että hankkeen toteuttamista koskeva lupapäätös ei ole lainvoimainen.


[Kaarinan kaupunki]
PDF-lomake
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (Loppi)

Hakemus rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.


[Lopen kunta]
PDF-lomake
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (Vantaa)

Hakemuksella haetaan lupaa rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseksi osaksi tai kokonaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.


[Vantaan kaupunki]
PDF-lomake
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (Vesilahti)

Lomakkeella haetaan lupaa saada aloittaa rakennustyö tai muu toimenpide siitä huolimatta, että hankkeen toteuttamista koskeva lupapäätös ei ole lainvoimainen.


[Vesilahden kunta]
PDF-lomake
Aloittavan yrittäjän tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi (Joensuu)

Yrittäjänä aloittava tekee lomakkeella selvityksen tuloistaan lapsensa päivähoitomaksun määrittämistä varten.


[Joensuun kaupunki]
PDF-lomake
Aloitteet (Kauhava)

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lomakkeella tehdään kuntalaisaloitteita.


[Kauhavan kaupunki]
Linkki
Aloitusilmoitus Kaste-ohjelmaa toteuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen käynnistymisestä

Aloitusilmoitus Kaste-ohjelmaa toteuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen käynnistymisestä


[Sosiaali- ja terveysministeriö STM]
Word-lomake
Aloituskokouksen pöytäkirja (Järvenpää)

Rakennustyön aloituskokouspöytäkirja.


[Järvenpään kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokouksen pöytäkirja (Lieto)

Rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja.


[Liedon kunta]
Excel-lomake
Aloituskokouksen pöytäkirja (Naantali)

Rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja.


[Naantalin kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokouksen pöytäkirja (Pori)

Lomakkeella voidaan tehdä aloituskokouksen pöytäkirja.


[Porin kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokouksen pöytäkirja, uudisrakennus

Yksi allekirjoitettu pöytäkirja toimitetaan rakennusvalvontayksikön arkistoon ja toinen yhtäpitävä kopio liitetään rakennushankkeeseen ryhtyvän rakennuslupa-asiakirjojen yhteyteen. Lomake käy kuntiin Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi.


[Tampereen kaupunki]
PDF-lomake
RTF-lomake
Aloituskokous AO (Mikkeli)

Rakennusvalvonnan aloituskokouslomake.


[Mikkelin kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokous AR-AK-AL-T (Mikkeli)

Rakennusvalvonnan aloituskokouslomake.


[Mikkelin kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokous/pöytäkirja (Lempäälä)

Yksi allekirjoitettu pöytäkirja toimitetaan rakennusvalvontayksikön arkistoon ja toinen allekirjoitettu pöytäkirja liitetään rakennuttajan rakennuslupa-asiakirjojen yhteyteen. Muille osallistujille kopiot.


[Lempäälän kunta]
PDF-lomake
Aloituskokousmuistio (Mynämäki)

Lomaketta käytetään rakennustyön aloituskokousmuistiona.


[Mynämäen kunta]
Word-lomake
Aloituskokousmuistio (Nurmijärvi)

Lomakkeella voidaan tehdä rakennustyön aloituskokousmuistio.


[Nurmijärven kunta]
PDF-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Hollola)

Lomakkeella tehdään rakennushankkeen aloituskokouspöytäkirja.


[Hollolan kunta]
PDF-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Hyvinkää)

Rakennustyön aloituskokouspöytäkirja.


[Hyvinkään kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Jämsä)

Rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja sekä tarkastusasiakirjan osat A ja B.


[Jämsän kaupunki]
RTF-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Lohja)

Lomakkeella tehdään rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja.


[Lohjan kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Muurame)

Lomakkeelle tehdään rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja.


[Muuramen kunta]
PDF-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Porvoo)

Lomakkeelle tehdään rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja.


[Porvoon kaupunki]
PDF-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Rusko)

Rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja.


[Ruskon kunta]
PDF-lomake
Excel-lomake
Aloituskokouspöytäkirja (Sastamala)

Yksi allekirjoitettu pöytäkirja toimitetaan rakennusvalvontayksikön arkistoon ja toinen allekirjoitettu pöytäkirja liitetään rakennuttajan rakennuslupa-asiakirjojen yhteyteen. Muille osallistujille kopiot.


[Sastamalan kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Alternative Means of Compliance Application Form

Lentotoiminnan harjoittajat, lentotoiminnan koulutusorganisaatiot, lentopaikan pitäjät, asematasopalvelujen tarjoajat ja lennonjohtajien koulutusorganisaatiot voivat esittää Trafille vaihtoehtoista tapaa täyttää toiminnalle asetetun asetuksen vaatimukset, jolloin puhutaan vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmästä eli AltMoCista (Alternative Means of Compliance). AltMoC-hyväksyntää voit hakea oheisella englanninkielisellä lomakkeella. Lisätietoa AltMoC-menettelystä ja Trafin yhteystiedot löydät Trafin verkkosivuilta www.trafi.fi/ilmailu/altmoc.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Aluksen rekisteristäpoistohakemus

Lomakkeella aluksen omistaja pyytää aluksen poistamista alusrekisteristä.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Aluksen rekisteröintihakemus

Hakemus suomalaisen, kauppamerenkulkuun käytettävän aluksen rekisteröimisestä alusrekisteriin.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Aluksenmittaushakemus

Lomakkeella haetaan aluksenmittausta. Hakemus toimitetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle tai nimetylle aluksenmittaajalle.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Aluskiinnityshakemus

Aluskiinnitystä voi hakea aluksen omistaja tai velkoja. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti ja siihen on liitettävä sitoumuskirja, jonka perusteella kiinnitystä haetaan.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Alusrakennuksen rekisteröintihakemus

Lomakkeella ilmoitetaan rakenteilla oleva alus merkittäväksi alusrakennusrekisteriin.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Alusten vastaavuus (Luotsaus. Lomake 6)

Lomaketta käytetään linjaluotsinkirjahakemuksen liitteenä.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Ammattinimike väestötietojärjestelmään

Helpoiten ja nopeasti teet ammattitiedon lisäämisen tai muuttamisen väestötietojärjestelmään Väestörekisterikeskuksen maksuttomassa Omien tietojen tarkastus - palvelun Ilmoita itse -osiossa. Tunnistautumista varten tarvitset joko henkilökortin ja tietokoneeseesi kortinlukijan, mobiilivarmenteen (matkapuhelimella) tai verkkopankkitunnukset. Jos haluat tehdä ilmoituksen kirjallisesti pyydämme täyttämään ja tulostamaan lomakkeen (ks. Lataa tulostettavat tiedostot) ja lähettämään sen maistraattiin. Maistraattien yhteystiedot saat osoitteesta www.maistraatti.fi.


[Maistraatit]
Word-lomake
Linkki
PDF-lomake
Ammattitutkintostipendin hakulomake

Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Näistä tutkinnoista säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98). Etuuden myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työ- tai virkasuhteissa suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään viisi vuotta. Etuutta ei myönnetä, jos työsuhdeaika on alle viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa tai työaikaa ulkomailla ei lasketa mukaan työhistoriaan. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivämäärästä. Etuutta ei myönnetä myöhästyneen hakemuksen perusteella. Päätös ammattitutkintostipendistä lähetetään heti, kun hakemus on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan etuuden maksupäivä.


[Koulutusrahasto]
PDF-lomake
Ampumaratojen ympäristölupahakemuslomake

Lupa haetaan ulkona sijaitsevalle ampumaradalle. Hakemus toimitetaan ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle.


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
Anniskelun omavalvontasuunnitelma

Aluehallintovirasto myöntää alkoholijuomien anniskeluluvan luvanhakijalle.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Anomus aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun alentamiseksi (Kauhava)

Lomakkeella anotaan koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan maksujen alentamista.


[Kauhavan kaupunki]
PDF-lomake
Anomus alueen ostosta (Parainen)

Lomakkeella voi tehdä anomuksen alueen ostosta.


[Paraisten kaupunki]
PDF-lomake
Anomus asemakaavan muuttamisesta tai laatimisesta (Urjala)

Lomakkeella voi tehdä aloitteen asemakaavan muuttamiseksi tietyllä alueella.


[Urjalan kunta]
PDF-lomake
Anomus asemakaavan muuttamisesta tai laatimisesta (Vesilahti)

Lomakkeella haetaan asemakaavan laatimista tai muutosta.


[Vesilahden kunta]
PDF-lomake
Anomus erityisen tai tehostetun tuen luokkaan (Varkaus)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa tehostetun tai erityisen tuen luokalta.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Anomus esiopetuskuljetuksen järjestämisestä (Säkylä)

Lomakkeella haetaan esiopetuskuljetuksen järjestämistä tai avustamista.


[Säkylän kunta]
PDF-lomake
Anomus iltapäivätoiminnan maksuvapautuksesta (Riihimäki)

Lomakkeella voi tehdä anomuksen iltapäivätoiminnan maksuvapautuksesta.


[Riihimäen kaupunki]
PDF-lomake
Anomus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Lomakkeella voi tehdä anomuksen jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi.


[Pohjanmaan jätelautakunta]
PDF-lomake
Anomus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi määräajaksi

Lomakkeella voi tehdä anomuksen jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi määräajaksi.


[Pohjanmaan jätelautakunta]
PDF-lomake
Anomus kiinteistöveroavustusta varten (Sipoo)


[Sipoon kunta]
Linkki
Anomus koulunkäynnin aikaisemmin/myöhemmin aloittamisesta (Kaarina)

Lomakkeella anotaan lapsen koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin / myöhemmin.


[Kaarinan kaupunki]
PDF-lomake
Anomus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen (Parainen)

Lomakkeella voi tehdä anomuksen koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Koulunkäynnin voi aloittaa myös vuotta säädettyä myöhemmin. Tämä koulunkäynnin aloittamisen lykkäys saattaa osoittautua tarpeelliseksi, mikäli koulun aloittamisikää lähestyvällä lapsella on erityisvaikeuksia kielen, muistin, havaintotoimintojen, motoriikan tai sosiaalisten taitojen alueella tai lapsi on syntynyt aivan loppuvuonna. Koulunkäynnin voi mahdollisesti aloittaa myös vuotta aikaisemmin. Tällöin lapsen kouluvalmiuden tulee olla hyvä koulun aloittamiseen. Kouluvalmius tarkoittaa niin tiedollisia ja taidollisia kuin sosiaalisia ja psykologisiakin valmiuksia. Jos koulunkäynnin aloittamista halutaan siirtää vuotta säädettyä myöhemmäksi, tulee lapsen osallistua alkuvuodesta järjestettäviin ryhmäkouluvalmiustesteihin ja saada tarvittaessa suositus koulupsykologilta yksilötesteissä. Lisäksi huoltajan tulee toimittaa kirjallinen hakemus asiantuntijalausuntoineen koulukuraattorille. Jos koulunkäynnin aloittamista halutaan siirtää vuotta säädettyä aikaisemmaksi, tulee vanhempien itse hankkia psykologin lausunto lapsen kouluvalmiuksista. Lisäksi huoltajan tulee toimittaa kirjallinen hakemus asiantuntijalausuntoineen koulukuraattorille.


[Paraisten kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Anomus koulunkäynnistä vapauttamiseksi (Seinäjoki)

Lomakkeella anotaan lapselle vapautusta koulunkäynnistä.


[Seinäjoen kaupunki]
PDF-lomake
Anomus koulunkäyntioikeudesta muussa kuin lähikoulussa (Raasepori)

Lomakkeella tehdään anomus koulunkäyntioikeudesta muussa kuin lähikoulussa.


[Raaseporin kaupunki]
PDF-lomake
Anomus koulunvaihdosta (Parainen)

Lomakkeella haetaan lapselle oikeutta käydä muuta koulua kuin sitä lähikoulua, jonka oppilaaksiottoalueella tämä hakee.


[Paraisten kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Anomus maksullisesta koulukuljetuksesta (Raasepori)

Lomakkeella anotaan koululaiselle paikkaa maksullisesta koulukuljetuksesta. Anomus ei koske linja-autoliikennettä.


[Raaseporin kaupunki]
PDF-lomake
Anomus muuhun kuin ensisijaiseen kouluun / vieraan kunnan kouluun (Varkaus)

Lomakkeella voi hakea lapsen koulunkäyntioikeutta muussa kuin oman oppilasalueen koulussa tai vieraan kunnan koulussa.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Anomus opetuksen poikkeavasta aloitusajankohdasta (Hausjärvi)

Lomakkeella haetaan lapselle oikeutta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.


[Hausjärven kunta]
PDF-lomake
Anomus oppilaan koulunkäyntipaikasta (Porvoo)

Lomakkeella tehdään anomus oppilaan koulunkäyntipaikasta.


[Porvoon kaupunki]
PDF-lomake
Anomus oppilaan ottamiseksi toissijaiseen kouluun (Asikkala)

Lomakkeella voi anoa oppilaaksi ottamista toissijaiseen kouluun Asikkalan kuntaan.


[Asikkalan kunta]
PDF-lomake
Anomus oppilaan vapauttamiseksi koulunkäynnistä (Sotkamo)

Lyhyen loman (1 - 3 työpäivää) myöntää luokanvalvoja suullisen anomuksen perusteella. Yli kolme työpäivää kestävä loma anotaan kirjallisesti rehtorilta tällä kaavakkeella.


[Sotkamon kunta]
PDF-lomake
Anomus perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin (Kemiönsaari)

Lomakkeella haetaan perusopetuksen aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin.


[Kemiönsaaren kunta]
PDF-lomake
Anomus pienluokalle (Nokia)

Lomakkeella koululaisen huoltajat voivat tehdä anomuksen lapsen siirtymisestä pienluokalle.


[Nokian kaupunki]
Word-lomake
Anomus pienluokalle (Varkaus)

Lomakkeella haetaan lapsen koulunkäyntioikeutta pienluokalle.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Anomus päivähoitomaksun alennuksesta (Salo)

Lomakkeella voi hakea päivähoitomaksun alennusta tai vapautusta maksusta.


[Salon kaupunki]
Word-lomake
Anomus päivähoitomaksun alentamisesta/poistamisesta (Hyvinkää)

Lomakkeella haetaan päivähoitomaksun alentamista tai poistamista kokonaan.


[Hyvinkään kaupunki]
PDF-lomake
Anomus päivähoitopaikan vaihdosta (Lapinjärvi)

Lomakkeella voi anoa lapsen päivähoitopaikan vaihtoa.


[Lapinjärven kunta]
PDF-lomake
Anomus rakennusluvan jatkamiseen (Lapinlahti)

Lomakkeella anotaan jatkoa rakennusluvalle.


[Lapinlahden kunta]
PDF-lomake
Anomus rakennusluvan jatkamisesta (Vesilahti)

Lomakkeella haetaan jatkoaikaa rakentamisen aloittamiseen tai jatkamiseen.


[Vesilahden kunta]
PDF-lomake
Anomus tontin ostosta (Parainen)

Lomakkeella voi tehdä anomuksen omakotitalotontin ostamisesta.


[Paraisten kaupunki]
PDF-lomake
Anomus vapaa-ajanasunnon jätemaksun kohtuullistamisesta

Lomakkeella voi tehdä anomuksen vapaa-ajanasunnon jätemaksun kohtuullistamisesta.


[Pohjanmaan jätelautakunta]
PDF-lomake
Anomus: oppilaan koulunkäyntioikeus muussa kuin lähialueen peruskoulussa (Savonlinna)

Lomakkeella haetaan oppilaalle koulunkäyntioikeutta muussa kuin lähialueen koulussa.


[Savonlinnan kaupunki]
Word-lomake
Ansiopäivärahahakemus

Työttömyyskassan jäsen hakee lomakkeella ansiopäivärahaa. Hakemus palautetaan omaan työttömyyskassaan.


[Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry TYJ]
PDF-lomake
Application for Part 21 production organisation approval

EASAn lomake 50 (englanninkielinen).


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Word-lomake
Application for endorsement

Lomakkeella haetaan ulkomaalaisen STCW:n mukaisen pätevyyskirjan tunnustamista (kelpoisuustodistusta).


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Application form for RVSM Airworthiness Approval

The form is used when applying airworthiness approval for Reduced Vertical Separation Minima.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
ApuNuppi - yhteydenottolomake nuorille (Riihimäki)

ApuNuppi on Riihimäen kaupungin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ylläpitämä sähköinen palvelu, jolla nuori voi olla yhteydessä, kysyä, antaa palautetta tai tehdä aloitteen.


[Riihimäen kaupunki]
Linkki
Arkistotilaus (Kaarina)

Lomake rakennuslupa-aineiston tilaamista varten. Aineisto toimitetaan nähtäväksi rakennusvalvontatoimistoon.


[Kaarinan kaupunki]
PDF-lomake
Arvauskilpailuilmoitus

Ilmoitus kilpailun toimeenpanijasta, arvauskohteesta, arvoista, voittajien toteamisesta, voittojen määrästä, voitoista ilmoittamisesta, varojen käyttötarkoituksesta yms.


[Poliisi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Arvauskilpailun tilitys

Tilitys on toimitettava viiden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaolon päättymisestä lupaviranomaiselle.


[Poliisi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Arvauskilpailun toteamispöytäkirja

Tiedot pienarpajaisena toimeenpannusta arvauskilpailusta.


[Poliisi]
PDF-lomake
Arvio asumispalvelun tai laitoshoidon tarpeesta, Alle 65-vuotiaat asiakkaat (Helsinki)

Lääkäri tai sosiaalityöntekijä arvioi tällä lomakkeella asiakkaansa asumis- tai laitoshoidon tarvetta.


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Arvio energiatehokkuudesta

Liite ympäristölupahakemukseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
PDF-lomake
Arviointilomake - kestävä kalastus - hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen

Arviointilomake - kestävä kalastus - hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
Arvonlisäveron alarajahuojennushakemus

Lomaketta käytetään arvonlisäveron alarajahuojennuksen hakemiseen.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta. Yhteenvetoilmoitus voidaan antaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella (jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta).


[Verohallinto]
PDF-lomake
Linkki
Arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun hakemus, seutu I

Lomakkeella haetaan sosiaalipalveluita. Lomakkeella annetaan myös asiasta päätös. Lomake käy kuntiin Kajaani, Paltamo, Ristijärvi.


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
PDF-lomake
Arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun hakemus, seutu II

Lomakkeella haetaan sosiaalipalveluita. Lomakkeella annetaan myös asiasta päätös. Lomake käy kuntiin Kuhmo, Suomussalmi.


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
PDF-lomake
Arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun hakemus, seutu III

Lomakkeella haetaan sosiaalipalveluita. Lomakkeella annetaan myös asiasta päätös. Lomake käy kuntiin Hyrynsalmi, Suomussalmi.


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
PDF-lomake
Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Lomakkeella tiedonantovelvollinen ilmoittaa arvopaperikauppoja koskevat tiedot. Suomessa yleisesti verovelvollisen pitkäaikaissäästämissopimukseen (Laki sidotusta pitkäaikais-säästämisestä) kuuluvilla varoilla tehtyjä arvopapereiden ja johdannaisten ostoja ja -myyntejä sekä rahasto-osuuksien lunastuksia ei ilmoiteta tällä vuosi-ilmoituksella. Arvopaperivälittäjä ilmoittaa tiedot Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt 2016 (VSAPPSPS) –lomakkeella. Suomessa rajoitetusti verovelvollisen tekemät arvopapereiden ja johdannaisten ostot ja -myynnit sekä rahasto-osuuksien lunastukset ilmoitetaan tällä vuosi-ilmoituksella, vaikka em. tapahtumat kuuluisivat pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen. Tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnus, sähköinen henkilökortti tai Katso-tunniste (PWD tai OPT). <b>Tietojen korjaaminen ja poistaminen verkkolomakkeella</b><br>Jos tiedot on ilmoitettu virheellisesti tai puutteellisesti, virheelliset tiedot on poistettava ennen oikeiden tietojen ilmoittamista. Korjaamismenettely on kerrottu tarkemmin lomakkeella.


[Verohallinto]
Linkki
Arvopaperikauppiaan varainsiirtovero

Tällä lomakkeella maksetaan arvopaperikauppiaan varainsiirtovero.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Asbestipurkutyölupahakemus

Asbestipurkutyötä saavat tehdä luonnolliset henkilöt kuten yksityinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt, jotka ovat saaneet siihen luvan. Asbestipurkutyölupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraton työsuojelun vastuualueelta. Lupaa voidaan hakea kirjallisesti tai lähettämällä hakemus sähköisesti.


[Työsuojeluhallinto]
PDF-lomake
Linkki
Asema- tai yleiskaavan palautelomake (Tuusula)

Lomakkeella voi jättää palautetta nähtävilläolevista asema- ja yleiskaavoista.


[Tuusulan kunta]
Linkki
Asemakaavahakemus (Huittinen)

Lomakkeella ilmoitetaan asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta.


[Huittisten kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavahakemus (Lahti)

Lomakkeella voi hakea asemakaavan laatimista tai muutosta.


[Lahden kaupunki]
Word-lomake
Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus (Rovaniemi)

Lomakkeella haetaan asemakaavan ja tonttijaon muutosta.


[Rovaniemen kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan laatimis- ja muutoshakemus (Tuusula)

Lomakkeella voi hakea asemakaavan laatimista tai asemakaavan muutosta. Asiaa kannattaa jo ennakkoon tiedustella kaavoitustoimesta, jotta lähtökohdat, mahdollisuudet ja mahdolliset ongelmakohdat olisivat jo etukäteen selvillä.


[Tuusulan kunta]
Word-lomake
Asemakaavan laatimis-/muutoshakemuslomake (Varkaus)

Lomakkeella haetaan asemakaavan laatimista tai muutosta.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan laatimisen/muuttamisen perustietolomake (Varkaus)

Lomakkeelle kirjataan tonttia ja rakennuksia koskevat tiedot sekä asemakaavan laatimisen/muuttamisen tarkoitus ja perustelut.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutokseen liittyvä naapurien kuuleminen (Tampere)

Ilmoitus naapurien kuulemisesta koskien asemakaavan muutossuunnitelmaa.


[Tampereen kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutosanomus (Pori)

Lomakkeella anotaan muutosta asemakaavaan.


[Porin kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Helsinki)

Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan tällä lomakkeella.


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Hämeenlinna)

Lomakkeella haetaan muutosta asemakaavaan.


[Hämeenlinnan kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Iisalmi)

Hakemus asemakaavan muuttamisesta Iisalmessa


[Iisalmen kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Jyväskylä)

Lomakkeella haetaan muutosta asemakaavaan.


[Jyväskylän kaupunki]
Linkki
Asemakaavan muutoshakemus (Keminmaa)

Lomakkeella haetaan asemakaavan muutosta.


[Keminmaan kunta]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Lohja)

Lomakkeella voi tehdä asemakaavan muutoshakemuksen.


[Lohjan kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Oulu)

Voimassa olevan asemakaavan muutokseen. Muutosta voi hakea lomakkeella tai omalla vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot. Kirjallinen muutoshakemus allekirjoitettuna toimitetaan yhdyskuntalautakunnalle osoitettuna osoitteella: Kirjaamo PL 27, 90015 Oulun kaupunki.


[Oulun kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Tampere)

Lomakkeella haetaan muutosta asemakaavaan.


[Tampereen kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Tornio)

Lomake, jolla haetaan asemakaavan muutosta. Lomakkeella on myös hakemiseen liittyviä ohjeita.


[Tornion kaupunki]
PDF-lomake
Asemakaavan muutoshakemus (Vihti)

Lomakkeella tehdään hakemus asemakaavan muuttamiseksi.


[Vihdin kunta]
PDF-lomake
Asfalttiasemien rekisteröinti-ilmoitus

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttava asfalttiasema voidaan rekisteröidä ympäristöluvan hakemisen sijaan. Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
Asiakas-/potilaskertomuskopioiden tilaus

Lomake potilaskertomuskopioiden tilaamista varten. Lomake käy kuntiin Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
Word-lomake
Asiakas-/potilaskertomustietojen tilaus

Lomakkeella voidaan tilata potilaskertomustietoja. Lomake käy kuntiin Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
Word-lomake
Asiakas-/potilastietojen korjaamispyyntö

Lomakkeella pyydetään korjausta itseä koskeviin sosiaali- tai terveydenhuollon asiakas- tai potilastietoihin. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki.


[Peruspalvelukeskus Oiva]
PDF-lomake
Asiakas-/potilastietojen tarkistuspyyntö

Lomakkeella pyydetään oikeutta tarkistaa itseä koskevat asiakas- tai potilastiedot, joita on sosiaali- tai terveydenhuollon asiakirjoissa. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki.


[Peruspalvelukeskus Oiva]
PDF-lomake
Asiakastietojen korjaus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n asiakas voi korjata lomakkeella asiakastietojaan.


[Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy]
Linkki
Asiakastietojen muutos kirjastolle (Kauhava)

Sähköisellä lomakkeella kirjaston asiakas voi ilmoittaa muuttuneet asiakastietonsa. Muutokset välittyvät vain Kauhavan kaupungin kirjastoille.


[Kauhavan kaupunki]
Linkki
Asiakastietojen muutos, kirjastot (Kotka)

Lomakkeella voi ilmoittaa kirjastoon asiakastietojen muutoksesta.


[Kotkan kaupunki]
PDF-lomake
Asiakirjan tilauslomake kaupungin keskusarkistosta (Pudasjärvi)

Lomakkeella voi tilata asiakirjan tai tiedon kaupungin keskusarkistosta.


[Pudasjärven kaupunki]
PDF-lomake
Asiakirjapyyntö työnantajalle

Lomakkeella voi pyytää työnantajaa toimittamaan itseäni koskevia asiakirjoja ja selvityksiä kuten mm: - Työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista, työtodistus - Palkkalaskelmat - Palkkalaskelmat, työaika- ja palkkakirjanpito - Lomautustodistus - Työsuhteen irtisanomisen tai purkamisen syytä koskeva kirjallinen selvitys


[Työsuojeluhallinto]
Word-lomake
Asiakirjapyyntö vainajan tiedoista

Lomakkeella pyydetään terveydenhuollon asiakirjatietoja vainajasta. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki.


[Peruspalvelukeskus Oiva]
PDF-lomake
Asian vireillepano (Lappeenranta)

Lomakkeella voidaan saattaa asia vireille sähköisesti. Asia ei vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille, mutta tarvittaessa asiakirjaa voidaan pyytää täydentämään allekirjoituksella ja tarvittavilla liitteillä.


[Lappeenrannan kaupunki]
Linkki
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (Rauma)

Lomakkeella pyydetään saada tietoja itseä koskevista potilasarkiston asiakirjoista tai rekistereistä.


[Rauman kaupunki]
PDF-lomake
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (Tampere)

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asianosainen pyytää tietoja vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn.


[Tampereen kaupunki]
PDF-lomake
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö perusturvakeskukselle (Hämeenkyrö)

Lomakkeella pyydetään saada tietoja itseä koskevista perusturvakeskuksen asiakirjoista tai rekistereistä.


[Hämeenkyrön kunta]
PDF-lomake
Asianosaisen tietojensaantioikeutta koskeva pyyntö sosiaali- tai terveydenhuollon yksikölle (Joensuu)

Lomakkeella tehdään asianosaisen tietojensaantioikeutta koskeva pyyntö sosiaali- tai terveydenhuollon yksikölle.


[Joensuun kaupunki]
Word-lomake
Asiantuntijalausunto omaishoidontukihakemukseen, lapset (Ylöjärvi)

Lausunto pyydetään ensisijaisesti opettajalta, lapsen päivähoitoryhmän edustajalta tai vastaavalta.


[Ylöjärven kaupunki]
PDF-lomake
Asioi kanssamme

Viestintäviraston sähköiset palvelut


[Viestintävirasto Ficora]
Linkki
Asuinalueiden kehittämisavustushakemus

Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013 - 2015 lomake


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Asuinalueiden kehittämishankkeen maksatushakemus ja väliraportti

Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013 - 2015 lomake


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Asuinalueiden kehittämisohjelma/ Investointiavustushakemus

Avustusta voivat hakea kasvukeskuskaupungit sellaisiin nopeasti käynnistettäviin investointihankkeisiin, joille on olemassa Lähiöohjelmassa 2008-2011 tai Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015 hyväksytty suunnitelma ja jotka edistävät asuinalueen positiivista kehitystä. Avustusta voivat hakea: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Linkki
Asuinhuoneiston irtisanominen

Vuokra-asunnon irtisanomislomake Kunta-asunnot Oy:lle, jolla on vuokra-asuntoja useassa kunnassa eri puolilla Suomea: Akaa, Hausjärvi, Hämeenlinna, Inkoo, Jyväskylä, Karkkila, Kärkölä, Lappeenranta, Lohja, Muhos, Mynämäki, Myrskylä, Oulu, Paimio, Parainen, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Rovaniemi, Salo, Sipoo, Siuntio, Turku, Vantaa, Vesilahti, Vihti, Ylöjärvi.


[Kunta-asunnot Oy]
PDF-lomake
Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus (Puolanka)

Lomake vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Takuuvuokran palautus.


[Puolangan kunta]
PDF-lomake
Asukasplus (Lappeenranta)

Asukasplus on Lappeenrannan asuntopalvelun sähköinen palvelukanava, jossa voi tehdä tulotarkastuksen, ilmoittaa havaitsemistaan vioista tai tutustua asumisen pelisääntöihin.


[Lappeenrannan asuntopalvelu Oy]
Linkki
Asukaspysäköintitunnushakemus (Porvoo)

Asukaspysäköintitunnusta voi hakea asukaspysäköintialueella asuva henkilö. Tunnusta haetaan kirjautumalla Porvoon sähköiseen asiointipalveluun.


[Porvoon kaupunki]
Linkki
Asukaspysäköintitunnushakemus (Turku)

Lomakkeella voi hakea asukaspysäköintitunnusta.


[Turun kaupunki]
PDF-lomake
Asukasvalintapäätökset

Yleishyödyllisyyden valvonta: Asuntoja kiinteistöyhtiöiden, säätiöiden sekä yhdistysten tekemien asukasvalintojen päätöslista. Vuokratalon omistaja toimittaa asukasvalintapäätökset kuntaan valvontaa varten kunnan valvontatapapäätöksen mukaisesti tai erikseen pyydettäessä.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Asuminen ja työnteko ulkomailla; liite U

Liite hakemukseen, joka koskee vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai perhe-eläkettä tai takuueläkettä.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Asumis- ja avopalveluhakemus mielenterveyskuntoutujille (Seinäjoki)

Lomakkeella haetaan mielenterveyskuntotujalle asumispaikkaa tai päivätoimintaa.


[Seinäjoen kaupunki]
PDF-lomake
Asumisneuvoja-avustuksen maksatushakemus ja väli-/loppuraportti

Lomakkeella haetaan ARAlta asumisneuvoja-avustuksen maksatusta sekä toimitetaan ARAlle väli/loppuraportti avustuksen avulla tuetusta asumisneuvojatoiminnasta.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
PDF-lomake
Asumisoikeuden järjestysnumerohakemus (Imatra)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa.


[Imatran kaupunki]
Linkki
Asumisoikeus / järjestysnumerohakemus (Porvoo)

Asumisoikeusasuntoa haetaan talonomistajilta. Asuntoja tarjotaan hakijoille järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä.


[Porvoon kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Asumisoikeusasunnon jonotusnumeron hakukaavake (Kirkkonummi)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasunnon jonotusnumeroa.


[Kirkkonummen kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeusasunnon järjestysnumero (Turku)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa Turusta. Hakijan on oltava hakemusta jätettäessä 18 vuotta täyttänyt.


[Turun kaupunki]
Linkki
Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus (Jyväskylä)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasuntoa.


[Jyväskylän kaupunki]
Linkki
Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus (Lahti)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasuntoa tai asunnon vaihtoa. Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti Palvelutarjottimen kautta.


[Lahden kaupunki]
Linkki
Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus (Lieto)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa.


[Liedon kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus (Lohja)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa.


[Lohjan kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus (Riihimäki)

Lomakkeella voi tehdä asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemuksen. Asumisoikeusasunto on vuokra- tai omistusasunnon vaihtoehto. Asumisoikeusasuntoon pääsee, kun sijoittaa asuntoon asumisoikeusmaksuna 15 % asunnon hankintahinnasta. Luopuessaan asunnosta saa alkuperäisen asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna takaisin. Järjestysnumeron saatuaan hakijan tulee ilmoittautua niille talonomistajille, joilla on asuntoja Riihimäellä.


[Riihimäen kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeusasunnot, järjestysnumerohakemus (Joensuu)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntojen järjestysnumeroa.


[Joensuun kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Asumisoikeusasuntohakemus (Kouvola)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasuntoa.


[Kouvolan kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Espoo)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasuntoa.


[Espoon kaupunki]
Word-lomake
Linkki
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Hattula)

Lomakkeella haetaan asumisoikeutta kunnalta.


[Hattulan kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Hämeenlinna)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa varten tarvittavaa järjestysnumeroa.


[Hämeenlinnan kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Kangasala)

Lomake asumisoikeusasunnon hakemista varten.


[Kangasalan kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Kempele)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa tai sen vaihtoa


[Kempeleen kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Kotka)

Lomakkeella haetaan kaupungilta järjestysnumeroa asumisoikeusasunnon saamiseksi.


[Kotkan kaupunki]
RTF-lomake
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Lempäälä)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa.


[Lempäälän kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Mikkeli)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa.


[Mikkelin kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Mäntsälä)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa.


[Mäntsälän kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Nokia)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa.


[Nokian kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Nurmijärvi)

Lomakkeella voidaan hakea asumisoikeusasuntoa.


[Nurmijärven kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Oulu)

Asumisoikeusasuntoa haettaessa tai vaihdettaessa tarvittavan järjestysnumeron hakemiseen.


[Oulun kaupunki]
Linkki
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Pirkkala)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa.


[Pirkkalan kunta]
Linkki
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Rovaniemi)

Lomake, jolla haetaan asumisoikeutta.


[Rovaniemen kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus (Vantaa)

Lomakkeella voi hakea asumisoikeusasuntoa.


[Vantaan kaupunki]
Linkki
Asumisoikeushakemus (Ylöjärvi)

Lomakkeella haetaan asumisoikeusasuntoa.


[Ylöjärven kaupunki]
PDF-lomake
Asumisoikeushakemus järjestysnumeron saamiseksi (Siilinjärvi)

Palvelussa haetaan kunnalta järjestysnumeroa asumisoikeusasunnon saamiseksi.


[Siilinjärven kunta]
Linkki
Asumisoikeushakemus, järjestysnumerohakemus (Tuusula)

Lomake asumisoikeusasunnon hakemiseen.


[Tuusulan kunta]
PDF-lomake
Asumisoikeusjärjestysnumerohakemus

Lomakkeella haetaan asumisoikeusjärjestysnumeroa. Lomake käy kuntiin Hyvinkää, Helsinki, Vantaa, Sipoo, Järvenpää, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula, Espoo ja Vihti.


[TA-Asumisoikeus Oy]
Linkki
Asumisoikeusjärjestysnumerohakemus (Helsinki)

Asumisoikeusjärjestysnumeron hakeminen asumisoikeusasunnon hakua varten


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
Linkki
Asumisoikeusjärjestysnumerohakemus (Tampere)

Asumisoikeusasunnon haussa tarvittavan järjestysnumeron hakulomake.


[Tampereen kaupunki]
Linkki
PDF-lomake
Asumisoikeusjärjestysnumerohakemus, vaatii tunnistautumisen

Palvelun kautta voi hakea uutta järjestysnumeroa tai tarkastella voimassa olevia asumisoikeusjärjestysnumeroitaan.


[Helsingin kaupunki]
Linkki
Asumisoikeusjärjestysnumeron hakemus (Kuopio)

Tällä lomakkeella haetaan järjestysnumeroa Kuopion asumisoikeusasuntoihin.


[Kuopion kaupunki]
Linkki
Asumispalveluhakemus (Enonkoski)

Lomakkeella haetaan asumaan vanhustentaloon, palveluasumiseen tai vanhainkotiin.


[Enonkosken kunta]
Word-lomake
Asumispalveluhakemus (Huittinen)

Lomakkeella haetaan vanhukselle asumispalvelua: vanhainkotipaikkaa, palveluasumispaikkaa tai vuokra-asuntoa.


[Huittisten kaupunki]
PDF-lomake
Asumispalveluhakemus (Valtimo)

Lomakkeella haetaan asumaan palveluasuntoon.


[Valtimon kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Asumispalveluhakemus / hoitopaikkahakemus

Lomakkeella haetaan palveluasuntoa tai hoitopaikkaa. Lomake käy seuraaviin kuntiin: Pietarsaari, Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre.


[Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto]
PDF-lomake
Asumispalveluhakemus / intervallihoitohakemus / laitoshoitopaikkahakemus (Vöyri)

Lomakkeella haetaan vanhukselle asumispalvelua, intervallihoitopaikkaa tai laitoshoitopaikkaa.


[Vöyrin kunta]
PDF-lomake
Asumispalveluhakemus vanhukselle (Keuruu)

Lomakkella haetaan palveluasumispaikkaa, tehostettua palveluasumispaikkaa tai hoivahoitopaikkaa vanhukselle.


[Keuruun kaupunki]
PDF-lomake
Asumisterveyden esitietolomake

Lomake on tarkoitettu esitietolomakkeeksi lähinnä tapauksissa, joissa omassa talossaan asuva omakotiasukas pyytää neuvoja epäiltyyn terveyshaittaan liittyen. Lausunnon terveyshaitasta antaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Ympäristöinsinööriltä voi pyytää ohjeita ja neuvoja sisäilmaan ja muihin asunnon terveellisyyteen liittyvissä asioissa. Lomakkeen palauttamisen jälkeen sovitaan erikseen paikan päällä tapahtuvasta neuvontakäynnistä, jonka perusteella annetaan neuvoja, ohjeita ja suosituksia. Poikkeuksellisesti, jos terveyshaitta aiheuttaisi vakavaa terveyshaittaa, voi terveydensuojeluviranomainen antaa korjausmääräyksiä tai rajoittaa asumista. Lomake käy seuraaviin kuntiin: Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti.


[Imatran seudun ympäristötoimi]
PDF-lomake
Word-lomake
Asumisterveys, perustietolomake (Tornio)

Lomake on tarkoitettu perustietolomakkeeksi epäiltäessa sunnosta aiheutuvan asukkaille terveyshaittaa. Lomaketta voidaan käyttää myös pyydettäessä asunnon terveyshaitta-avustukseen liittyvää lausuntoa.


[Tornion kaupunki]
Word-lomake
Asumisterveysasian esitietolomake (Kotka)

Asumisterveysasian esitietolomake. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin. Kotkan kaupungin ympäristökeskuksen terveystarkastajat suorittavat sisäilmatutkimuksia, mikäli asuinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta on syytä epäillä aiheutuvan sairautta tai terveyden häiriöitä. Terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteille siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista.


[Kotkan kaupunki]
RTF-lomake
PDF-lomake
Asunnon irtisanominen (Leppävirta)

Huoneenvuokralain mukaan vuokralaisen irtisanomisaika on kuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisilmoitus palautetaan Leppävirran Kiinteistö Oy:n tai kunnan asuntotoimistoon.


[Leppävirran kunta]
PDF-lomake
Asunnon irtisanominen (Paltamo)

Lomake vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen lomake.


[Paltamon kunta]
PDF-lomake
Asunnon irtisanominen (Pelkosenniemi)

Lomake vuokra-asunnon irtisanomiseen.


[Pelkosenniemen kunta]
PDF-lomake
Asunnon irtisanominen (Sodankylä)

Lomakkeella asukas irtisanoo asunnon vuokrasopimuksen.


[Sodankylän kunta]
PDF-lomake
Asunnon irtisanomisilmoitus (Enonkoski)

Lomakkeella voi irtisanoa vuokra-asunnon.


[Enonkosken kunta]
Word-lomake
Asunnon irtisanomisilmoitus (Kittilä)

Lomakkeella irtisanotaan vuokrasopimus.


[Kittilän kunta]
PDF-lomake
Asunnon irtisanomisilmoitus (Tornio)

Lomake vuokra-asunnon irtisanomiseen Tornion Krunni Oy:lle.


[Tornion Krunni Oy]
PDF-lomake
Asunnon irtisanomislomake

Lomakkeella voidaan irtisanoa asunnon vuokrasopimus.


[Kangasniemen Vuokratalot Oy]
PDF-lomake
Asunnon irtisanomislomake (Haapajärvi)

Lomake vuokrasopimuksen irtisanomiseen.


[Haapajärven kaupunki]
PDF-lomake
Asunnon muutostyöhakemus (Kuopio)

Lomakkeella haetaan kaupungilta korvausta vamman tai sairauden edellyttämistä asunnon muutostöistä.


[Kuopion kaupunki]
PDF-lomake
Asunnon muutostyöt

Hakemus Valtiokonttorille sotainvalidin asunnon muutostöiden kustannusten korvaamiseksi.


[Valtiokonttori]
PDF-lomake
Asunnon muutostöiden hakemus (Nurmijärvi)

Lomakkeella voi hakea tarvittavia muutostöitä asuntoonsa vamman tai sairauden perusteella.


[Nurmijärven kunta]
Word-lomake
Asunnon tarkastuspyyntö

Lomakkeella tehdään terveydensuojalain mukainen asunnon tarkastuspyyntö. Lomake käy seuraaviin kuntiin: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti.


[Imatran kaupunki]
Linkki
Asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen (Kauhava)

Lomakkeella irtisanotaan vuokrasopimus.


[Kauhavan Vuokra-asunnot oy]
PDF-lomake
Asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen (Sulkava)

Lomakkeella voidaan irtisanoa asunnon vuokrasopimus.


[Sulkavan kunta]
PDF-lomake
Asunnontarkastuspyyntö

Lomakkeella voidaan tehdä asunnontarkastuspyyntö. Lomake käy kuntiin Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen.


[Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä]
Word-lomake
Asunnontarkastuspyyntö (Hyvinkää)

Lomakkeella voi pyytää asunnontarkastusta. Syynä voi olla esimerkiksi havaittu kosteus, haju, lämpötila tai melu.


[Hyvinkään kaupunki]
PDF-lomake
Asunnontarkastuspyyntö (Pieksämäki)

Terveydensuojelulain mukainen asunnontarkastuspyyntölomake.


[Pieksämäen kaupunki]
Linkki
Asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö ja julkinen vakuutusosakeyhtiö, perustamisilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö ja julkinen vakuutusosakeyhtiö rekisteriin.


[Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ]
PDF-lomake
Asuntohakemus

Lomakkeella voi hakea Kunta-asunnot Oy:n vuokra-asuntoja, joita on useissa kunnissa: Akaa, Hausjärvi, Hämeenlinna, Inkoo, Jyväskylä, Karkkila, Kiiminki, Kärkölä, Lohja, Muhos, Mynämäki, Myrskylä, Oulu, Paimio, Parainen, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Rovaniemi, Salo, Sipoo, Siuntio, Turku, Vantaa, Vesilahti, Vihti, Ylöjärvi.


[Kunta-asunnot Oy]
Linkki
Asuntohakemus

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa Kajaanin kaupungin omistamalta Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarilta.


[Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari]
PDF-lomake
Linkki
Asuntohakemus

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa Outokummun kaupungin omistamalta Kiinteistö Oy Outokummun Vuokrataloilta. Lomakkeella voi myös uusia hakemuksen.


[Kiinteistö Oy Outokummun Vuokratalot]
Word-lomake
Asuntohakemus

Hakupalvelun kautta voi tutustua ja hakeutua vapaisiin ja vapautuviin asuntoihin.


[Muhoksen kunta]
Linkki
Asuntohakemus

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa.


[Kangasniemen Vuokratalot Oy]
PDF-lomake
Asuntohakemus

Lomakkeella voi hakea vuokra-asuntoa tai vaihtaa sitä. Lomake käy Mäntyharjun kunnassa.


[Kiinteistö Oy Keskiväli]
PDF-lomake
Asuntohakemus

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n asuntohakemus.


[Järvenpään Mestariasunnot Oy]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Alavieska)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Alavieskan kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Aura)

Lomakkeella haetaan kunnan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Auran kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Enonkoski)

Hakemuksella voidaan hakea vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Enonkosken kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Asuntohakemus (Haapajärvi)

Lomake asunnon hakemiseen. Lomake käy myös asunnon vaihtohakemuksena.


[Haapajärven kaupunki]
Linkki
Asuntohakemus (Haapavesi)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa.


[Haapaveden kaupunki]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Honkajoki)

Lomakkeella haetaan asuntoa.


[Honkajoen kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Karkkila)

Lomakkeella haetaan kaupungin vuokra-asuntoa.


[Karkkilan kaupunki]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Kauhava)

Lomakkeella haetaan kaupungin vuokra-asuntoa tai vaihdetaan asuntoa.


[Kauhavan kaupunki]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Kaustinen)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Kiinteistö Oy Rekipolska]
PDF-lomake
RTF-lomake
Asuntohakemus (Keminmaa)

Lomakkeella haetaan kunnan vuokra-asuntoa. Keminmaan vuokra-asunnot Oy:n lomake.


[Keminmaan kunta]
PDF-lomake
Word-lomake
Asuntohakemus (Kempele)

Lomakkeella haetaan kunnan vuokra-asuntoja


[Kempeleen kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Kitee)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Kiteen kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Asuntohakemus (Kittilä)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa Kittilän kunnalta.


[Kittilän kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Kuhmo)

Lomake asunnon hakemiseen.


[Kuhmon kaupunki]
RTF-lomake
Asuntohakemus (Laitila)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Laitilan kaupunki]
Word-lomake
Asuntohakemus (Leppävirta)

Lomakkeella voi hakea kunnan vuokra-asuntoa.


[Leppävirran kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Marttila)

Lomakkeella haetaan kunnan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtamista.


[Marttilan kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Asuntohakemus (Muonio)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Muonion kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Nousiainen)

Lomakkeella haetaan kunnan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Nousiaisten kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Orimattila)

Lomakkeella haetaan kunnan vuokra-asuntoa.


[Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot]
PDF-lomake
Word-lomake
RTF-lomake
Asuntohakemus (Paltamo)

Lomakkeella haetaan asuntoa Kiinteistö Oy Paltamon Kiehiseltä.


[Paltamon kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Parkano)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa.


[Parkanon kaupunki]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Pudasjärvi)

Lomakkeella voi hakea esimerkisi tavallista vuokra-asuntoa, työsuhdeasuntoa tai vanhusten asuntoa.


[Pudasjärven kaupunki]
RTF-lomake
Asuntohakemus (Pyhäjoki)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Pyhäjoen kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Asuntohakemus (Raahe)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Raahen kaupunki]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Rautjärvi)

Lomakkeella haetaan kunnan vuokra-asuntoa. Hakemus on voimassa kerrallaan kolme kuukautta. Hakijan on itse huolehdittava hakemuksen uusimisesta.


[Rautjärven kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Linkki
Asuntohakemus (Ristijärvi)

Lomake vuokra-asunnon hakemiseen.


[Ristijärven kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Rovaniemi)

Lomake asunnon hakemiseen kaupungilta. Hakemus on voimassa 6 kk.


[Rovaniemen kaupunki]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Rusko)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa.


[Ruskon kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Sievi)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Sievin kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Siikajoki)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa.


[Siikajoen kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Siikalatva)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa. Lomakkeella voi hakea myös esim. vanhusten asuntoa, asuntoa palvelutalosta, opiskelija-asuntoa tai työsuhdeasuntoa.


[Siikalatvan kunta]
Word-lomake
Asuntohakemus (Simo)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa.


[Simon kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Sodankylä)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Sodankylän kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Sulkava)

Lomakkeella voidaan hakea vuokra-asuntoa.


[Sulkavan kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Suomussalmi)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa Suomussalmen kunnalta.


[Suomussalmen kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Suonenjoki)

Lomake asunnon hakemiseen. Lomakkeella on voi hakea esim. tavallista vuokra-asuntoa, työsuhdeasuntoa tai vanhusten asuntoa.


[Suonenjoen kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Asuntohakemus (Tohmajärvi)

Lomakkeella voi hakea vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa.


[Tohmajärven kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Tornio)

Yleinen asuntohakemus Tornion Krunni Oy:lle.


[Tornion Krunni Oy]
Linkki
Asuntohakemus (Tuusula)

Lomake asunnon hakemiseen.


[Tuusulan kunta]
Word-lomake
Asuntohakemus (Utajärvi)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa tai vuokra-asunnon vaihtoa. Lomakkeella on mahdollista hakea myös asuntoa palvelutalosta.


[Utajärven kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus (Valtimo)

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa.


[Valtimon kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Asuntohakemus (Vimpeli)

Lomakkeella tehdään asuntohakemus. Suurin osa kunnan vuokra-asunnoista on kunnan omistaman Rentolankartano Koy:n omistuksessa. Varsinaisia opiskelija-asuntoja Vimpelissä ei ole vaan opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan Rentolakartano Koy:hyn.


[Kiinteistö oy Rentolankartano]
Word-lomake
Asuntohakemus (Ylivieska)

Lomakkeella voi hakea kaupungin vuokra-asuntoa.


[Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy]
Linkki
PDF-lomake
Asuntohakemus laitos- ja palveluasumiseen

Lomakkeella voi tehdä asuntohakemuksen laitos- ja palveluasumiseen. Lomake käy seuraaviin kuntiin: Asikkala, Padasjoki, Hollola ja Kärkölä.


[Peruspalvelukeskus Oiva]
PDF-lomake
Asuntohakemus palveluasumiseen (Kolari)

Lomakkeella haetaan paikkaa palveluasunnosta.


[Kolarin kunta]
PDF-lomake
Asuntohakemus vanhusten vuokra-asuntoihin (Hämeenlinna)

Lomakkeella haetaan vanhuksille tarkoitettua vuokra-asuntoa. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta.


[Hämeenlinnan kaupunki]
PDF-lomake
Asuntohakemus, Forssan seutukunta

Lomakkeella haetaan vuokra-asuntoa Forssan seutukunnan kunnista.


[Jokioisten kunta]
Word-lomake
Asuntohakemus; vuokra-asunto, vuokra-asunnon vaihto

Lomaketta käytetään haettaessa asuntoa kunnasta, kaupungista tai vuokrataloyhtiöstä.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Asuntotontin varaus ja tarjous (Rusko)

Kirjallinen hyväksytty varaus on voimassa kolme kuukautta, minkä kuluessa kauppa tulee tehdä. Mikäli varaus ei johda kaupantekoon, kunta pitää itsellään maksetun varaus-maksun.


[Ruskon kunta]
PDF-lomake
Asuntotontin varaus-, vuokraus- tai ostopyyntö (Ii)

Lomakkeella tehdään asuntotontista varaus-, vuokraus- tai ostopyyntö.


[Iin kunta]
Word-lomake
Asuntotontin varausilmoitus (Hankasalmi)

Lomakkeella voi varata tontin Hankasalmen kunnasta. Varaus on voimassa yhden vuoden varausmaksun suorittamispäivästä lukien. Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille 2 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien.


[Hankasalmen kunta]
PDF-lomake
Asuntotonttihakemus (Pedersöre)

Lomake asuntotontin hakemiseen Pedersören kunnasta.


[Pedersören kunta]
PDF-lomake
Asuntotonttihakemus, vuokrattavat omakotitalotontit (Kuopio)

Vuokrattavia omakotitalotontteja voi hakea erilaisilla sähköisillä asiointipalveluilla riippuen siitä, minkätyyppistä tonttia haetaan.


[Kuopion kaupunki]
Linkki
Ateriapalveluhakemus

Lomakkeella voi tehdä ateriapalveluhakemuksen. Ateriapalvelun myöntämiseen liittyy tarveharkinta. Ateriahinta määräytyy hakijan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulojen ja varallisuuden tuottaman tulon mukaan. Lomake käy seuraaviin kuntiin: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari.


[Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri]
PDF-lomake
Ateriapalveluhakemus (Laukaa)

Lomakkeella haetaan ateriapalvelua. Ateriapalvelun voi tilata joko kuljetettuna kotiin tai käydä syömässä palvelutalossa.


[Laukaan kunta]
PDF-lomake
Ateriapalvelun tuloselvityslomake

Lomakkeella tehdään tuloselvitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ateriapalveluhakemuksen liitteeksi. Lomake käy seuraaviin kuntiin: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari.


[Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri]
PDF-lomake
Auditorion vuokraushakemus (Kankaanpää)

Lomakkeella voidaan vuokrata tila käyttöön.


[Kankaanpään kaupunki]
PDF-lomake
Aumausilmoitus

Ilmoituslomake lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoimiseksi aumassa, jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vrk ennen aumauksen aloittamista


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
Aurausavustus (Oulu)

Avustusta myönnetään pysyvän asutuksen kiinteistöille, joille on myönnetty pysyvän asutuksen rakennuslupa ja kiinteistölle johtava oma kulkutie on vähintään 50 metrin pituinen mitattuna yleiseltä tieltä pihapiirin rajalle. Tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Vapaa-ajan kiinteistöille johtavia kulkuteitä avustus ei koske. Oulun kaupungin myöntämä aurausavustus tarkoittaa vain aurausta. Tiekunnat ja/tai kiinteistöjen omistajat vastaavat tienpitäjinä muusta tien kunnossapidosta yksityistiellä.


[Oulun kaupunki]
Word-lomake
Autokiinnityksen kuolettaminen

Ajoneuvoon kohdistuvan autokiinnityksen kuolettamista haettaessa käytettävä hakemuslomake.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Autokiinnityksen uudistamishakemus

Ajoneuvoon kohdistuvan autokiinnityksen uudistamista haettaessa käytettävä hakemuslomake.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Autokiinnityshakemuksen haltijavelkakirja

Alkuperäinen asiakirja, johon Trafin kiinnitystä koskevat päätökset on kirjattu (liite autokiinnityshakemukseen).


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Autokiinnityshakemus

Ajoneuvon kiinnittämistä velan maksamisen vakuudeksi haettaessa käytettävä hakemuslomake.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Autokoulujen käyttämät lomakkeet

Autokoulujen käyttämät lomakkeet


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Autokoululupahakemus

Autokoululupa haetaan ryhmään 1 tai ryhmään 2 taikka molempiin ryhmiin. Autokoululupa on mahdollista hakea myös pelkästään A- tai M- luokan kuljettajaopetukseen. Ryhmään 1 kuuluvat ajoneuvoluokat Am120, A1, A ja B. Ryhmään 2 kuuluvat ajoneuvoluokat C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ja DE. Lupahakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: kirjaamo@trafi.fi tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Auton hankintakustannusten korvaushakemus (Kangasala)

Anomus auton hankintakustannusten korvaamiseksi.


[Kangasalan kunta]
PDF-lomake
Auton käyttötarveselvitys (sijaisauton käyttö liikennevahingon jälkeen)

Korvauksen hakeminen sijaisauton käytöstä aiheutuneista kuluista valtion ajoneuvon aiheutettua liikennevahingon.


[Valtiokonttori]
PDF-lomake
Auton poistaminen liikennekäytöstä

Palvelussa voit ilmoittaa auton poistamisesta liikennekäytöstä. Poiston yhteydessä ei palauteta rekisterikilpiä. Sähköistä ilmoitusta liikennekäytöstäpoistosta ei voi tehdä muille ajoneuvoille kuin autoille. Palvelu maksetaan verkkopankissa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Linkki
Autoveroilmoitus

Lomakkeella tehdään autoveroilmoitus, kun sähköinen autoveroilmoittaminen ei ole mahdollista. Toimita täytetty ilmoitus postitse osoitteeseen:<br>Verohallinto/ autoverotus<br>PL 40<br>00052 Vero


[Verohallinto]
PDF-lomake
Linkki
Avioehtosopimuksen/osituskirjan rekisteröintihakemus

Tällä lomakkeella voidaan hakea avioliittolain 43 §:ssä tarkoitettua avioehtosopimuksen rekisteröintiä sekä 105 §.ssä tarkoitettua osituskirjan rekisteröintiä.


[Maistraatit]
Word-lomake
PDF-lomake
Avioerohakemus

Lomake, jolla tehdään avioerohakemus. Avioerohakemus toimitetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeuteen.


[Oikeusministeriö OM]
Linkki
PDF-lomake
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhohakemus (Hattula)

Lomakkeella haetaan lapselle avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa.


[Hattulan kunta]
PDF-lomake
Avoimet työpaikat (Espoo)

Täältä löytyvät kaikki Espoon kaupungin avoimet työpaikat. Kun löydät itsellesi sopivan työpaikan, paina Hae paikkaa -painiketta ja jätä hakemuksesi. Voit jättää avoimen hakemuksen, mikäli juuri nyt et löydä sopivaa työpaikkaa. Avointa hakemusta ei huomioida julkaistuissa hauissa.


[Espoon kaupunki]
Linkki
Avoimet työpaikat (Jyväskylä)

Lomakkeella voi jättää avoimen työpaikkahakemuksen Jyväskylän kaupungille. Avoimen hakemuksen tiedot tallentuvat kaupungin rekrytointijärjestelmään, jossa ne ovat esimiesten käytettävissä.


[Jyväskylän kaupunki]
Linkki
Avoimet työpaikat (Järvenpää)

Palvelussa voi jättää hakemuksen kaupungin avoimiin työpaikkoihin.


[Järvenpään kaupunki]
Linkki
Avoimet työpaikat (Turku)

Palvelussa voi hakea Turun kaupungin avoimia työpaikkoja.


[Turun kaupunki]
Linkki
Avoin työnhakulomake uimahalleihin (Tampere)

Avoin työnhakulomake.


[Tampereen kaupunki]
Linkki
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, perustamisilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö rekisteriin.


[Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ]
PDF-lomake
Avokuntoutushakemus

Lomakkeella haetaan maksusitoumusta avokuntoutuksena annettavaa hoitoa varten.


[Valtiokonttori]
PDF-lomake
Avoliittoasioiden rekisteri - omaisuuden erottelukirjan/hyvitystä koskevan sopimuksen/muun asiakirjan rekisteröinti-ilmoitus

Tällä lomakkeella voidaan ilmoittaa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoittamaa omaisuuden erottelukirjan ja hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröintiä.


[Maistraatit]
Word-lomake
PDF-lomake
Avuntarveselvitys (Ikaalinen)

Lomakkeella tehdään avuntarvekartoitus. Lomake on liite henkilökohtaisen avustajan hakemukseen.


[Ikaalisten kaupunki]
Word-lomake
Avustuksen hakemuslomake vihtiläisille järjestöille, yhdistyksille tai toimikunnille

Lomakkeella haetaan avustusta Vihdin vanhusten testamentti- ja lahjoitusrahastosta. Avustus voi koskea vihtiläistä järjestöä, yhdistystä tai toimikuntaa.


[Perusturvakuntayhtymä Karviainen]
PDF-lomake
Avustus palkkatuella työntekijän työllistävälle järjestölle ja yhdistykselle (Kempele)

Haetaan avustusta työllistettävän palkkakuluihin.


[Kempeleen kunta]
PDF-lomake
Avustus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen

Avustuksen hakeminen vuosille 2010 - 2012


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Avustus yksityistien kunnossapitoon (Kokemäki)

Lomakkeella voidaan hakea avustusta yksityistien kunnossapitoa varten.


[Kokemäen kaupunki]
PDF-lomake
Avustus yksityistien peruskorjaukseen (Kokemäki)

Lomakkeella voidaan hakea avustusta yksityistien peruskorjaukseen.


[Kokemäen kaupunki]
PDF-lomake
Avustusanomus ystävyyskuntiin suuntautuvan opintomatkan järjestämistä varten (Kauniainen)

Lomakkeella haetaan avustusta ystävyyskuntaan suuntautuvaa opintomatkaa varten.


[Kauniaisten kaupunki]
PDF-lomake
Avustusanomuslomake haja-asutusalueiden kiinteistöille (Eurajoki)

Lomakkeella haetaan avustusta haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesikustannuksiin.


[Eurajoen kunta]
PDF-lomake
Avustushakemus asumisneuvojatoimintaan

Lomakkeella haetaan avustusta asumisneuvoja-toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Avustushakemus asunto- ja rakennusalan neuvontatoimintaan

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen ympäristöministeriöltä asunto- ja rakennusalan neuvontatoimintaan.


[Ympäristöhallinto]
Linkki
PDF-lomake
Word-lomake
Avustushakemus haja-asutusalueen vesihuoltotöihin

Hakemus kaupungin hallitukselle vesihuoltosunniteman toteutumiskustannuksien perusteella.


[Kuhmon kaupunki]
PDF-lomake
Avustushakemus haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan

Avustushakemus haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan

Avustushakemus haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan


[Ympäristöhallinto]
Linkki
Avustushakemus hissin suunnittelua tai rakentamista varten (Vantaa)

Lomakkeella haetaan avustusta kaupungin asuntolainarahastosta hissin suunnittelua tai rakentamista varten.


[Vantaan kaupunki]
PDF-lomake
Avustushakemus pohjaveden suojelusuunnitelman laatimiseen


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
Avustushakemus pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseen


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus rakennusperinnön hoitoon

Rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt voivat hakea rakennusperinnön hoitoon harkinnanvaraista avustusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.


[Ympäristöhallinto]
Linkki
Avustushakemus rakennusperinnön hoitoon

Rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt voivat hakea rakennusperinnön hoitoon harkinnanvaraista avustusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus saariston jätehuoltoon

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen saariston jätehuoltoon ympäristöministeriöltä.


[Ympäristöhallinto]
Linkki
PDF-lomake
Word-lomake
Avustushakemus saariston ympäristönhoitoon

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen saariston ympäristönhoitoon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus saariston ympäristönhoitoon

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen saariston ympäristönhoitoon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.


[Ympäristöhallinto]
Linkki
Avustushakemus tunturialueiden jätehuoltoon

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen tunturialueiden jätehuoltoon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.


[Ympäristöhallinto]
Linkki
Avustushakemus tunturialueiden ympäristönhoitoon

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen tunturialueiden jätehuoltoon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen ympäristöministeriöltä valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan.


[Ympäristöhallinto]
PDF-lomake
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus yhdyskuntien vesihuollon toimenpiteisiin

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen yhdyskuntien vesihuollon toimenpiteisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta.


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
Avustushakemus yksityisen tien kunnossapitoon (Kuhmo)

Lomakkeella haetaan avustusta yksityisen tien kunnossapitoon.


[Kuhmon kaupunki]
PDF-lomake
Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon (Konnevesi)

Lomakkeella anotaan kunnalta avustusta yksityistien kunnossapitoon. Avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 300 metriä ja tien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie. Liitekarttaan on merkittävä tien sijainti.


[Konneveden kunta]
PDF-lomake
Avustushakemus yksityistien parantamiseen (Kuhmo)

Lomakkeella haetaan kaupungin avustusta yksityistien parannuskuluihin.


[Kuhmon kaupunki]
PDF-lomake
Avustushakemus yksityistien peruskorjaukseen (Konnevesi)

Lomakkeella haetaan kunnan avustusta yksityistien peruskorjaukseen. Lomake palautetaan Konneveden kunnan ympäristölautakunnan tiejaostolle.


[Konneveden kunta]
PDF-lomake
Avustushakemus ympäristökasvatus- ja valistushankkeeseen

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Linkki
Avustushakemus ympäristökasvatus- ja valistushankkeeseen

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta


[Ympäristöhallinto]
Linkki
Avustushakemus, yksityistien kunnossapito (Hanko)

Lomakkeella haetaan avustusta yksityistien kunnossapitoon.


[Hangon kaupunki]
PDF-lomake
Avustushakemus: Alueellinen kuljetustuki


[ELY-keskus]
WWW-lomake
Avustushakemus: Yrityksen kehittämisavustus


[ELY-keskus]
WWW-lomake
Avustuslomake ystävyyskuntatoimintaan (Sipoo)

Lomakkeella haetaan avustusta ystävyyskuntatoimintaan.


[Sipoon kunta]
Linkki
Bingolupahakemus

Lupahakemus ja luvan uudistaminen. Tiedot hakijasta, pelistä ja kertyvien varojen käyttötarkoituksesta.


[Poliisi]
PDF-lomake
Bingotilitys

Tilitys on toimitettava kuukauden kuluessa tilityskauden päättymisestä lupaviranomaiselle.


[Poliisi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Biojätteen käsittelyilmoitus

Kiinteistölle syntyvän biojätteen lajittelusta ja käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Ekokympille. Puutarhajätteen lajittelusta ja käsittelystä ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Lomake käy Kainuun jätehuollon kuntayhtymän kuntiin Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala.


[Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-kymppi]
PDF-lomake
BusinessOulun palaute tai yhteydenottopyyntö (Oulu)

Lomakkeella voit lähettää palautetta BusinessOululle tai pyytää yhteydenottoa


[Oulun kaupunki]
Linkki
Bussikortin lataaminen verkossa (Turku)

Verkkopalvelussa voi maksaa bussikorttimaksun. Maksaminen onnistuu rekisteröityneenä ja vierailevana käyttäjänä.


[Turun kaupunki]
Linkki
Bänditilahakemus (Oulu)

Bänditilojen hakuaika on toukokuun loppuun mennessä. Hakukaavake palautetaan nuorisoasiainkeskukseen. Vain täydellisesti täytetyt hakemukset huomioidaan. Vuokrasopimukset tehdään määräajaksi (1.9-31.7.). Mikäli tiloja vapautuu kesken kauden, ne vuokrataan edelleen bändeille, joiden hakemus on palautettu nuorisoasiankeskukseen.


[Oulun kaupunki]
PDF-lomake
Bänditilan käyttövuorohakemus (Muurame)

Lomakkeella haetaan käyttövuoroa kunnan bänditilasta. Lomakkeessa on ilmoitettava bändin jäsenten ja yli 18-vuotiaan vastuujäsenen nimet.


[Muuramen kunta]
PDF-lomake
CV-netti

Työhallinnon tarjoama asiointipalvelu, jossa työnhakijat julkaisevat esittelynsä työnantajien nähtäväksi. Palvelu sisältää sekä työnantajille tarkoitetun hakupalvelun että työnhakijoille tarkoitetun tallennuspalvelun.


[Työ- ja elinkeinoministeriö TEM]
Linkki
CbC - Ilmoitus selvitysvelvollisesta 2016

Ilmoituksen antaa Suomessa lähtökohtaisesti yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen yhtiö (kiinteä toimipaikka), joka kuuluu konserniin, jonka konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa selvitettävää tilikautta edeltävällä tilikaudella. Ilmoituksen antamisvelvollisuuden edellytyksenä on se, että konserniin kuuluu vähintään yksi ulkomainen osapuoli (esim. tytäryhtiö tai kiinteä toimipaikka). Ilmoita verotuksen maakohtaisen raportin antajan tiedot sekä mihin maahan raportti annetaan. Ilmoitus on annettava raportoitavan tilikauden viimeiseen päivään mennessä. Siirtymäkauden poikkeuksena yhtiön on annettava ilmoitus viimeistään 31.5.2017, jos sen tilikausi on päättynyt tai päättyy ennen 31.5.2017. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP tai PWD). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>Ilmoituksen korjaaminen tai poistaminen</b><br>Tiedot korjataan lähettämällä uusi ilmoitus. Ilmoituksella on annettava kaikki ilmoitettavat tiedot - myös ne tiedot, joita et halua muuttaa.<br>Jos aiemmin lähettämäsi ilmoitus on poistettava (esim. tiedot on ilmoitettu virheellisellä ilmoittajan Y-tunnuksella), lähetä poistoilmoitus. Voit hakea Tallennetut lomakkeet -palvelusta ilmoituksen, jota korjaat tai jonka poistat. Avaa ilmoitus Käytä pohjana -linkistä, muuta tietoja ja lähetä lomake.


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
Linkki
WWW-lomake
CbC - Ilmoitus selvitysvelvollisesta 2017

Ilmoituksen antaa Suomessa lähtökohtaisesti yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen yhtiö (kiinteä toimipaikka), joka kuuluu konserniin, jonka konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa selvitettävää tilikautta edeltävällä tilikaudella. Ilmoituksen antamisvelvollisuuden edellytyksenä on se, että konserniin kuuluu vähintään yksi ulkomainen osapuoli (esim. tytäryhtiö tai kiinteä toimipaikka). Ilmoita verotuksen maakohtaisen raportin antajan tiedot sekä mihin maahan raportti annetaan. Ilmoitus on annettava raportoitavan tilikauden viimeiseen päivään mennessä. Siirtymäkauden poikkeuksena yhtiön on annettava ilmoitus viimeistään 31.5.2017, jos sen tilikausi on päättynyt tai päättyy ennen 31.5.2017. Kirjaudu lomakkeelle Katso-tunnisteella (OTP tai PWD). Selaimessa javascript pitää olla päällä. <b>Ilmoituksen korjaaminen tai poistaminen</b><br>Tiedot korjataan lähettämällä uusi ilmoitus. Ilmoituksella on annettava kaikki ilmoitettavat tiedot - myös ne tiedot, joita et halua muuttaa.<br>Jos aiemmin lähettämäsi ilmoitus on poistettava (esim. tiedot on ilmoitettu virheellisellä ilmoittajan Y-tunnuksella), lähetä poistoilmoitus. Voit hakea Tallennetut lomakkeet -palvelusta ilmoituksen, jota korjaat tai jonka poistat. Avaa ilmoitus Käytä pohjana -linkistä, muuta tietoja ja lähetä lomake.


[Verohallinto]
Linkki
Linkki
Linkki
WWW-lomake
Declaration to Maritime Labour Compliance - Part II

Merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus, osa II (DMLC-II). Lomake on englanninkielinen.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Word-lomake
Diabeteshoitotarviketilaus

Lomake diabeteshoitotarvikkeiden tilaamista varten. Lomake käy kuntiin Karkkila ja Vihti.


[Perusturvakuntayhtymä Karviainen]
PDF-lomake
Diplomaattirekisteröintihakemus

Diplomaattirekisteröintiä haetaan Trafista diplomaattirekisteröintihakemuslomakkeella. Diplomaattirekisteröinti voidaan tehdä aiemmin rekisteröimättömälle tai käytetylle ajoneuvolle. Hakemuslomakkeessa on tarkemmin ohjeistettu, mitä asiakirjoja hakijan tulee täyttää, allekirjoittaa ja toimittaa hakemuksen liitteeksi.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
EASA -lentotoimintalupahakemus

Lomakkeella haetaan komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 kohdan ORO.AOC.100 mukaista lentotoimintalupaa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
EASA lentotoimintaluvan muutoshakemus

Tällä lomakkeella haetaan muutosta asetusten (EY) N:o 216/2008 ja (EU) N:o 965/2012 mukaiseen lentotoimintalupaa tai sen liitteeseen.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
EASAn lomake 51 (Application for significant changes or variation of scope and terms of Part 21 POA)

Lomakkeella haetaan merkittäviä muutoksia ilmailun tuotanto-organisaation toimintaan tai ehtoihin (EASA form 51, Part 21 POA). Lomake on englanninkielinen.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Word-lomake
EKL-koulutuslupahakemus

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutusta järjestävällä koulutusyhteisöllä on oltava Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä koulutuslupa. Koulutusluvan myöntämisen edellytyksiä ovat riittävät taloudelliset ja muut voimavarat koulutuksen järjestämiseen, koulutuksesta vastaavan henkilön voimassaoleva EKL-oikeus, suoritettu tieturva 2-koulutus sekä käytännössä osoitettu kokemus erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan tehtävistä. EKL-koulutuslupa on voimassa 5 vuotta.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
ELY-keskusten yleinen asiointilomake kunnille

Kunnan tai kaupungin asiointilomake, jolla voi lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina ELY-keskuksiin virallista asiointia varten; esimerkiksi lain mukaan tiedoksi toimitettavia päätöksiä. Ympäristöministeriöllä ja Suomen ympäristökeskuksella on myös oma yleinen asiointilomake kunnille virallista asiointia varten. Lomakkeen lomaketunnus on YM003. Asiointilomake ei vaadi tunnistautumista. Lomakkeen tietoja ei ole mahdollista tallentaa, eikä lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin. Kaikki tiedot tulee täyttää samalla kertaa. Kun lomake on täytetty, se lähetetään Lähetä-painikkeella. Sulje-painike sulkee lomakkeen ja tyhjentää siihen täytetyt tiedot.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Linkki
EMAS-rekisteröinnin uusiminen

Lomakkeella EMAS-rekisteröity organisaatio ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle vuosittain tiedot organisaatiosta ja mukaan liitettävästä ympäristötodentajan vahvistamasta ympäristöselonteon vuosipäivityksestä tai uudesta ympäristöselonteosta


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
EMAS-rekisteröintihakemus

Lomakkeella haetaan rekisteröintiä EMAS-järjestelmään (vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä). Suomessa toimiva yritys hakee rekisteröintiä Suomen ympäristökeskukselta.


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
Linkki
EMKR hakulomake ja ohje

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 tukihakemuslomake ja ohje


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
EMKR maksuhakemus

EMKR maksuhakemus


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
EORI-rekisteröinti

Hakemus


[Tulli]
PDF-lomake
EU-todistushakemus uhanalaisen lajin kauppaan ja siirtoon EU:n alueella

Uhanalaisen A-liitteen lajin, kuten esim. eksoottisen lemmikin, karhun lihan tai osien tai täytetyn petolinnun myyntiin ja elävän A-liitteen lajin siirtoon EU:n alueella vaaditaan voimassaoleva EU-todistus.


[Ympäristöhallinto]
PDF-lomake
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2012

Lomakkeella voit tehdä 2012 (tai aiemman) tilikauden edunvalvonnasta koituneen kulu -ja palkkiolaskelman.


[Maistraatit]
PDF-lomake
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2013

Lomakkeella voit tehdä tilikauden edunvalvonnasta koituneen kulu -ja palkkiolaskelman.


[Maistraatit]
Word-lomake
Excel-lomake
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2014

Lomakkeella voit tehdä tilikauden edunvalvonnasta koituneen kulu -ja palkkiolaskelman.


[Maistraatit]
Excel-lomake
Word-lomake
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2015

Lomakkeella voit tehdä tilikauden edunvalvonnasta koituneen kulu -ja palkkiolaskelman.


[Maistraatit]
Excel-lomake
Word-lomake
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2016

Lomakkeella voit tehdä tilikauden edunvalvonnasta koituneen kulu -ja palkkiolaskelman.


[Maistraatit]
Word-lomake
Excel-lomake
Edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteet - asetus

Näitä ohjeita sovelletaan harkittaessa edunvalvojalle holhoustoimesta annetun lain 44 §:n 2 momentin nojalla maksettavan palkkion oikeaa suuruutta.


[Maistraatit]
Linkki
Edunvalvontaan esitetyn lausuma

Tällä lomakkeella edunvalvontaan esitetty voi antaa maistraatille lausumansa edunvalvojan määräämistä koskevassa asiassa.


[Maistraatit]
PDF-lomake
Word-lomake
Edustajan kuittauslomake

Ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain perusteella ja lapselle on myönnetty oleskelulupa. Kun kansainvälistä suojelua hakeneelle lapselle on myönnetty oleskelulupa, Maahanmuuttovirasto maksaa edustajan palkkion ja kulukorvauksen, kunnes oleskelulupapäätös on annettu tiedoksi hakijalle, tiedoksisaantipäivä mukaan lukien. KEHA-keskukselta haettaviin edustajan palkkioihin ja kulukorvauksiin voi käyttää oheisia lomakkeita. Mikäli alaikäisellä ei ole oleskelulupaa, tai oleskelulupapäätös on kielteinen, haetaan korvaukset Maahanmuuttovirastolta. Oikeus edustajan palkkioon ja kulukorvaukseen päättyy, kun edustettava saa Suomen kansalaisuuden.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
Edustajan laskulomake 2017

Ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain perusteella ja lapselle on myönnetty oleskelulupa. Kun kansainvälistä suojelua hakeneelle lapselle on myönnetty oleskelulupa, Maahanmuuttovirasto maksaa edustajan palkkion ja kulukorvauksen, kunnes oleskelulupapäätös on annettu tiedoksi hakijalle, tiedoksisaantipäivä mukaan lukien. KEHA-keskukselta haettaviin edustajan palkkioihin ja kulukorvauksiin voi käyttää oheisia lomakkeita. Mikäli alaikäisellä ei ole oleskelulupaa, tai oleskelulupapäätös on kielteinen, haetaan korvaukset Maahanmuuttovirastolta. Oikeus edustajan palkkioon ja kulukorvaukseen päättyy, kun edustettava saa Suomen kansalaisuuden.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
Edustajan matkalaskulomake 2017

Ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain perusteella ja lapselle on myönnetty oleskelulupa. Kun kansainvälistä suojelua hakeneelle lapselle on myönnetty oleskelulupa, Maahanmuuttovirasto maksaa edustajan palkkion ja kulukorvauksen, kunnes oleskelulupapäätös on annettu tiedoksi hakijalle, tiedoksisaantipäivä mukaan lukien. KEHA-keskukselta haettaviin edustajan palkkioihin ja kulukorvauksiin voi käyttää oheisia lomakkeita. Mikäli alaikäisellä ei ole oleskelulupaa, tai oleskelulupapäätös on kielteinen, haetaan korvaukset Maahanmuuttovirastolta. Oikeus edustajan palkkioon ja kulukorvaukseen päättyy, kun edustettava saa Suomen kansalaisuuden.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Excel-lomake
Edustajan palkkio ja kulujen erittely 2017

Ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain perusteella ja lapselle on myönnetty oleskelulupa. Kun kansainvälistä suojelua hakeneelle lapselle on myönnetty oleskelulupa, Maahanmuuttovirasto maksaa edustajan palkkion ja kulukorvauksen, kunnes oleskelulupapäätös on annettu tiedoksi hakijalle, tiedoksisaantipäivä mukaan lukien. KEHA-keskukselta haettaviin edustajan palkkioihin ja kulukorvauksiin voi käyttää oheisia lomakkeita. Mikäli alaikäisellä ei ole oleskelulupaa, tai oleskelulupapäätös on kielteinen, haetaan korvaukset Maahanmuuttovirastolta. Oikeus edustajan palkkioon ja kulukorvaukseen päättyy, kun edustettava saa Suomen kansalaisuuden.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Excel-lomake
Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yksityiselle henkilölle

Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. Hakemus lähetetään sen alueen aluehallintovirastolle jonka alueella teko on tapahtunut tai, jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, sen alueen aluehallintovirastolle, jonka alueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka. Hengenpelastusmitalin antamista koskevat ehdotukset käsitellään hengenpelastusmitalilautakunnassa. Lisätietoja: Hengenpelastusmitalilautakunnan sihteeri ylitarkastaja Arto Tiukkanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 040 488 0518.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Ehdotus kirjastoauton pysäkiksi (Hausjärvi)

Lomakkeella ehdotetaan uutta kirjastoauton pysäkkiä.


[Hausjärven kunta]
Linkki
Ekomaksulaskun tietojen päivitys: omakotiasukkaat

Omakotiasuja voi ilmoittaa lomakkeella ekomaksulaskun oikeat asiakastiedot Oy Botniarosk Ab:lle, joka toimii seuraavien kuntien alueella:Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka, Närpio, Teuva.


[Oy Botniarosk Ab]
Linkki
Ekomaksulaskun tietojen päivitys: vapaa-ajan asukkaat

Vapaa-ajan asukas ilmoittaa sähköisellä lomakkeella oikeat laskutustiedot Oy Botniarosk Ab:lle, joka toimii seuraavien kuntien alueella:Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka, Närpio, Teuva.


[Oy Botniarosk Ab]
Linkki
Elatustukihakemus

Lomake elatustuen hakemiseen. Lomake käy kuntiin Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
PDF-lomake
Elinkeinoharjoittajan tuloselvitys

Velkajärjestelyn hakijan, joka parhaillaan harjoittaa pää- tai sivutoimisesti elinkeinotoimintaa, on täytettävä elinkeinonharjoittajan tuloselvityslomake.


[Oikeusministeriö OM]
PDF-lomake
Elinkeinokalatalouden tuet

Elinkeinokalatalouden tukien hakuohjeet ja -lomake


[Maa- ja metsätalousministeriö MMM]
Linkki
Elinkorkohakemus

Elinkorkohakemus ja elinkoron oikaisuhakemus


[Valtiokonttori]
PDF-lomake
Elinkoron uudelleenkäsittely

Elinkoron uudelleenkäsittely


[Valtiokonttori]
PDF-lomake
Elintarvikelain (23/2006) 13 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta, toimijan vaihtumisesta, (Helsinki)

Voit tehdä ilmoituksen elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta Helsingin alueella.


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Linkki
Elintarvikelain (23/2006) 14 §:n mukainen hakemus - Laitos (Helsinki)

Hakemus eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevää elintarvikehuoneistoa varten. Toimijan tulee hakea toiminnalleen hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Uuden toimijan tulee myös ilmoittaa toimijan vaihtumisesta.


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Elintarvikkeiden tilapäinen myynti

Ympäristöpalvelut Helmen lomake, jolla ilmoitetaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä. Lomake käy kuntiin Haapavesi, Oulainen, Pyhäntä, Siikalatva.


[Ympäristöpalvelut Helmi]
Word-lomake
Ely-keskusten yleinen asiointilomake yksityishenkilöille

Yksityishenkilön asiointilomake, jolla voi lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina ELY-keskuksiin virallista asiointia varten. Ympäristöministeriöllä ja Suomen ympäristökeskuksella on myös oma yleinen asiointilomake yksityishenkilöille virallista asiointia varten. Lomakkeen lomaketunnus on YM002. Asiointilomake ei vaadi tunnistautumista. Lomakkeen tietoja ei ole mahdollista tallentaa, eikä lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin. Kaikki tiedot tulee täyttää samalla kertaa. Kun lomake on täytetty, se lähetetään Lähetä-painikkeella. Sulje-painike sulkee lomakkeen ja tyhjentää siihen täytetyt tiedot.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Linkki
Ely-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille

Yrityksen, yhdistyksen ja toiminnanharjoittajan asiointilomake, jolla voi lähettää sähköisiä asiakirjoja liitetiedostoina ELY-keskuksiin virallista asiointia varten. Asiakkaalta kysytään Y-tunnus asioinnin yhteydessä. Ympäristöministeriöllä ja Suomen ympäristökeskuksella on myös oma yleinen asiointilomake yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille virallista asiointia varten. Lomakkeen lomaketunnus on YM001. Asiointilomake ei vaadi tunnistautumista. Lomakkeen tietoja ei ole mahdollista tallentaa, eikä lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin. Kaikki tiedot tulee täyttää samalla kertaa. Kun lomake on täytetty, se lähetetään Lähetä-painikkeella. Sulje-painike sulkee lomakkeen ja tyhjentää siihen täytetyt tiedot.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Linkki
Eläinasiat: Ilmoitus eläinten pidosta / välitystoiminnasta


[Aluehallintovirastot AVIt]
PDF-lomake
Word-lomake
Eläinklinikan ajanvaraus (Raisio)

Palvelussa voi varata-ajan eläinklinikalle.


[Raision kaupunki]
Linkki
Eläinkuljettajalupahakemus

Kaupalliseen toimintaan liittyvää eläintenkuljetusta saa harjoittaa vain aluehallintoviraston luvalla.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistushakemus

Kaupalliseen toimintaan liittyvää eläintenkuljetusta saa harjoittaa vain aluehallintoviraston luvalla.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Eläintenpito asemakaava-alueella

Terveydensuojelulain 13§:n 4 kohdan mukainen ilmoitus eläintenpidosta asemakaava-alueella. Lomake käy kuntiin Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
Word-lomake
Eläkearvion tai työeläkeotteen tilaus

Näet työeläkeotteen ja arvion eläkkeestäsi ajantasaisena Omat eläketietosi -palvelussa. Palvelussa voit myös arvioida tulevan vanhuuseläkkeesi ja työkyvyttömyyseläkkeesi määrän eri ikävaihtoehdoissa sekä täydentää työeläkeotteen tietoja.


[Keva]
Linkki
Eläkeläisten kuljetuspalveluhakemus (Muurame)

Lomakkeella haetaan eläkeläisten kuljetuspalvelua. Uusien hakijoiden on toimitettava hakemuksen liitteenä lääkärintodistus.


[Muuramen kunta]
PDF-lomake
Eläkeläisten uintikorttihakemus (Järvenpää)

Eläkeläinen voi hakea lomakkeella uintikorttia Järvenpään uimahalliin.


[Järvenpään kaupunki]
PDF-lomake
Eläkkeensaajan osoitteenmuutos

Lomakkeella voi tehdä eläkkeensaajan osoitteenmuutoksen Kevaan.


[Keva]
Linkki
Energiaselvityksen varmennus (Tuusula)

Lomakkeella varmennetaan rakennuksen energialuokka.


[Tuusulan kunta]
PDF-lomake
Word-lomake
Energiatuen viimeisen erän tai välierän maksatusselvitys

Energiaselvitys- tai investointituen viimeinen tukierä tai välierä maksetaan tämän hakemuksen perusteella (Valtioneuvoston asetus 1063/2012 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063)


[Työ- ja elinkeinoministeriö TEM]
Word-lomake
Energiatukihakemus investointiin

Yrityksille tai yhteisöille tarkoitetun valtionavustuksen hakeminen energiainvestointeihin (valtioneuvoston asetus 1063/2012 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063).


[Työ- ja elinkeinoministeriö TEM]
Word-lomake
Energiatukihakemus selvityshankkeeseen

Yrityksille tai yhteisöille tarkoitetun valtionavustuksen hakeminen energiaselvityshankkeisiin ja -analyyseihin (valtioneuvoston asetus 1063/2012 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063)


[Työ- ja elinkeinoministeriö TEM]
Word-lomake
Energiayhtiön asiakaspalvelu (Valkeakoski)

Valkeakosken Energia Oy:n palvelu, jossa voi esimerkiksi tarkistaa kulutuksen, tehdä lämmönkäyttöilmoituksen, sähkömittarin lukemailmoituksen tai pyytää tarjouksen.


[Valkeakosken kaupunki]
Linkki
Energiayhtiön asiointipalvelu

Jyväskylän Energian Online-palvelu. Palvelussa voi muun muassa tehdä uuden sähkösopimuksen, muuttoilmoituksen tai vikailmoituksen ja ilmoittaa veden, kaukolämmön ja sähkön mittarilukemat.


[Jyväskylän energia]
Linkki
Ennakkopäätöshakemus aikuiskoulutustuesta

Tällä lomakkeella voi hakea päätöstä siitä, täyttyykö tuen saamisehtona oleva työssäoloaika sekä siitä, kuuluuko koulutus tuen piiriin.


[Koulutusrahasto]
PDF-lomake
Ennakkotarkastus kaivantoalueella (Kuusamo)

Ennakkotarkastus, täyttötarkastus ja takuuajan lopputarkastuslomake.


[Kuusamon kaupunki]
PDF-lomake
Ennakkotietohakemus - kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta

Ulkoasiainministeriö voi hakemuksesta antaa viejälle ennakkotiedon luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Tuotteen vientivalvontaluokituksen määrittelee ensisijaisesti tavaran tai palvelun valmistaja tai toimittaja. Ulkoasiainministeriö voi tarvittaessa ottaa kantaa tuotteen vientivalvontaluokitukseen.


[Ulkoasiainministeriö UM]
PDF-lomake
Linkki
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Lomake käy kuntiin Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.


[Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä]
PDF-lomake
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (Espoo)

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää jos on aihetta epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukea heti syntymänsä jälkeen.


[Espoon kaupunki]
PDF-lomake
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (Kerava)

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen


[Keravan kaupunki]
Word-lomake
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (Lahti)

Ennen lapsen syntymää lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, mikäli epäilee, että lapsi välittömästi syntymänsä jälkeen tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia.


[Lahden kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Ennakon täydennysmaksu, tilisiirto

Tätä tilisiirtoa käyttävät muut kuin yhteisöt ennakon täydennysmaksua maksettaessa.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Ennalta ilmoitetut poissaolot päivähoidosta (Rovaniemi)

Lomakkeella ilmoitetaan ennalta lapsen poissaolot päivähoidosta. Mikäli lapsi käyttää heinäkuussa päivähoitoa, on heinäkuu maksuton vain siinä tapauksessa, että ennalta kirjallisesti ilmoitettuja poissaoloja on toimintavuoden aikana yli 3/4 sovittujen kuukausittaisten toimintapäivien määrästä ja lapsi on ollut päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina.


[Rovaniemen kaupunki]
PDF-lomake
Ensiasunnon korkotukihakemuslomake (Eurajoki)

Lomakkeella voidaan hakea korkotukea ensiasuntoa varten.


[Eurajoen kunta]
Word-lomake
Ensiasunnon ostajan vakuutus

Tämän lomakkeen täyttää ensiasunnon ostaja, joka on vapautettu varainsiirtoveron maksusta. Lomake liitteineen toimitetaan yhdessä lainhuuto- tai muun kirjaamishakemuksen kanssa Maanmittauslaitokseen. Huom! Lomake ei välttämättä toimi oikein selaimen PDF-lukijalla. Täyttö onnistuu helpoiten erillisellä PDF-lukuohjelmalla (esim. Adobe Reader). Keskeneräisen lomakkeen tallennus ja täytön jatkaminen onnistuvat ainoastaan Adobe Readerin versiolla XI (11.0.00) ja sitä uudemmilla versioilla.


[Maanmittauslaitos]
PDF-lomake
Erikoisalan lääkärinlausunto

Tätä lomaketta käytetään, kun kuljettajalle on aiemmin tehdyssä ajoterveystarkastuksessa määrätty aikaistettu erikoisalakohtainen lääkärintarkastus tai poliisi on määrännyt toimitettavaksi erikoisalalausunnon tai kyseessä on ajokortin erityisehdon (silmälasit, kuulolaite, alkolukko) lisääminen. Lääkäri lähettää lomakkeen poliisille.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Erikoiskaasukyselyn vastauslomake, F-kaasujen päästöinventaariokysely

Lomakkeella kerätään tietoa tiettyjen erikoiskemikaalien tuonti-, vienti- ja myyntimääristä


[Ympäristöhallinto]
WWW-lomake
Erikoiskuljetuslupahakemus

Hakemus


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
Erityisen tuen aloittamis- tai purkamishakemus (Teuva)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle erityistä tukea opetukseen tai erityisen tuen purkamista.


[Teuvan kunta]
PDF-lomake
Linkki
Erityisen tuen aloittamis- tai purkamishakemus, esiopetus (Teuva)

Huoltaja hakee lapselle erityistä tukea esiopetukseen tai sen purkamista.


[Teuvan kunta]
Linkki
Erityisen tuen hakemus (Somero)

Lomakkeella voidaan hakea erityisopetukseen.


[Someron kaupunki]
PDF-lomake
Erityiskeravalisähakemus (Kerava)

Erityiskeravalisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten huoltajille, joilla on erityistarpeita lapsen päivähoidon järjestämisessä.


[Keravan kaupunki]
PDF-lomake
Erityiskilpihakemus

Voit hakea ajoneuvollesi itse valitsemaasi yksilöllistä rekisteritunnusta (erityistunnus). Ajoneuvon yksilöintitiedot on ilmoitettava hakemuksessa. Erityiskilven rekisteritunnukseen liittyy tiettyjä rajoituksia, joista voit lukea tarkemmin täältä: https://www.trafi.fi/tieliikenne/rekisterikilvet


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Erityislentotoiminta (SPO) Authorisation hakemuskaavake

Tällä lomakkeella haetaan asetusten (EY) N:o 216/2008 ja (EU) N:o 965/2012 mukaista erityislentotoimintalupaa (SPO Authorization).


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Erityisliikunnan järjestöjen ohjaajakoulutusavustushakemus (Varkaus)

Urheiluseurat hakevat lomakkeella ohjaajakoulutusavustusta.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Erityisliikuntajärjestön/-seuran toiminta-avustus (Oulu)

Avustus myönnetään edellisen vuoden toiminnan perusteella. Yhdistyksen pääasiallisen toiminnan tulee tapahtua Oulussa.


[Oulun kaupunki]
Word-lomake
Erityisliikuntakorttihakemus (Kalajoki)

Lomakkeella haetaan erityisliikuntakorttia.


[Kalajoen kaupunki]
PDF-lomake
Erityisopetusanomus (Hausjärvi)

Lomakkeella huoltaja ilmoittaa suostumuksensa lapsen siirtämiseen erityis-tai yleisopetukseen.


[Hausjärven kunta]
PDF-lomake
Erityisruokavaliolomake (Pyhtää)

Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen kunnan ruokapalveluun koululaisen erityisruokavaliosta. Erityisruokavalion mukaista ruokaa tarjotaan, mikäli siihen on lääketieteelliset tai eettiset syyt (esim. uskonto).


[Pyhtään kunta]
Excel-lomake
Erityisruokavalion ilmoituslomake (Lappeenranta)

Lomakkeella ilmoitetaan koulun tai päiväkodin oppilaan erityisruokavaliosta kaupungin ruokapalveluyksikölle. Lomake palautetaan koulun tai päiväkodin keittiöön.


[Lappeenrannan kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Erityisruokavaliosta ilmoittaminen (Tuusula)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsen tarvitsemasta erityisruokavaliosta päivähoitoon / kouluun.


[Tuusulan kunta]
Word-lomake
Erityisryhmien kausikorttihakemus (Espoo)

Lomakkeella voi hakea erityisryhmien uimakorttia, kuntosalikorttia tai avustajatunnusta.


[Espoon kaupunki]
PDF-lomake
Erityisryhmien ohjaustoiminta-avustushakemus (Varkaus)

Urheiluseurat hakevat lomakkeella ohjaustoiminta-avustusta.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttihakemus (Kurikka)

Lomakkeella haetaan erityisryhmille suunnattua uinti- ja kuntosalikorttia.


[Kurikan kaupunki]
PDF-lomake
Erityisryhmien uinti- ja liikuntakorttihakemus (Kouvola)

Kortin lunastaneilla on mahdollisuus käydä maksutta uimahalleissa sekä niiden yhteydessä olevissa kuntosaleissa. Kortti käy Kuusankosken, Kouvolan, Valkealan, Inkeroisten ja Korian uimahalleissa.


[Kouvolan kaupunki]
PDF-lomake
Erityissyistä myönnettävän koulukuljetuksen hakemus (Kajaani)

Lomakkeella haetaan maksutonta koulukuljetusta erityissyistä. Terveydellisten syiden perusteeksi on mukaan liitettävä lääkärintodistus/psykologin lausunto, missä selviää kuljetuksen välttämättömyys, kuljetusaika sekä kulkuneuvo, jos se on muu kuin linja-auto. Muun painavan syyn (esim. tien vaarallisuuden) vuoksi haettava koulumatka perustellaan.


[Kajaanin kaupunki]
PDF-lomake
Erityisuimakortti hakemuslomake (Kiuruvesi)


[Kiuruveden kaupunki]
Linkki
Erityisuimakorttihakemus (Tuusula)

Lomakkeella haetaan erityisryhmien uimakorttia.


[Tuusulan kunta]
Linkki
Erivapaushakemus

Lomaketta käytetään kun laivanisäntä pakollisista syistä hakee henkilölle erivapautta olla toimessa, johon hänen pätevyytensä ei ole riittävä


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Erivapaushakemus luotsinkäyttövelvollisuudesta

Lomakkeella haetaan erivapautta luotsinkäyttövelvollisuudesta aluksella.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Eräiden peliautomaattien ja pelilaitteiden käytettävänä pitämistä koskeva lupahakemus

Tiedot hakijasta, automaatista/pelilaitteesta ja sen sijoituspaikasta.


[Poliisi]
PDF-lomake
Esikouluhakemus (Lapinjärvi)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esikouluun ja haetaan hänelle iltapäivähoitopaikkaa.


[Lapinjärven kunta]
PDF-lomake
Esikoulukuljetushakemus (Seinäjoki)

Lomakkeella haetaan kuljetusta esikoululaiselle.


[Seinäjoen kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Esikoululaisen kuljetushakemus (Kirkkonummi)

Lomakkeella haetaan koulukuljetusta esikoululaiselle.


[Kirkkonummen kunta]
Linkki
Esikoululaisen päivähoitohakemus (Pyhtää)

Huoltaja voi hakea lomakkeella lapselle paikkaa esikoulun yhteydessä järjestettävään päivähoitoon.


[Pyhtään kunta]
Linkki
Esikouluoppilaan kuljetushakemus (Janakkala)

Lomakkeella haetaan esikouluoppilaalle paikkaa koulukuljetuksesta.


[Janakkalan kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Alavieska)

Huoltaja ilmoittaa lomakkeella lapsen esikouluun.


[Alavieskan kunta]
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Hausjärvi)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Hausjärven kunta]
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Hollola)

Huoltaja ilmoittaa lomakkeella lapsen esiopetukseen.


[Hollolan kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Järvenpää)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Järvenpään kaupunki]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Kaarina)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Kaarinan kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Kaavi)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Kaavin kunta]
Word-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Kajaani)

Lomake lapsen ilmoittamiseksi esiopetukseen.


[Kajaanin kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Kalajoki)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Kalajoen kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Kangasala)

Palvelussa ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Kangasalan kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Kempele)

Palvelussa ilmoittaudutaan esiopetukseen ja mahdollisesti esiopetuksen lisäksi tarvittavaan päivähoitoon.


[Kempeleen kunta]
Linkki
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Kontiolahti)

Vanhemmat ilmoittavat lomakkeella lapsen esiopetukseen.


[Kontiolahden kunta]
PDF-lomake
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Lempäälä)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Lempäälän kunta]
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Liminka)

Lomake esiopetuspaikan hakemista varten


[Limingan kunta]
Linkki
RTF-lomake
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Mäntsälä)

Koulun ja päivähoidon esiopetukseen Ilmoittaudutaan tammi-helmikuun vaihteessa kotiin saapuvassa kirjeessä olevalla henkilökohtaisella Wilma-tunnuksella. Ilmoittautua voi myös tulostettavalla lomakkeella.


[Mäntsälän kunta]
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Nurmes)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Nurmeksen kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Orimattila)

Palvelussa haetaan lapselle esiopetuspaikkaa. Jos olet jo päivähoidon asiakas, käytä palvelua, joka edellyttää tunnistautumista.


[Orimattilan kaupunki]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Puolanka)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi maksuttomaan esiopetukseen.


[Puolangan kunta]
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Rusko)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.


[Ruskon kunta]
PDF-lomake
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Siilinjärvi)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Siilinjärven kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Sonkajärvi)

Palvelussa ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Sonkajärven kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Sotkamo)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi perusopetuksen esiopetukseen.


[Sotkamon kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Sysmä)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Sysmän kunta]
PDF-lomake
Word-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Teuva)

Huoltaja ilmoittaa lomakkeella lapsen esiopetukseen. Tarkista ilmoittautumisaika kunnan sivuilta.


[Teuvan kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Tornio)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, tulee huoltajan täyttää päivähoitohakemus.


[Tornion kaupunki]
Linkki
PDF-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Vihti)

Lomakkeella voi ilmoittaa lapsen esiopetukseen.


[Vihdin kunta]
Linkki
Esiopetukseen ilmoittautuminen (Ylitornio)

Lomake, jolla ilmoitetaan lapsi esiopetukseen.


[Ylitornion kunta]
Word-lomake
Esiopetukseen ilmoittautuminen ja esikoululaisen hakemus päivähoitoon (Kittilä)

Lomakkeella voi ilmoittaa lapsen esiopetukseen ja hakea hänelle päivähoitopaikkaa.


[Kittilän kunta]
PDF-lomake
Esiopetukseen ja päivähoitoon haku (Ruovesi)

Lomakkeella voi hakea lapselle paikkaa esiopetukseen tai päivähoitoon ja esiopetukseen.


[Ruoveden kunta]
PDF-lomake
Esiopetukseen osallistuvan lapsen aamu- ja iltapäivätoimintahakemus (Liperi)

Neljä tuntia päivässä kestävän esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus jäädä esiopetusryhmän yhteydessä toimivaan leikkitoimintaan tai kunnalliseen päivähoitoon.


[Liperin kunta]
RTF-lomake
Esiopetukseen tai kouluun ilmoittautuminen ja hakemus iltapäivätoimintaan (Pyhäjärvi)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen tai kouluun tai tehdään hakemus iltapäivätoimintaan. Iltapäiväkerhoon voivat hakea 1.-2. luokan oppilaat sekä erityisoppilaat.


[Pyhäjärven kaupunki]
RTF-lomake
Esiopetuksen kuljetus- tai saattoavustushakemus (Kouvola)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen avustuksesta esiopetuksen kuljetus- tai saattamiskustannuksiin.


[Kouvolan kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetuksen kuljetusavustushakemus (Espoo)

Lomakkeella haetaan esiopetuksen matka-avustusta.


[Espoon kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetuksen kuljetushakemus (Hattula)

Lomakkeella haetaan esiopetukseen kuljetusta tai korvausta esiopetukseen liittyvistä kuljetuskustannuksista.


[Hattulan kunta]
PDF-lomake
Esiopetuksen kuljetushakemus (Jämsä)

Lomakkeella haetaan kuljetusta kotoa tai päivähoidosta esiopetukseen. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli etäisyys kodin/päivähoidon ja esiopetuspaikan välillä on yli viisi kilometriä.


[Jämsän kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetuksen kuljetushakemus (Rovaniemi)

Lomakkeella haetaan kuljetusta esiopetukseen ja/tai esiopetuksesta kotiin.


[Rovaniemen kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetuksen kuljetushakemus (Salo)

Lomakkeella haetaan esiopetuksen oppilaan kuljetusta.


[Salon kaupunki]
Linkki
Esiopetuksen kuljetushakemus (Somero)

Lomakkeella voidaan tehdä esiopetuksen kuljetushakemus.


[Someron kaupunki]
Linkki
Word-lomake
Esiopetuksen kuljetuspalveluhakemus (Nokia)

Lomakkeella haetaan lapselle kuljetuspalvelua esiopetukseen.


[Nokian kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetuksen päivähoitohakemus (Kokkola)

Lomakkeella haetaan päivähoitopaikkaa lapselle, joka on esiopetuksessa.


[Kokkolan kaupunki]
Linkki
Esiopetus- / päivähoitopaikan vastaanottaminen / peruuttaminen (Mäntsälä)

Lomakkeella ilmoitetaan esiopetuspaikan tai päivähoitopaikan vastaanotttamisesta tai peruuttamisesta.


[Mäntsälän kunta]
PDF-lomake
Esiopetus-/päivähoitohakemus (Muhos)


[Muhoksen kunta]
PDF-lomake
Linkki
Linkki
Esiopetushakemus (Ii)

Lomakkeella haetaan kunnan järjestämään esiopetukseen. Tarkista hakuaika kunnastasi.


[Iin kunta]
Linkki
Esiopetushakemus (Keuruu)

Lomakkeella haetaan esiopetukseen. Samalla lomakkeella voi hakea lisäksi päivähoitoon, mikäli tähän esiopetuksen ohella on tarvetta.


[Keuruun kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetushakemus (Nokia)

Lomakkeella voi hakea lapselle paikkaa esiopetuksessa.


[Nokian kaupunki]
Word-lomake
Esiopetushakemus (Raahe)

Lomakkeella haetaan lapselle paikkaa esiopetuksessa.


[Raahen kaupunki]
Linkki
PDF-lomake
Esiopetushakemus (Sodankylä)

Palvelussa voi täyttää ja lähettää sähköisesti esiopetushakemuksen.


[Sodankylän kunta]
Linkki
Esiopetusikäisen päivähoidon tarve (Akaa)

Lapsen päivähoidon tarve esiopetuksen lisäksi.


[Akaan kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetusikäisen päivähoitopaikan irtisanominen (Kangasala)

Lomake päivähoitopaikan irtisanomista varten. Ilmoitus jätetään lapsen päivähoitoyksikköön tai perhepäivähoidon esimiehelle.


[Kangasalan kunta]
PDF-lomake
Esiopetuskuljetushakemus (Asikkala)

Lomakkeella voi hakea lapselle pääsyä maksuttoman esiopetuskuljetuksen piiriin.


[Asikkalan kunta]
PDF-lomake
Esiopetuskuljetushakemus (Hyvinkää)

Huoltaja voi hakea lomakkeella lapselle kuljetusta esiopetukseen.


[Hyvinkään kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetuskuljetushakemus (Tammela)

Lomakkeella voidaan hakea kuljetusta esiopetukseen


[Tammelan kunta]
PDF-lomake
Esiopetuspaikan irtisanomisilmoitus (Kitee)

Huoltaja irtisanoo lomakkeella koululaisen esiopetuspaikan.


[Kiteen kaupunki]
PDF-lomake
Esiopetussopimus (Hyvinkää)

Lomake lapsen esiopetussopimuksen laatimiseen.


[Hyvinkään kaupunki]
PDF-lomake
Esiselvityslomake jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella

Lomakkeella tehdään esiselvitys jätevesien käsittelystä haja-asutusasueella.


[Imatran kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Esiselvityslomake jätevesijärjestelmän suunnittelijalle (Säkylä)

Suunnittelijan selvitys jätevesijärjestelmän rakentamiseksi.


[Säkylän kunta]
Word-lomake
Esitiedot aikuisen hammashoitoa varten (Espoo)

Ennen ensimmäistä hammashoitolakäyntiä täytettävä esitietolomake.


[Espoon kaupunki]
PDF-lomake
Esitiedot aikuisten hammashoitoa varten (Helsinki)

Aikuinen hammashuollon asiakas ilmoittaa tällä lomakkeella esitietonsa hammashuollolle.


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Esitiedot ajokyvyn arviointia varten

Lomake täytetään etukäteen ennen lääkärintarkastusta ajoterveysvaatimusten täyttymisestä. Lomake jää potilasasiakirjoihin.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Esitiedot hammashoitoa varten (Kempele)

Annetaan tarvittavat tiedot hammashoidon suunnittelua varten.


[Kempeleen kunta]
PDF-lomake
Esitiedot hammashoitoa varten (Mäntsälä)

Lomake esitietojen ilmoittamiseen hammashoidon suunnitelua varten.


[Mäntsälän kunta]
PDF-lomake
RTF-lomake
Esitiedot hammashoitoa varten (Tuusula)

Lomakkeelle täytetään esitiedot ennen hammashoitoa.


[Tuusulan kunta]
Word-lomake
Esitiedot hammashoitoa varten, yli 16-vuotiaat (Lempäälä)

Ennen hoitoon tuloa täytettävä esitietolomake, johon merkitään mahdolliset yleissairaudet ja lääkitykset.


[Lempäälän kunta]
PDF-lomake
Esitiedot lapsen hammashoitoa varten (Espoo)

Ennen ensimmäistä hammashoitolakäyntiä täytettävä esitietolomake.


[Espoon kaupunki]
PDF-lomake
Esitiedot neuvolaan (Helsinki)

Lomakkeelle kootaan tiedot synnyttävästä äidistä ja isästä ja heidän terveydentilastaan.


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Esitiedot neuvolaan (Lohja)

Lomakkelle tulostetaan ja täytetään ennen ensimmäistä käyntiä äitiysneuvolassa.


[Lohjan kaupunki]
PDF-lomake
Esitietolomake äitiysneuvolaa varten (Tuusula)

Lomakkeelle täytetään esitiedot äitiysneuvolaa varten.


[Tuusulan kunta]
PDF-lomake
Esitietolomake, neuvola (Nurmijärvi)

Lomake tulostetaan ja tuodaan täytettynä mukana ensikäynnille neuvolaan.


[Nurmijärven kunta]
Word-lomake
Esitys etuuden maksamisesta kunnalle

Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Esitys ja sopimus rekrytointikokeilusta

TE-toimisto voi ohjata henkilöasiakkaan rekrytointikokeiluun tämän ja työnantajan (kokeilun järjestäjä) yhteisestä pyynnöstä soveltuvuuden arvioimiseksi tarjolla olevaan tehtävään. Rekrytointikokeilusopimuksen tekevät yhdessä kokeiluun osallistuva henkilö, kokeilun järjestäjä ja TE-toimisto. Tällä sopimuslomakkeella kokeiluun osallistuva henkilö ja kokeilun järjestäjä voivat esittää kokeilua TE-toimistolle. Kokeilun voi aloittaa, kun TE-toimisto on hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Esitys ja sopimus rekrytointikokeilusta

Kunta voi ohjata henkilöasiakkaan rekrytointikokeiluun tämän ja työnantajan (kokeilun järjestäjä) yhteisestä pyynnöstä soveltuvuuden arvioimiseksi tarjolla olevaan tehtävään. Rekrytointikokeilusopimuksen tekevät yhdessä kokeiluun osallistuva henkilö, kokeilun järjestäjä ja kunta. Tällä sopimuslomakkeella kokeiluun osallistuva henkilö ja kokeilun järjestäjä voivat esittää kokeilua kunnalle. Kokeilun voi aloittaa, kun kunta on hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen. Tätä lomaketta käytetään vain työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisen alueellisessa kokeilussa 1.8.2017-31.12.2018.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Esteetön rakennus suunnittelu- ja tarkastusasiakirja (Espoo)

Esteettömyyteen liittyvien suunnitelmien ja toteutuksen tarkastus. Lomake käy hallinto- ja palvelurakennuksiin, liike- ja palvelutiloihin, työtiloihin ja asuinrakennuksiin.


[Espoon kaupunki]
Word-lomake
Esteetön rakennus, suunnittelu- ja tarkastusasiakirja

Lomakkeella raportoidaan esteettömyyteen liittyvien suunnitelmien ja toteutuksen tarkastuksesta hallinto- ja palvelurakennuksissa, työtiloissa, liike- ja palvelutiloissa tai asuinrakennuksissa. Lomake käy seuraaviin kuntiin: Kärkölä, Lahti.


[Lahden kaupunki]
PDF-lomake
Esteetön rakennus, suunnittelu- ja tarkastusasiakirja (Oulu)


[Oulun kaupunki]
PDF-lomake
Etsivä nuorisotyö: Avustushakemus

Lomakkeella haetaan valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön.


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Etsivä nuorisotyö: Selvitys avustuksen käytöstä

Selvitys etsivän nuorisotyön valtionavustuksen käytöstä


[Aluehallintovirastot AVIt]
Word-lomake
PDF-lomake
Etuajo-oikeudet lautoille

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää etuajo-oikeuden saariston maantielautoille.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
PDF-lomake
Eurooppalainen perintötodistus

Asetuksella otettiin 17.8.2015 alkaen käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa. Eurooppalainen perintötodistus annetaan perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on. Ennen asetuksen soveltamispäivää tehty lainvalinta jää voimaan. Suomessa eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Helsingin maistraatti.


[Maistraatit]
Linkki
Eurooppapatenttihakemuksen vaatimusten käännös / Eurooppapatentin käännös

Lomake on tarkoitettu vireillä olevan Eurooppapatenttihakemuksen oikeusvaikutuksen parantamiseen, tai jo myönnetyn Eurooppapatentin käännöksen toimittamiseen.


[Patentti- ja rekisterihallitus PRH]
PDF-lomake
Word-lomake
F-kaasuja sisältävän laitteen ostaminen - ilmoitus pätevöidyn asennusliikkeen käyttämisestä

Lomakkeella F-kaasuja sisältävien laitteiden myyjät voivat kerätä laitteen ostajilta tarvittavat tiedot myytävän laitteen pätevästä asentamisesta, jos laitetta ei myydä asennuksen kanssa. Ostajat voivat pyytää lomakkeella tarvittavat tiedot laitteen asentajalta ennen laitteen hankintaa.


[Ympäristöhallinto]
Word-lomake
FISO lupakirja- tai todistushakemus

Lomaketta käytetään lennontiedottajan lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen hakemiseen.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus (Harjavalta)

Lomakkeella tehdään haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus.


[Harjavallan kaupunki]
PDF-lomake
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja (Imatra)

KVV-työjohtaja seuraa jätevesijärjestelmän rakentamista ja tarkastaa järjestelmän ennen sen käyttöönottoa sekä merkitsee tekemänsä tarkastukset tarkastusasiakirjaan.


[Imatran kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Haja-asutusalueen talousjätevesien selvityslomake (Salo)

Lomakkeella laaditaan selostus kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta.


[Salon kaupunki]
PDF-lomake
Haja-asutusalueen vesihuollon avustus (Ilomantsi)

Lomake haja-asutusalueen vesihuollon avustuksen hakemiseen.


[Ilomantsin kunta]
Word-lomake
Hajuilmoituslomake (Parkano)

Hajuilmoituksen kaikki kohdat tulee täyttää lukuun ottamatta ilmoituksen tekijän nimeä ja muita lisätietoja -kohtaa, jotka ovat vapaaehtoisia.


[Parkanon kaupunki]
PDF-lomake
Haka vuokra-asunnot, asuntohakemus (Pieksämäki)

Hakan vuokra-asuntojen hakemuslomake


[Pieksämäen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus (Arvonlisäveron palauttaminen ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle)

Arvonlisäverolain 122 §:n mukaan ulkomainen elinkeinonharjoitta hakee tällä lomakkeella arvonlisäveron palautusta.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus (Rakennuslupa / Toimenpidelupa / Purkamislupa / Ennakkolausunto / Jatkolupa / Maisematyölupa) (Helsinki)

Lomakkeella voidaan hakea useampaa erilaista rakentamiseen tarvittavaa lupaa Helsingissä.


[Helsingin kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus - Aikuiskoulutustuen opintolainan valtiontakaus

Aikuiskoulutustuen saajalle myönnettävän opintolainan valtiontakaushakemus.


[Kansaneläkelaitos Kela]
Linkki
PDF-lomake
Hakemus - Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lomakkeella haetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea. Samalla lomakkeella haetaan myös määräajaksi myönnetyn alle 16-vuotiaan vammaistuen jatkoa.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Ammatillinen kuntoutus

Lomakkeella haetaan Kelan ammatillista kuntoutusta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Apuvälineet

Jos et selviydy sairauden tai vamman vuoksi työssäsi tai opinnoissasi ilman apuvälineitä, voit hakea niitä kuntoutuksena Kelasta. Lomakkeella haetaan Kelan kuntoutuksena järjestettäviä apuvälineitä.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Elatustuki

Lomakkeella haetaan elatustukea.


[Kansaneläkelaitos Kela]
Linkki
PDF-lomake
Hakemus - Eläkettä saavan hoitotuki/16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Lomakkeella haetaan eläkettä saavan hoitotukea tai 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Samalla lomakkeella voi hakea myös määräajaksi myönnetyn hoitotuen ja vammaistuen jatkoa.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Eläkkeensaajan asumistuki

Lomakkeella haetaan eläkkeensaajan asumistukea.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Linkki
Hakemus - Eläkkeensaajan lapsikorotus

Lomakkeella haetaan lapsikorotusta eläkkeeseen sekä lapsikorotuksen tarkistusta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Erityishoitoraha

Lomakkeella haetaan päivärahaa, kun vanhempi on joutunut jäämään pois työstään hoitaakseen sairasta/vaikeasti sairasta lastaan ja ei saa tältä ajalta palkkaa.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Lomakkeella haetaan eurooppalaista sairaanhoitokorttia.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Harkinnanvarainen kuntoutus

Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta: yksilöllisiä kuntoutusjaksoja sekä kuntoutus-, sopeutumisvalmennus- ja OPI-kursseja.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Hoito-oikeus Suomesta muutettaessa

sairaanhoitoa samoin edellytyksin kuin maassa asuvat. Hakemusta käytetään myös, kun asuinmaa on edelleen Suomi, mutta sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Holhoustoimilaki 53 §

Päämiehen varojen sijoittaminen ns. estotilille ja tilivelvollisuudesta vapauttaminen Holhoustoimesta annetun lain 53 § :n 2 momentin mukaan edunvalvoja voidaan maistraatin harkinnan mukaan vapauttaa vuositilin antamisesta tai annettavien vuositilien tilikautta voidaan pidentää, jos omaisuutta on sijoitettu kohteeseen, josta sitä ei sijoitusta koskevaan sopimukseen otetun ehdon mukaan voida nostaa tai siirtää muualle eikä sijoituksen ehtoja voida muuttaa ilman holhousviranomaisen suostumusta. Tällä hetkellä tällainen sijoituskohde voi olla ainoastaan pankkitalletus. Jos edunvalvoja haluaa sijoittaa päämiehen varoja edellä tarkoitetulla tavalla, hänen tulee hakea maistraatin suostumus menettelylle (linkki, hakemuslomake). Kun varoja on sijoitettu ns. estotilille, niiden nostamiseen tarvitaan maistraatin maksullinen lupa. Ennen hakemuksen tekemistä on suositeltavaa olla yhteydessä valvovaan maistraattiin


[Maistraatit]
Word-lomake
PDF-lomake
Excel-lomake
Hakemus - Isän vanhempainetuudet

Hae isyysrahaa tällä lomakkeella, jos lapsesi lapsesi syntymän perusteella maksettava vanhempainrahakausi on alkanut 1.1.2013 tai sen jälkeen.


[Kansaneläkelaitos Kela]
Linkki
PDF-lomake
Hakemus - Joustava hoitoraha/Osittainen hoitoraha

Haettaessa joustavaa tai osittaista hoitorahaa vanhemman/vanhempien lyhentäessä työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsen taikka pienen koululaisen hoidon vuoksi.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Korkoavustus

Hakemus valtion takaaman opintolainan korkojen maksamisesta valtion varoista pienituloisuuden perusteella.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Koulumatkatuki

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden päivittäisiä koulumatkoja koskeva koulumatkatukihakemus.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Kuntoutusavustus

Lomakkeella haetaan kuntoutusrahan jälkeen maksettavaa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Kuntoutuspsykoterapia / Neuropsykologinen kuntoutus

Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää kuntoutuspsykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Kuntoutusraha

Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella kuntoutusrahaa.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Lapseneläke

Lomakkeella haetaan Kelan maksamaa lapseneläkkeen perusmäärää ja täydennysmäärää sekä työeläkelakien mukaista lapseneläkettä.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Lapsilisä

Hakemus lapsilisää varten. Lomakkeella voi hakea lapsilisää ja/tai lapsilisän yksinhuoltajakorotusta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
Linkki
PDF-lomake
Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki

Lomakkeella haetaan tukea lapsen hoidon järjestämiseksi muussa kuin kunnallisessa päivähoidossa.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Leskeneläke

Tällä lomakkeella haetaan Kelan maksamaa leskeneläkettä ja työeläkelakien mukaista leskeneläkettä.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella

Lomakkeella haetaan lupa saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Käsittelyä varten tarvitaan tietoja ko. sairauden, sairaanhoidon tai toimenpiteen lääketieteellisistä perusteista.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Muutto Suomeen

Lomaketta käytetään, kun Suomeen muuttava henkilö perheenjäsenineen tai Suomessa/suomalaisen työnantajan palveluksessa työskentelevä hakee Suomen asumisperusteista sosiaaliturvaa ja sairausvakuutusta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Nuoren kuntoutusraha

Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella nuoren kuntoutusrahaa.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Opintotuki - Ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja kansanopistot sekä niihin rinnastettavat oppilaitokset

Lomakkeella haetaan opintotukea toisen asteen opintoihin.


[Kansaneläkelaitos Kela]
Linkki
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Opintotuki - Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Lomakkeella haetaan opintotukea korkeakouluopintoihin.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Opintotuki - Ulkomailla tutkintoa suorittavat

Ei koske Suomessa suoritettavaan tutkintoon liittyviä opintoja.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Sairauspäivärahat

Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella sairauspäivärahoja ja ilmoittaa tapaturmasta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
Linkki
Linkki
Hakemus - Suomessa syntyneet lääkekustannukset

Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä lääkekustannuksista, jos korvausta ei ole saatu apteekissa, uusi lääkekorvausoikeus on myönnetty tai vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) on ylittynyt. Jos lääkekustannukset ovat syntyneet ulkomailla, käytä lomaketta SV 128.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset

Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Jos sairaanhoitokustannukset ovat syntyneet ulkomailla, käytä lomaketta SV 128. Korvausta Suomessa syntyneistä lääkekustannuksista haetaan lomakkeella SV 178.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Työkyvyttömyyseläke

Lomakkeella haetaan kansaneläkelain ja työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea, yksilöllistä varhaiseläkettä ja työeläkelakien mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Työttömyysturva

Sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella haetaan Kelalta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset

Lomakkeella haetaan korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta: avoterapioita, moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Hakemus - Vanhuuseläke

Hakemus, jolla asiakas hakee vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä Kelasta tai työeläkelaitoksesta.


[Kansaneläkelaitos Kela]
Linkki
PDF-lomake
Hakemus - Yleinen asumistuki

Hakemuslomake yleisen asumistuen hakemista varten.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Linkki
Hakemus - Äidin vanhempainetuudet

Lomakkeella haetaan äidin vanhempainetuuksia lapsen syntymän tai ottolapseksi ottamisen perusteella. Lomakkeella äiti voi hakea äitiysrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, äitiysavustusta, lapsilisää ja adoptiotukea.


[Kansaneläkelaitos Kela]
PDF-lomake
Linkki
Linkki
Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja (Salla)

Lomake, jolla haetaan oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana.


[Sallan kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus / ilmoitus rakennusvalvontaan (Rusko)

Lomakkeella haetaan rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai tehdään ilmoitus.


[Ruskon kunta]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus / ilmoitus vastaavista työnjohtajista (Masku)

Lomakkeelle ilmoitetaan kunnan rakennusvalvonnalle rakennustyömaan vastaavat työnjohtajat.


[Maskun kunta]
PDF-lomake
Hakemus / ilmoitus vesihuoltolaitoksen käytöstä, vuokralaisen käyttösopimus (Kaarina)

Lomakkeella vuokralainen ilmoittaa vesihuoltolaitokselle sopimuksen vesihuollon palvelujen käytöstä.


[Kaarinan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus / mielenterveyden asumispalvelut (Hämeenlinna)

Lomakkeella haetaan mielenterveyspotilaiden asumispalveluja.


[Hämeenlinnan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus / päätös rakennushankkeen vastaavasta työnjohtajasta (Kurikka)

Lomakkeella haetaan rakennushankkeelle vastaavaa työnjohtajaa sekä tehdään päätös vastaavasta työnjohtajasta. Lomake sisältää myös tarkastusasiakirjan.


[Kurikan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus 1.vuosiluokalle toissijaiseen kouluun (Hattula)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi toissijaiseen kouluun 1.vuosiluokalle.


[Hattulan kunta]
PDF-lomake
Hakemus 11-vuotisesta oppivelvollisuudesta (Mustasaari)

Lomakkeella voi anoa lapselle oikeutta siirtyä pidennettyyn eli 11-vuotiseen oppivelvollisuuteen.


[Mustasaaren kunta]
PDF-lomake
Hakemus 3-5-vuotiaiden leikkikouluun (Sodankylä)

Palvelussa voi hakea lapselle paikkaa 3-5-vuotiaiden leikkitoimintaan.


[Sodankylän kunta]
Linkki
Hakemus Askola-lisästä yhteisöille ja yrityksille (Askola)

Yritykset ja yhteisöt voivat hakea lomakkeella Askola-lisää kuluihin, jotka aiheutuvat pitkäaikaistyöttömän tai alle 25-vuotiaan työttömän kuntalaisen työllistämisestä.


[Askolan kunta]
PDF-lomake
Hakemus Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen

Tällä lomakkeella haetaan lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen tai perukirjan antamiseen Verohallinnolle.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus Ollinsaaren leikkitoimintaan (Raahe)

Lomakkeella haetaan lapselle paikkaa Ollinsaaren leikkikouluun.


[Raahen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus Seuralan tilojen käytöstä (Rantasalmi)

Lomakkeella voi hakea tilan käyttöoikeutta.


[Rantasalmen kunta]
PDF-lomake
Hakemus Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi

Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet vapautumista Suomen kansalaisuudestasi ja olet myös vieraan valtion kansalainen tai haluat tulla vieraan valtion kansalaiseksi. Jos haet Suomen kansalaisuudesta vapautumista myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä täytettävä erikseen liitelomakkeet KAN_3A, KAN_3B tai KAN_3C lapsen iän mukaan. Kanssahakija voidaan vapauttaa kansalaisuudesta vain huoltajan hakemuksen yhteydessä.


[Maahanmuuttovirasto Migri]
PDF-lomake
Hakemus Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi lapselle

Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet vapautumista Suomen kansalaisuudesta huollossasi olevalle lapselle, jolla on myös vieraan valtion kansalaisuus tai jolle haetaan vieraan valtion kansalaisuutta. Hakemuksen voi tehdä myös lapselle määrätty edunvalvoja.


[Maahanmuuttovirasto Migri]
PDF-lomake
Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi muista kuin osinkotuloista (Luonnollinen henkilö)


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi muista kuin osinkotuloista (Muu kuin luonnollinen henkilö, esim. yhteisö)


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi osinko-, korko- ja rojaltituloista (Luonnollinen henkilö)

Jos Suomesta maksetusta tulosta (osingosta, palkasta tai muusta tulosta) on peritty liikaa tai aiheettomasti lähdeveroa, voit vaatia lähdeveron palauttamista tällä lomakkeella. Lähetä lomake 6164 osoitteeseen: Verohallinto, PL 560, FI-00052 VERO, FINLAND


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan (Haapavesi)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselle paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


[Haapaveden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan (Kempele)

Lomakkeella haetaan koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Kempeleen kunta]
PDF-lomake
Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan (Parikkala)

Lomakkeella anotaan koululaiselle tai esikoululaiselle aamu- ja/tai iltapäivähoitopaikkaa.


[Parikkalan kunta]
Word-lomake
Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan (Pyhäjoki)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa aamu- ja/tai iltapäivätoiminnasta.


[Pyhäjoen kunta]
Word-lomake
Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan (Urjala)

Huoltaja hakee koululaiselle paikkaa aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa.


[Urjalan kunta]
PDF-lomake
Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan, vammaiset

Lomakkeella haetaan vammaiselle lapselle paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Lomake on käytössä kunnissa Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen.


[Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä]
Word-lomake
Hakemus aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan (Somero)

Lomakkeella voidaan hakea aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan.


[Someron kaupunki]
Linkki
PDF-lomake
Hakemus ajoneuvojen rekisteröimiseksi autoliikkeessä/rahoitusyhtiössä

Trafi vastaa ajoneuvojen rekisteröintitoiminnan järjestämisestä. Rekisteröintitoiminnasta kiinnostunut autoliike tai rahoitusyhtiö voi hakea Trafilta sopimuskumppanuutta täyttämällä tämän lomakkeen ja toimittamalla sen Trafiin. Ennen lomakkeen täyttämistä autoliikkeen/rahoitusyhtiön kannattaa tutustua tarkemmin rekisteröintitoiminnan aloittamiseen liittyvään opastukseen osoitteesta http://www.trafi.fi/tieliikenne/rekisterointi/miten_autoliike_tai_rahoitusyhtio_voi_aloittaa_rekisterointitoiminnan.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus alennuksen tai maksuvapautuksen saamiseksi päivähoitomaksusta (Raahe)

Lomakkeella voi hakea alennusta tai maksuvapautusta lapsen päivähoitomaksusta.


[Raahen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus alkutuottajan ja kuvataiteilijan oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi

Ilmoitus- ja maksujaksojen valintaan tulee muutoksia 1.1.2017 alkaen. Alkutuottajille ja kuvataiteilijoille tarkoitettu lomake 4070 on poistettu käytöstä. Alkutuottajat ja kuvataiteilijat käyttävät jatkossa lomaketta Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071) hakiessaan muutosta verokauteensa.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus alle kouluikäisten kerhoon (Lahti)


[Lahden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus ammattipätevyyden tunnustamiseksi

Jos sinulla on toisessa EU-/ETA-jäsenvaltiossa hankittu ammattipätevyys liikenneopettajan, ajokokeen vastaanottajan tai opetustoiminnasta vastaavan johtajan tehtäviin ja haluat ammattipätevyyden tunnustamista Suomessa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus aravarajoituksista vapauttaminen / purkulupa

Aravarajoituksista vapauttaminen, purkulupa, oikaisuvaatimus tai oikaisuvaatimus


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Hakemus arvonimen myöntämiseksi

Sähköisellä arvonimilomakkeella voidaan esittää arvonimen myöntämistä edellytykset täyttävälle henkilölle. Tarkempia ohjeita mm. esityksen tekemisestä ja menettelytavoista on valtioneuvoston kanslian ohjeessa menettelytavoista arvonimiasioissa.


[Valtioneuvoston kanslia VNK]
WWW-lomake
Hakemus asekouluttajaksi hyväksymiseksi


[Poliisi]
WWW-lomake
Hakemus asumis- ja hoivapalveluihin (Ilomantsi)

Lomakkeella haetaan palveluasuntoa tai laitoshoitopaikkaa.


[Ilomantsin kunta]
Linkki
RTF-lomake
Hakemus asumispalveluiden/laitoshoidon tarpeesta (Pielavesi)

Ikääntyvien hakemus asumispalveluiden tai laitoshoidon tarpeesta.


[Pielaveden kunta]
PDF-lomake
Hakemus asumispalveluihin (Hattula)

Lomakkeella haetaan asumispalveluihin ja vanhainkotiin.


[Hattulan kunta]
PDF-lomake
Hakemus asumispalveluihin (Kitee)

Tämän hakemuksen mukana on oltava asuntohakemus tarvittavine liitteineen.


[Kiteen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus asumispalveluihin (Rautjärvi)

Lomakkeella haetaan asumispalveluihin.


[Rautjärven kunta]
Linkki
Hakemus asumispalvelujen tai laitosasumisen tarpeesta (Pyhäntä)

Lomakkeella haetaan asumispalveluja tai asuntopaikkaa asuntolasta.


[Pyhännän kunta]
PDF-lomake
Hakemus asumispalvelun saamiseksi, hakijan kotikunta muu kuin Espoo (Espoo)

Tällä hakemuksella henkilö, joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen piiriin kotikuntansa ulkopuolelle.


[Espoon kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus asumispalveluun, jaksohoito

Lomakkeella haetaan jaksohoitopaikkaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy.


[Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto]
PDF-lomake
Hakemus asunnon muutostöistä, vammaispalvelut (Kaarina)

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta asunnon muutostyöstä. Hakemuksessa asunnon muutostöihin on selvitettävä muutostöiden välttämättömyys, joka voidaan todeta esim. fysioterapeutin lausunnon avulla. Hakemus on tehtävä etukäteen ennen asunnon muutostöiden alkamista.


[Kaarinan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus ateriapalvelun saamiseksi Ruotsissa, sotainvalidit

Ruotsissa asuvat sotainvalidit voivat hakea ateriapalvelua.


[Valtiokonttori]
PDF-lomake
Hakemus avoimeen päivähoitoon (Kempele)

Lomakkeella haetaan avoimia varhaiskasvatuspalveluita sekä perheryhmään.


[Kempeleen kunta]
PDF-lomake
Hakemus avoimeen päiväkotiin (Eurajoki)

Lomakkeella voidaan hakea päivähoitoon.


[Eurajoen kunta]
PDF-lomake
Hakemus avoimeen päiväkotiin (Pori)

Lomakkeella haetaan avointen päiväkotien lasten ryhmiin.


[Porin kaupunki]
Word-lomake
Hakemus avoimeen varhaiskasvatukseen (Riihimäki)

Lomakkeella voi hakea lapselle kerhopaikkaa päivähoidon leikkitoiminnasta. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta vastaanottopäivästä.


[Riihimäen kaupunki]
Linkki
Hakemus avoimen päiväkodin leikki- ja kerhotoimintaan (Vaasa)

Lomakkeella haetaan kerhopaikkaa.


[Vaasan kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan (Kirkkonummi)

Lomakkeella haetaan varhaiskasvatuksen avointa kerhopaikkaa.


[Kirkkonummen kunta]
Linkki
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi

Hakemus edunvalvojan määräämiseksi


[Maistraatit]
PDF-lomake
Excel-lomake
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin

Tällä lomakkeella voit tehdä maistraatille hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin.


[Maistraatit]
Excel-lomake
PDF-lomake
Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi

Tällä lomakkeella voit tehdä maistraatille hakemuksen edunvalvojan sijaisen määräämiseksi.


[Maistraatit]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus edunvalvojan vapauttamiseksi/ vaihtamiseksi

Lomakkeella voit ilmoittaa edunvalvojan vaihtaminen/vapauttaminen


[Maistraatit]
PDF-lomake
Hakemus edunvalvonnan lakkauttamiseksi / Hakemus edunvalvojan tehtävän tai määräyksen voimassaoloajan muuttamiseksi

Tällä lomakkeella voi hakea edunvalvojan tehtävän lakkauttamisesta/muuttamisesta


[Maistraatit]
PDF-lomake
Hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi

Tällä lomakkeella voi hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista


[Maistraatit]
PDF-lomake
Hakemus eläkeläisen pihatien aurauspalvelun saamiseksi (Kalajoki)

Lomakkeella haetaan aurauspalvelua yli 75-vuotiaalle eläkeläiselle tai henkilölle, joka on kotipalvelun piirissä tai muuten terveydellisistä syistä kykenemätön hoitamaan pihatien auraamista itse.


[Kalajoen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi verovuodelta 2016

Ammattimainen maataloudenharjoittaja ja kasvihuoneviljelijä voivat hakea valmisteveron palauttamista maataloudessa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä verovuoden 2016 aikana käytetystä Suomessa verotetusta energiasta. Lomakkeelle kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP). Selaimessa javascript pitää olla päällä.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi verovuodelta 2017

Ammattimainen maataloudenharjoittaja ja kasvihuoneviljelijä voivat hakea valmisteveron palauttamista maataloudessa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä verovuoden 2017 aikana käytetystä Suomessa verotetusta energiasta.<br /><br />Lomakkeelle kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella (OTP).<br /><br />Selaimessa javascript pitää olla päällä.


[Verohallinto]
PDF-lomake
WWW-lomake
Hakemus erikoisjoukkoihin.

Haetaan varusmiespalvelukseen eri paikkakunnilla sijaitseviin erikoiskoulutusta antaviin joukko-osastoihin. Lomake on ladattavissa puolustusvoimien verkkosivuilta. Linkki alla.


[Puolustusvoimat]
Linkki
Hakemus erityisen oikeuden kirjaamista varten

Erityinen oikeus on maanomistajan luovuttama tai itselleen pidättämä maaomaisuuden käyttöön liittyvä oikeus. Vuokraoikeuden kirjaamista varten on eri lomake. Hakemus toimitetaan Maanmittauslaitoksen palvelupisteeseen. Huom! Lomake ei välttämättä toimi oikein selaimen PDF-lukijalla. Täyttö onnistuu helpoiten erillisellä PDF-lukuohjelmalla (esim. Adobe Reader). Keskeneräisen lomakkeen tallennus ja täytön jatkaminen onnistuvat ainoastaan Adobe Readerin versiolla XI (11.0.00) ja sitä uudemmilla versioilla.


[Maanmittauslaitos]
PDF-lomake
Hakemus erityisen tuen järjestämisestä tai purkamisesta perusopetuksessa (Liperi)

Lomakkeella haetaan peruskoululaiselle paikkaa erityisopetuksessa tai peruutetaan oppilaan paikka erityisopetuksessa.


[Liperin kunta]
Word-lomake
Hakemus erityishuolto-ohjelmaksi (Tampere)

Erityishuolto-ohjelmaa koskeva hakemus tulee täyttää, jotta asiakas voidaan hyväksyä kehitysvammahuollon palvelujen piiriin. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Orivesi ja Tampere.


[Tampereen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus erityiskustannuksista sopimiseksi

Hakemus erityiskustannuksista sopimiseksi


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus erityiskustannuskorvauksista sopimiseksi (paluumuuttajat, KotoL 51 §)

Hakemus erityiskustannuskorvauksista sopimiseksi (paluumuuttajat, KotoL 51 §)


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Hakemus erityislastenvahdista (Jämsä)

Lomakkeella haetaan perheeseen erityislastenvahtia eli elvaa pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen hoitajaksi.


[Jämsän kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus erityisopetukseen siirtämiseksi (Maalahti)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen lapsen siirtämisestä erityisopetukseen. Hakemukseen on liitettävä siirtämistä puoltavat lausunnot.


[Maalahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi myönnettävän investointiavustuksen saamiseksi

Avustus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Hakemus esikoulukuljetukseen (Kurikka)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esikoulukuljetukseen.


[Kurikan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus esikoululaisen kuljetuksen järjestämiseksi (Rusko)

Lomakkeella haetaan esikoululaisen kuljetuksen järjestämistä.


[Ruskon kunta]
PDF-lomake
Hakemus esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Eurajoki)

Lomakkeella voidaan hakea esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Eurajoen kunta]
Word-lomake
Hakemus esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Uusikaarlepyy)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Uusikaarlepyyn kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus esikouluun, esikoulukuljetukseen ja esikoululaisten päivähoitoon (Marttila)

Lomakkeella voi hakea lapselle paikkaa esikoulussa, esikoulukuljetusta ja paikkaa esikoululaisten päivähoidossa.


[Marttilan kunta]
PDF-lomake
Hakemus esiopetukseen (Hämeenlinna)

Lomakkeella haetaan esiopetukseen.


[Hämeenlinnan kaupunki]
Linkki
Hakemus esiopetukseen (Parikkala)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi esiopetukseen. Lomakkeella voi ilmoittaa, mikäli lapsi esiopetuksen ohella tarvitsee päivähoitopaikkaa.


[Parikkalan kunta]
Word-lomake
Hakemus esiopetukseen (Pyhäntä)

Lomakkeella haetaan lapselle paikkaa esiopetuksessa, esikoululaisen kuljetusta tai esikoululaisen päivähoitoa.


[Pyhännän kunta]
PDF-lomake
Hakemus esiopetukseen (Varkaus)

Lomakkeella haetaan esiopetukseen, esiopetuksen jälkeiseen päivähoitoon tai leikkitoimintaan. Tämä lomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun esiopetuspaikkaa haetaan aikaisintaan alkaen 1.8.2014.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus esiopetukseen ja esiopetusikäisten osapäivähoitoon (Riihimäki)

Lomakkeella haetaan esikoululaiselle esikoulu- sekä osapäivähoitopaikkaa.


[Riihimäen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus esiopetuksen oppilaan kuljetuksen myöntämiseksi (Vantaa)

Lomakkeella haetaan kuljetusta esiopetukseen.


[Vantaan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus esiopetusta täydentävään päivähoitoon (Espoo)

Lomakkeella haetaan esiopetusta täydentävää päivähoitopaikkaa.


[Espoon kaupunki]
Word-lomake
Hakemus esiopetusta täydentävään päivähoitoon (Eurajoki)

Huoltaja voi hakea lomakkeella esikoululaiselle päivähoitopaikkaa.


[Eurajoen kunta]
Word-lomake
Hakemus harkinnanvaraisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen (Raasepori)

Lomakkeella haetaan lapselle oikeutta varhaiskasvatukseen yli 25 tunniksi viikossa erityisen syyn perusteella.


[Raaseporin kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus henkilökohtaisen avun saamiseksi (Kittilä)

Lomakkeella haetaan henkilökohtaista apua.


[Kittilän kunta]
PDF-lomake
Hakemus henkilökohtaisen avustajan saamikseksi (Nurmijärvi)

Lomakkeella voi hakea itselleen henkilökohtaista avustajaa.


[Nurmijärven kunta]
Word-lomake
Hakemus henkilökohtaisen avustajan saamiseksi (Ikaalinen)

Lomakkeella haetaan avustajapalvelua.


[Ikaalisten kaupunki]
Word-lomake
Hakemus henkilökohtaisen avustajapalvelun saamiseksi oppilaalle (Nivala)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen henkilökohtaisen avustajapalvelun saamiseksi oppilaalle.


[Nivalan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus henkilökohtaisesta avusta

Lomakkeella haetaan henkilökohtaista avustajaa. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi.


[Perusturvaliikelaitos Saarikka]
PDF-lomake
Hakemus henkilökohtaisesta avusta (Janakkala)

Vammaispalvelut myöntää henkilökohtaista apua kotona selviytymiseen, vapaa-ajalle sekä töihin ja opiskeluun.


[Janakkalan kunta]
PDF-lomake
Hakemus henkilökohtaisesta avusta (Nokia)

Lomakkeella haetaan henkilökohtaista avustajaa vammaiselle henkilölle.


[Nokian kaupunki]
RTF-lomake
Hakemus henkilökohtaisesta avusta (Tuusula)

Lomakkeella haetaan henkilökohtaista avustajaa.


[Tuusulan kunta]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus henkilökohtaisesta avustajasta (Kerava)

Lomakkeella haetaan henkilökohtaista avustajaa sairaalle tai vammaiselle henkilölle.


[Keravan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus hyväksynnästä toimia lentoliikenteen päästökaupan todentajana Suomessa

Lomakkeella haetaan ilmailun päästökaupan todentajan hyväksyntää Suomessa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus ikäihmisten hoivamaksun harkinnanvaraisesta alentamisesta

Lomakkeella haetaan vanhuksen asumispalvelumaksun harkinnanvaraista alentamista.


[Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut]
PDF-lomake
Hakemus ikäihmisten kuntouttavaan päivätoimintaan

Lomakkeella haetaan pääsyä ikäihmisten kuntouttavaan päivätoimintaan. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen.


[Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä]
PDF-lomake
Hakemus ikäihmisten palveluasumiseen (Pyhtää)

Lomakkeella haetaan vanhukselle palveluasumispaikkaa.


[Pyhtään kunta]
Excel-lomake
Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan

Lomakkeella haetaan vanhusten päivätoimintaan. Lomake on käytössä kunnissa Sastamala ja Punkalaidun.


[Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut]
PDF-lomake
Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan (Eurajoki)

Lomakkeella haetaan pääsyä ikäihmisille järjestettävään päivätoimintaan.


[Eurajoen kunta]
PDF-lomake
Hakemus ikääntyneiden kokopäiväryhmään (Kuopio)

Lomakkeella haetaan ikääntyneelle paikkaa kokopäiväisestä toimintaryhmästä. Päiväryhmä on tarkoitettu yksin tai omaishoitajan turvin kotona asuville ikääntyneille.


[Kuopion kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus ikääntyneiden laitos- ja palveluasumiseen (Salla)

Lomakkeella haetaan ikääntyneelle laitospaikkaa vanhainkodista tai palveluasumispaikkaa.


[Sallan kunta]
PDF-lomake
Hakemus ikääntyneiden palvelu-, vuokra- ja laitosasumiseen (Janakkala)

Lomakkeella haetaan ikääntyneiden palvelu-, vuokra- ja laitosasumiseen.


[Janakkalan kunta]
PDF-lomake
Hakemus ikääntyneiden palveluasumiseen

Lomakkeella haetaan palveluasuntopaikkaa ikääntyneelle. Lomake käy kuntiin Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi.


[Kuntayhtymä Kaksineuvoinen]
PDF-lomake
Hakemus ikääntyneiden päiväkeskustoimintaan (Suonenjoki)

Lomakkeella haetaan ikääntyneiden päiväkeskustoimintaan. Vanhusten päiväkeskus on tarkoitettu kotona asuville vanhuksille. Toimintaan sisältyy mm. ateriat päivän aikana, sauna ja hygieniapalvelut sekä virike- ja kuntoutustoimintaa ja lääkehuoltoa.


[Suonenjoen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus ilma-aluksen maahantuontitarkastusta varten

Ilma-aluksen maahantuontitarkastus -hakemus


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus ilma-aluksen poistamiseksi ilma-alusrekisteristä

Lomakkeella haetaan ilma-aluksen poistamista ilma-alusrekisteristä. Hakemuksen liitteenä tulee olla ilma-aluksen rekisteröimistodistus. Yksityishenkilöt voivat täyttää ja lähettää lomakkeen sähköisesti asiointipalvelussa. Mikäli ilma-alus on yhteisomistuksessa, tulee hakemukseen liittää valtakirja kaikilta omistajilta, jolloin valtuutettu voi tehdä hakemuksen yksin. Sähköiseen palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksin. Mikäli ilma-aluksen omistaja on yhtiö, yhdistys, muu yhtymä tai säätiö, tulee rekisteristä poistoa hakea tulostettavalla pdf – lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan ja lähetetään postitse osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki tai sähköpostitse skannattuna osoitteeseen kirjaamo@trafi.fi.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Hakemus iltapäivätoiminnan maksun alentamiseen / poistamiseen (Lappeenranta)

Huoltaja voi hakea maksun puolittamista tai poistamista. Maksu voidaan poistaa, jos perhe on toimeentulotuen asiakas. Maksu voidaan puolittaa, jos perheen tulot alittavat maksuttoman päivähoidon rajan. Lisäksi edellytetään erillistä päätöstä tuesta lapselle tai että lapsi joutuisi olemaan yksin kotona koulupäivän jälkeen.


[Lappeenrannan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus iltapäivätoiminnan maksun alentamiseksi (Kirkkonummi)

Lomakkeella haetaan alennusta iltapäivätoiminnan maksusta.


[Kirkkonummen kunta]
PDF-lomake
Hakemus intervallihoitoon

Lomakkeella haetaan vuorohoitoon. Lomake käy kuntiin Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi.


[Peruspalvelukuntayhtymä Selänne]
PDF-lomake
Hakemus ja ennakkosuostumus

Hakemus ja ennakkosuostumus ampuma-aseiden, aseen osien tai ampumatarvikkeiden siirtämiseksi Suomeen.


[Poliisi]
PDF-lomake
Hakemus ja päätös oppilaan poissaolosta (Siuntio)

Lomakkeella anotaan oppilaalle lupaa poissaoloon koulusta. Rehtori myöntää luvan yli kolmen vuorokauden poissaoloon. Opettaja myöntää oppilaalle luvan korkeintaan kolmen vuorokauden poissaoloon.


[Siuntion kunta]
PDF-lomake
Hakemus ja siirtolupa - liite

Luettelo ampuma-aseista, aseen osista ja ampumatarvikkeista. Lomakkeen 13 liite.


[Poliisi]
PDF-lomake
Hakemus ja siirtolupa ampuma-aseiden, aseen osien tai ampumatarvikkeiden siirtämiseksi Suomesta

Tiedot lähettäjästä, vastaanottajasta, kuljetuksesta ja siirettävistä esineistä.


[Poliisi]
PDF-lomake
Hakemus ja suostumus ulkomailla annettavaa ampuma-aseen, aseen osan tai ampumatarvikkeiden hankkimiseen oikeuttavaa lupaa varten

Tiedot hakijasta, ampuma-aseesta, aseen osasta tai ampumatarvikkeista.


[Poliisi]
PDF-lomake
Hakemus ja yksityinen tuontilupa - liite

Lomakkeen Ase10 liite.


[Poliisi]
PDF-lomake
Hakemus ja yksityinen tuontilupa ampuma-aseiden ja aseen osien yksityistä käyttöä varten tapahtuvaan maahantuontiin

Tiedot hakijasta, hakemuksen perusteesta ja maahantuonnista.


[Poliisi]
PDF-lomake
Hakemus jatkoajasta rakennustyön aloittamiselle / loppuun saattamiselle (Kajaani)

Lomakkeella haetaan jatkoaikaa rakennustyön aloittamiselle tai rakennustyön loppuun saattamiselle.


[Kajaanin kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus jatkoajasta rakennustyön aloittamiselle / loppuun saattamiselle (Kuhmo)

Lomakkeella haetaan jatkoaikaa rakennustyön aloittamiselle tai rakennustyön loppuun saattamiselle.


[Kuhmon kaupunki]
RTF-lomake
Hakemus järjestelyluoton takausta varten

Takuu-Säätiö myöntää takauksia pankista nostettaviin järjestelyluottoihin maksu- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille, avo- tai aviopuolisoille, jotka eivät selviydy velkojensa maksamisesta. Maksuvaikeudet voivat johtua esimerkiksi siitä, että velkoja on useita ja eri tahoille tai ne ovat perinnässä tai ulosotossa. Takaus myönnetään pääsääntöisesti ennalta arvaamattomasta syystä velkakriisiin joutuneille ihmisille, joiden tilanne on nyt vakiintunut, ja heillä on tästä eteenpäin mahdollisuus pitkäjänteiseen velkojen hoitamiseen. Tilanne katsotaan vakintuneeksi, jos nykyiseen velkakierteeseen johtaneet syyt ovat hallinnassa eikä ole nähtävissä selviä riskejä joutua uuteen velkakierteeseen. Ennen hakemuksen laatimista hakijan on hyvä selvittää kokonaistilanteensa nähdäkseen täyttyvätkö perusedellytykset takauksen saamiseksi.


[Takuu-Säätiö]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevan jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi (Parkano)

Lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä.


[Parkanon kaupunki]
Word-lomake
Hakemus järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisestä


[Poliisi]
WWW-lomake
Hakemus järjestökortistoon, liikunta- ja nuorisolautakunta (Kouvola)

Lomakkeella liikunta- ja nuorisolautakunnan toimialaan kuuluvat järjestöt voivat tehdä hakemuksen järjestökortistoon.


[Kouvolan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Lomakkeella on mahdollista hakea jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kuuteen tai kahdeksaan viikkoon. Lomake käy kuntiin Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva.


[Haapaveden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä Vestia Oy:n alueella. Lomake käy kuntiin Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi ja Ylivieska.


[Vestia Oy]
PDF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Lomakkeella anotaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä. Lomake käy Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kuntiin.


[Lakeuden jätelautakunta]
PDF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysvälien pidentämistä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella.


[Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy]
Linkki
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (Keuruu)

Lomakkeella anotaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä. Kaatopaikkajäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää enintään kahdeksaan viikkoon.


[Keuruun kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (Multia)

Lomakkeella anotaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä. Mikäli kiinteistöillä syntyy jätettä erityisen vähän, voidaan kiinteistön haltijalle myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella pidennys jäteastian tyhjennysväliin.


[Multian kunta]
RTF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (Petäjävesi)

Lomakkeella anotaan jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä.


[Petäjäveden kunta]
Word-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (Porvoo)

Lomakkeella tehdään hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi.


[Porvoon kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi / jäteastian käynnistämiseksi / jätemaksun kohtuullistamiseksi (Somero)

Lomakkeella voidaan tehdä hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi, lähinaapureiden yhteisen jäteastian käyttämiseksi ja/tai jätemaksun kohtuullistamiseksi.


[Someron kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä (Virolahti)

Lomake osoitetaan kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle.


[Virolahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus jäteastian tyhjentämisvälin pidentämisestä

Lomakkeella ilmoitetaan jäteastian tyhjentämisvälin pidentämispyyntö Keski-Savon Jätehuollolle, joka toimii seuraavissa kunnissa: Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta ja Varkaus.


[Keski-Savon jätehuolto]
PDF-lomake
Hakemus jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämiseksi (Oulainen)

Lomakkeella voi hakea jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämistä kuuteen tai kahdeksaan viikkoon.


[Oulaisten kaupunki]
PDF-lomake
RTF-lomake
Hakemus jätehuollon aluekeräysmaksun muuttamiseksi (Savonlinna)

Lomakkeella haetaan muutosta kiinteistön aluekeräysmaksuun.


[Savonlinnan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus jätemaksun kohtuullistamisesta tai alentamisesta (Virrat)

Kiinteistön haltija voi hakea lomakkeella jätemaksun kohtuullistamista tai alentamista.


[Virtain kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus jätteen ammattimaisen kuljettamisen tai välittämisen hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin

Lomaketta käytetään tehtäessä jätelain (646/2011) 94 §:ssä tarkoitettu hakemus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätteen ammattimaisen kuljettamisen tai välittämisen hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. Hakemus on tehtävä sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. Jos toiminnanharjoittaja ei mainitulla perusteella ole osoitettavissa, hakemus tehdään toiminnanharjoittajan kotipaikan mukaiselle elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus jätteiden jättöpakkoa ja ilmoitusvelvollisuutta koskevasta poikkeuksesta

Lomakkeella haetaan alukselle lupaa olla jättämättä alus- ja lastijätteitään suomalaiseen satamaan ja olla ilmoittamatta niistä kyseiseen satamaan.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus jätteiden keräysvälineiden harvennetuksi tyhjennysväliksi (Äänekoski)

Lomakkeella kiinteistöt voivat tehdä hakemuksen jätteiden keräysvälineiden harvennetuksi tyhjennysväliksi.


[Äänekosken kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin ja alueen tilapäiseen käyttöön (Mikkeli)

Lomakkeella ilmoitetaan kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä ja alueen tilapäisestä käytöstä.


[Mikkelin kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kansainväliseen adoptioon myönnetyn luvan pidentämiseksi

Hakemus adoptiolain 41 §:ssä tarkoitetun ulkomaiseen adoptioon myönnetyn luvan voimassaoloajan pidentämiseksi (Adoptiolaki 47 §)


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Hakemus kansainväliseen adoptioon palvelunantajan välityksellä

Hakemus adoptiolain (22/2012) 41 §:ssä tarkoitetun luvan saamiseksi ulkomailla olevan alle 18-vuotiaan lapsen adoptioon.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Hakemus kansallisen harrasteilmailulupakirjan muuntamiseksi EASA-lupakirjaksi

Hakemus kansallisen harrasteilmailulupakirjan muuntamiseksi EASA-lupakirjaksi.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus kansallisen suomalaisen helikopterilupakirjan muuntamiseksi PART-FCL-lupakirjaksi

Lomakkeella voit hakea kansallisen suomalaisen helikopterilupakirjan muuntamista PART-FCL –lupakirjaksi.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus kansallisen suomalaisen lupakirjan muuntamiseksi PART-FCL -lupakirjaksi (lentokoneet)

Tällä lomakkeella voit hakea kansallisen suomalaisen lupakirjasi muuntamista PART-FCL -lupakirjaksi.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus katualueen vuokraamisesta (Kajaani)

Lomakkeella haetaan lupaa vuokrata katualue työmaata tai tapahtumaa varten.


[Kajaanin kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus kaukolämpöverkostoon liittämisestä (Teuva)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä kaukolämpöverkostoon.


[Teuvan kunta]
Excel-lomake
PDF-lomake
Hakemus kehitysvammahuollon palveluihin (Juuka)

Lomakkeella haetaan erilaisia palveluita kehitysvammaiselle.


[Juuan kunta]
PDF-lomake
Hakemus kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelmaan (Seinäjoki)

Kehitysvammaisen lapsen vanhemmat hakevat lomakkeella lapselle paikkaa kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelmasta.


[Seinäjoen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kehitysvammaisten asumispalveluihin (Tornio)

Lomakkeella haetaan asuntolapaikkaa, tilapäishoitoa tai asumisvalmennusjaksoa kehitysvammaiselle.


[Tornion kaupunki]
Word-lomake
Hakemus kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisista palveluista (Kempele)

Lomakkeella haetaan kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuten laitosasumista, päivätoimintaa, tilapäistä hoitoa, matkakorvausta, loma-ajan päivähoitoa.


[Kempeleen kunta]
PDF-lomake
Hakemus kehitysvammaisten palveluihin

Lomakkeella haetaan kehitysvammaisten palveluja. Lomake käy kuntiin Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi.


[Peruspalvelukuntayhtymä Selänne]
PDF-lomake
Hakemus kehitysvammaisten palveluihin

Lomakkeella haetaan kehitysvammaisten palveluja. Lomake käy kuntiin Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska.


[Peruspalvelukuntayhtymä Kallio]
Word-lomake
Hakemus kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaan (Jyväskylä)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaan.


[Jyväskylän kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kehitysvammaisten päivä- tai työtoimintaan (Ilomantsi)

Lomakkeella haetaan kehitysvammaiselle paikkaa päivä- tai työtoiminnasta.


[Ilomantsin kunta]
PDF-lomake
Hakemus kehitysvammapalveluita varten

Lomakkeella haetaan kehitysvammapalveluita.


[Perusturvakuntayhtymä Akseli]
PDF-lomake
Hakemus kiellettyjen pyyntivälineiden käyttöön

Metsästyslain 49 a §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää rauhoittamattoman eläimen pyydystämisessä tai tappamisessa luvan käyttää sellaista pyyntivälinettä tai -menetelmää, joka on 49 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Poikkeuslupa voidaan myöntää viljelyksille, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, eläinten pidolle, vesistöille tai omaisuudelle aiheutuvien merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi taikka jos se on kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta tarpeellinen. Lupa voidaan myöntää myös lajien tutkimustarkoituksessa.


[Suomen riistakeskus]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus kiinnityksen muuttamista varten

Lomaketta käytetään haettaessa jo vahvistetun tai vahvistettujen kiinnitysten muuttamista tai kuolettamista. Hakemus toimitetaan Maanmittauslaitokseen. Huom! Lomake ei välttämättä toimi oikein selaimen PDF-lukijalla. Täyttö onnistuu helpoiten erillisellä PDF-lukuohjelmalla (esim. Adobe Reader). Keskeneräisen lomakkeen tallennus ja täytön jatkaminen onnistuvat ainoastaan Adobe Readerin versiolla XI (11.0.00) ja sitä uudemmilla versioilla.


[Maanmittauslaitos]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistöjen yhdistämiseksi

Hakemus toimitetaan Maanmittauslaitokseen. Jos saman omistajan asuinpaikka tai maatila muodostuu useasta kiinteistöstä, ne kannattaa usein yhdistää. Alueesta riippuu haetaanko kiinteistöjen yhdistämistä Maanmittauslaitokselta vai kunnan kiinteistöinsinööriltä. Huomioithan, että tätä lomaketta et pysty täyttämään omalla koneellasi, vaan se tulee tulostaa ja täyttää käsin.


[Maanmittauslaitos]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistöjen yhteisistä keräysastioista (Laihia)

Lomakkeella kiinteistöt voivat hakea jätekeräysastioiden yhteiskäyttöä.


[Laihian kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi yli kolmen kuukauden ajaksi

Lomakkeella haetaan yli kolmen kuukauden pituista keskeytystä jäteastian tyhjennykseen. Lomake käy Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kuntiin.


[Lakeuden jätelautakunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi (Kangasala)

Lomakkeella voi hakea jäteastian tyhjennysvälin harventamista.


[Kangasalan kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämiseksi (Laihia)

Lomakkeella anotaan pidennystä jätteiden keräilyvälineiden tyhjennysväliin.


[Laihian kunta]
Word-lomake
Hakemus kiinteistön jätehuollon perusmaksun muuttamiseksi (Savonlinna)

Lomakkeella haetaan muutosta kiinteistön jätemaksuun.


[Savonlinnan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen (Kirkkonummi)

Kiinteistön omistaja hakee lomakkeella kiinteistön liittämistä kunnalliseen vesi- ja viemärihuoltoverkostoon.


[Kirkkonummen kunta]
Linkki
Hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen (Miehikkälä)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä vesi- ja viemärilaitokseen. Lomakkeella annetaan asiasta myös vesihuoltolaitoksen lausunto.


[Miehikkälän kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittymisestä vesihuoltolaitoksen verkostoihin (Kokkola)

Hakemus kiinteistön liittymisestä vesihuoltolaitoksen verkostoihin ja vesihuoltolaitoksen lausunto.


[Kokkolan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä kunnan vesi- ja viemärilaitokseen (Laukaa)

Lomakkeella ilmoitetaan kiinteistön liittämisestä kunnan vesi- ja viemärilaitokseen. Hakemuksen tulee olla täytetty ennen vesimittarin luovutusta.


[Laukaan kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen (Vesilahti)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä vesi- ja viemärilaitokseen.


[Vesilahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon (Hamina)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen tai lausunnon vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä.


[Haminan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon (Isokyrö)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä kunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon.


[Isonkyrön kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon (Loimaa)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolaitokseen ja ilmoitetaan sen käytöstä Loimaan vedelle.


[Loimaan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon (Muurame)

Lomakkeella tehdään ilmoitus vesilaitokseen liittymisestä ja sen käytöstä.


[Muuramen kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon (Tammela)

Lomakkeella voidaan hakea liittymistä vesihuoltolaitokseen.


[Tammelan kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon / vapautushakemus liittämisestä(Hartola)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai haetaan vapautusta velvollisuudesta liittää kiinteistö siihen.


[Hartolan kunta]
Word-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen (Hämeenkyrö)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä kunnalliseen vesihuolto- ja viemäriverkostoon.


[Hämeenkyrön kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen (Inkoo)

Lomakkeella tehdään hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen.


[Inkoon kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen (Ähtäri)

Hakemuksella ilmoitetaan kiinteistö vesihuollon piiriin.


[Ähtärin kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä (Loppi)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä.


[Lopen kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon (Vöyri)

Lomakkeella haetaan kiinteistön liittämistä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.


[Vöyrin kunta]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon (Kannus)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon.


[Kannuksen kaupunki]
Excel-lomake
Hakemus kiinteistön vapauttamisesta vesihuoltolaitokseen liittämisestä (Valtimo)

Lomakkeella haetaan lupaa olla liittämättä kiinteistöä vesihuolto- ja viemärilaitokseen.


[Valtimon kunta]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus kiinteistön vapauttamisesta vesihuoltolaitokseen liittämisestä (Ylöjärvi)

Lomakkeella haetaan kiinteistölle vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitokseen.


[Ylöjärven kaupunki]
Word-lomake
Hakemus kiinteistön vapauttamisesta vesijohtoon liittämisestä (Parkano)

Lomakkeella haetaan kiinteistölle vapautusta velvollisuudesta vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä.


[Parkanon kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistönmuodostukseen (Hämeenlinna)

Lomakkeella haetaan tontin lohkomista, rasitetoimitusta, tilusvaihtoa, kiinteistönmääritystä, tontin rekisteröintiä, kiinteistön yhdistämistä tai muuta päätöstä.


[Hämeenlinnan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle (Vantaa)

Lomakkeella haetaan tonttijaonmuutosta, rasitetoimitusta, lohkomista, rajankäyntiä, kiinteistöjen yhdistämistä tai tonttijakoa.


[Vantaan kaupunki]
Linkki
Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle (Varkaus)

Lomakkeella voi hakea esim. seuraavia toimenpiteitä: tontin lohkominen, rasitetoimitus tai rajankäynti. Lisäksi lomakkeella voi tilata tonttikartan, kiinteistörekisterin otteen ja jäljennöksen pöytäkirjasta.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kiinteistötoimituksen suorittamisesta tai kiinteistörekisterin pitäjän päätöksestä (Tampere)

Lomakkeella haetaan kiinteistötoimituksen suorittamista tai kiinteistörekisterin pitäjän päätöstä.


[Tampereen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kokoontumistilaksi (Järvenpää)

Kokoontumistilan hyväksyminen.


[Järvenpään kaupunki]
Word-lomake
Hakemus konsultointipalvelut

Lyhytkestoinen konsultointi on pk-yritysten ennalta määriteltyihin erillisten ongelmien ratkaisemiseksi tarkoitettua konsultointia erotuksena yrityskohtaisiin kehittämisohjelmiin tai koulutus- ja valmennusohjelmiin liittyvästä konsultoinnista. Huom! Jos yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntija-apua jonkin liiketoimintaansa liittyvän ongelman ratkaisemiseksi, tulee yrityksen olla ensin yhteydessä ELY-keskukseen. ELY-keskukset myöntävät erillisiä yrityskohtaisia konsultointipäiviä (ns. irtokonsultointipäiviä) harkinnan mukaan, kuitenkin enintään 5 päivää.


[Työ- ja elinkeinoministeriö TEM]
Word-lomake
Linkki
Hakemus kotihoidon palveluihin, tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon (Tammela)


[Tammelan kunta]
PDF-lomake
Hakemus kotihoitoon (Järvenpää)

Lomakkeella haetaan kotihoitoa vanhukselle tai toimintarajoitteiselle henkilölle.


[Järvenpään kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kotihoitoon (Kitee)

Lomakkeella haetaan paikkaa kotihoidossa. Kotihoito on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla on jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai iän mukanaan tuoma rajoite, eikä kotona asuminen onnistu ilman ulkopuolista apua.


[Kiteen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kotiin annettavista palveluista (Kokemäki)

Lomakkeella haetaan erityyppisiä kotipalveluja vanhukselle.


[Kokemäen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kotimaiseen adoptioon myönnetyn luvan pidentämiseksi

Hakemus adoptiolain (22/2012) 40 §:ssä tarkoitetun kotimaiseen adoptioon myönnetyn luvan voimassaoloajan pidentämiseksi (Adoptiolaki 47 §)


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Hakemus kotoutumiskurssille (Helsinki)

Lomakkeella haetaan paikkaa maahanmuuttajille tarkoitetulle kotoutumiskurssille


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Hakemus kouluhuoneiston käyttöoikeudesta (Tornio)

Lomakkeella haetaan kouluhuoneiston käyttöoikeutta.


[Tornion kaupunki]
RTF-lomake
PDF-lomake
Hakemus kouluhuoneiston käyttöoikeudesta (Ähtäri)

Lomakkeella haetaan kouluhuoneiston käyttöoikeutta.


[Ähtärin kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulukuljetukseen (Laitila)

Lomakkeella haetaan oppilaskuljetusta.


[Laitilan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulukuljetuksen järjestämiseksi (Rusko)

Lomakkeella haetaan koululaiselle kuljetuspalvelua.


[Ruskon kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan (Kalajoki)

Lomakkeella haetaan koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Kalajoen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koululaisen iltapäivätoimintaan (Rautjärvi)

Lomakkeella haetaan koululaiselle paikkaa iltapäivätoiminnasta.


[Rautjärven kunta]
Linkki
Hakemus koululaisen iltapäivätoimintaan (Ruokolahti)

Lomakkeella haetaan koululaiselle paikkaa iltapäivätoiminnasta.


[Ruokolahden kunta]
Linkki
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Keminmaa)

Lomakkeella haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Keminmaan kunta]
RTF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Akaa)

Lomakkeella haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Akaan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Eurajoki)

Lomakkeella voidaan hakea koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan.


[Eurajoen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Hankasalmi)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


[Hankasalmen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Ilomantsi)

Lomakkeella tehdään hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Ilomantsin kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Isokyrö)

Lomakkeella haetaan peruskoulun 1.- tai 2.-luokan oppilaalle aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa. Lomake toimitetaan kunnanvirastoon.


[Isonkyrön kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Kankaanpää)

Lomakkeella haetaan paikkaa lasten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Irtisanominen tapahtuu erillisellä lomakkeella tai sähköpostitse.


[Kankaanpään kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Kihniö)

Lomakkeella tehdään hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lomakkeen voi palauttaa joko paperisena lomakkeessa merkittyyn osoitteeseen tai sähköisesti skannattuna Asiointitili-palvelun liitetiedostona (maksimikoko 2 MB) . Ota Asiointitili käyttöösi www.asiointitili.fi


[Kihniön kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Kittilä)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


[Kittilän kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Maalahti)

Lomakkeella voi hakea koululaiselle paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


[Maalahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Muhos)


[Muhoksen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Pyhäntä)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselle paikkaa koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoiminnasta.


[Pyhännän kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Teuva)

Lomakkeella ilmoitetaan lapsi koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaan.


[Teuvan kunta]
Linkki
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Uusikaarlepyy)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.


[Uusikaarlepyyn kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (Vieremä)

Lomakkeella haetaan paikkaa koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoiminnasta. Tarkista hakuaika kunnan sivuilta.


[Vieremän kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaan (Honkajoki)

Lomakkeella haetaan koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaan.


[Honkajoen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaan (Saarijärvi)

Lomakkeella voi hakea lapselle aamu- tai iltapäivätoimintapaikkaa. Tarkista hakuajat kunnan verkkosivuilta.


[Saarijärven kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu-/iltapäivätoimintaan (Muurame)

Lomakkeella haetaan koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaan.


[Muuramen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamu-/iltapäivätoimintaan (Suomussalmi)

Lomakkeella voi hakea koululaiselle paikkaa kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


[Suomussalmen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan (Oulainen)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa aamupäivä- ja/tai iltapäivätoiminnasta.


[Oulaisten kaupunki]
PDF-lomake
RTF-lomake
Hakemus koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan (Pedersöre)

Lomakkeella voi hakea koululaiselle aamu- tai iltapäivähoitopaikkaa. Myös sopimuksen muutokset ja irtisanominen hoidetaan samalla lomakkeella.


[Pedersören kunta]
Linkki
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Hanko)

Huoltaja voi hakea lomakkeella peruskoululaiselle iltapäivätoimintapaikkaa.


[Hangon kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Harjavalta)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa iltapäiväkerhosta.


[Harjavallan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Hausjärvi)

Lomakkeella ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan iltapäiväkerhotoimintaan.


[Hausjärven kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Hirvensalmi)

Lomakkeella haetaan koululaiselle paikkaa kunnan iltapäivätoiminnasta.


[Hirvensalmen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Hämeenkyrö)

Lomakkeella haetaan lapselle paikkaa iltapäiväkerhossa.


[Hämeenkyrön kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Kirkkonummi)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselle paikkaa koululaisten iltapäivätoiminnasta.


[Kirkkonummen kunta]
Linkki
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Liperi)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa iltapäivätoiminnasta.


[Liperin kunta]
RTF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Loppi)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselle paikkaa peruskoululaisten iltapäivätoiminnasta.


[Lopen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Luumäki)

Lomakkeella haetaan koululaiselle paikkaa iltapäivätoiminnasta.


[Luumäen kunta]
Linkki
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Puumala)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa iltapäivätoiminnasta.


[Puumalan kunta]
Excel-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Riihimäki)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselle paikkaa koulun iltapäivätoiminnasta.


[Riihimäen kaupunki]
Linkki
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Tohmajärvi)

Huoltaja hakee lomakkeella koululaiselle paikkaa ohjatusta iltapäivätoiminnasta. Tarkista hakuaika kunnan sivuilta.


[Tohmajärven kunta]
PDF-lomake
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan (Ylivieska)

Lomakkeella haetaan koululaisten iltapäivätoimintaan.


[Ylivieskan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulun aloittamiseksi vuotta laissa säädettyä aikaisemmin (Maalahti)

Lomakkeella voi anoa lapselle mahdollisuutta aloittaa koulunkäynti vuotta laissa säädettyä aikaisemmin.


[Maalahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulun aloittamiseksi vuotta laissa säädettyä myöhemmin (Maalahti)

Lomakkeella voi anoa lapselle mahdollisuutta aloittaa koulunkäynti vuotta laissa säädettyä myöhemmin.


[Maalahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulun aloittamiseksi vuotta säädettyä aikaisemmin (Mustasaari)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen koulun aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin.


[Mustasaaren kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulun aloittamiseksi vuotta säädettyä myöhemmin (Mustasaari)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen koulun aloittamiseksi vuotta säädettyä myöhemmin.


[Mustasaaren kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulun käymiseksi muussa kuin lähikoulussa (Maalahti)

Lomakkeella voi anoa lapselle oikeutta koulun käymiseksi muussa kuin lähikoulussa. Maalahden kunta ei vastaa koulukuljetuskustannuksista, jos oppilaalle on myönnetty oikeus käydä muuta kuin lähikoulua.


[Maalahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin aloittamiseksi yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin (Vantaa)

Lomakkeella anotaan koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.


[Vantaan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin aloittamisen lykkäämiseksi (Raisio)

Lomakkeella voi hakea lapsen koulunkäynnin aloittamisen lykkäystä.


[Raision kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta muussa kuin oman kouluunottoalueen koulussa (Sotkamo)

Huoltaja voi hakea lomakkeella lapsen koulunkäynnin aloittamista muussa kuin oman kouluunottoalueen koulussa.


[Sotkamon kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin (Lappeenranta)

Lomakkeella voi anoa oikeutta aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä aikaisemmin. Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on edellytykset suoriutua opiskelusta.


[Lappeenrannan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin (Järvenpää)

Lomakkeella haetaan lapselle lupaa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä myöhemmin.


[Järvenpään kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin (Lappeenranta)

Lomakkeella anotaan koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin. Perusopetuslain 27 §:n mukaan lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Hakemukseen on liitettävä psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto.


[Lappeenrannan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta (Joensuu)

Lomakkeella anotaan lapselle lupaa aloittaa oppivelvollisuuden suorittaminen vuotta säädettyä aiemmin.


[Joensuun kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta (Mänttä-Vilppula)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselleen oikeutta aloittaa koulunkäynti joko vuotta säädettyä koulunaloittamisikää aiemmin tai vuotta myöhemmin.


[Mänttä-Vilppulan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta (Inkoo)

Huoltaja anoo lomakkeella, että lapsen koulunkäynnin aloittamista lykättäisiin tai että koulunkäynti aloitettaisiin normaalia aiemmin.


[Inkoon kunta]
Linkki
Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta (Lahti)

Lomakkeella huoltaja voi anoa lapselleen lupaa koulunkäynnin aloittamiseen poikkeuksellisesti vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin.


[Lahden kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta (Nurmes)

Lomakkeella voidaan hakea lapselle lupaa aloittaa koulunkäynti yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai yhtä vuotta säädettyä myöhemmin.


[Nurmeksen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta (Sotkamo)

Huoltaja anoo lomakkeella, että lapsen koulunkäynnin aloittamista lykättäisiin tai että koulunkäynti aloitettaisiin normaalia aiemmin.


[Sotkamon kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta (Tohmajärvi)

Lomakkeella voidaan hakea lapselle lupaa koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai yhtä vuotta säädettyä myöhemmin.


[Tohmajärven kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnistä ensisijaisessa koulussa tai vieraan koulunkäyntialueen tai kunnan alueella (Siilinjärvi)

Lomakkeella ilmoittaa lapsen ensisijaiseen kouluun tai hakea lapsen koulunkäynnin aloittamista muussa kuin oman koulunkäyntialueen tai kunnan koulussa.


[Siilinjärven kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa (Hamina)

Lomakkeella voi anoa lapselle koulupaikkaa muusta kuin tämän omasta lähikoulusta.


[Haminan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin oman koulunkäyntialueen koulussa (Nurmes)

Lomakkeella voi hakea lapsen koulun käynnin aloittamista muussa kuin oman koulunkäyntialueen koulussa.


[Nurmeksen kaupunki]
Word-lomake
Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin oman oppilasalueen koulussa (Oulu)

Hakemus palautetaan oppilaan nykyiseen kouluun.


[Oulun kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntiin muussa kuin kunnan osoittamassa koulussa (Nivala)

Lomakkeella tehdään hakemus koulunkäynnistä muussa kuin kunnan osoittamassa koulussa.


[Nivalan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntiluvan saamiseksi muuhun kuin omaan lähikouluun


[Muhoksen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntioikeuden saamiseksi vieraassa kunnassa (Kauniainen)

Lomakkeella voi hakea lapsen koulunkäyntioikeutta vieraan kunnan koulussa. Lomakkeella tehdään asiasta myös päätös.


[Kauniaisten kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntioikeudesta muussa kuin lähikoulussa tai toisessa kunnassa (Kuopio)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselle oikeutta aloittaa koulunkäynti muussa kuin oman oppilasalueen koulussa tai toisen kunnan alueella.


[Kuopion kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntioikeudesta muussa kuin oppilaan lähikoulussa tai muussa kunnassa (Kirkkonummi)

Lomakkeella tehdään hakemus koulunkäyntioikeudesta muussa kuin oppilaan lähikoulussa tai mussa kunnassa.


[Kirkkonummen kunta]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntioikeudesta perusopetuksen 7-9 vuosiluokille (Laitila)


[Laitilan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntioikeudesta vieraaseen koulupiiriin tai vieraaseen kuntaan (Liperi)

Lomakkeella haetaan koulunkäyntioikeutta vieraassa koulupiirissä tai vieraassa kunnassa. Lomakkeella tehdään myös asiasta päätös.


[Liperin kunta]
Word-lomake
Hakemus koulunkäyntioikeudesta vieraaseen kouluun (Laitila)

Lomakkeella haetaan lapselle koulunkäyntioikeutta vieraaseen kouluun tai vieraaseen kuntaan.


[Laitilan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunkäyntioikeudesta vieraaseen kouluun (Äänekoski)

Lomakkeella tehdään hakemus koulunkäyntioikeudesta vieraaseen kouluun. Mikäli oppilas otetaan muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun tai esiopetuspaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksista.


[Äänekosken kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulunvaihdosta (Parainen)

Lomakkeella voi hakea lapselle koulupaikkaan muusta kuin tämän lähikoulusta.


[Paraisten kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus koulutilan vuokrauksesta (Riihimäki)

Lomakkeella tehdään hakemus koulutilan vuokrauksesta.


[Riihimäen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulutilojen käyttämisestä (Kotka)

Lomakkeella haetaan käyttöön koulutilaa.


[Kotkan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulutilojen käytöstä (Raahe)

Lomakkeella haetaan koulutilojen käyttövuoroa.


[Raahen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus koulutuspalveluihin

ELY-keskukset toteuttavat yhteistyönä koulutusorganisaatioiden kanssa yrityksille tuettuja avainhenkilökoulutuksia. Koulutuskien teemoina voi olla esimerkiksi:1. Pk-yrityksen johtamiskoulutus 2. Pk-kasvuyrityksen koulutusohjelma 3. Pk-yrityksen myynti ja markkinointikoulutus 4. Pk-yrityksen taloushallintokoulutus 5. Pk-yrityksen vienti- ja kansainvälistymiskoulutus Koulutuksiin (pl. taloushallintokoulutus) sisältyy myös yrityskohtaista konsultointia. Konsultoinnin aikana asiakasyrityksellä on mahdollisuus ottaa koulutuksesta saatu hyöty mukaan omaan työyhteisöön ja kehittää osaamista yhdessä asiantuntijan kanssa. Lisätietoja koulutusohjelmista saat alueesi ELY-keskuksen internetsivuilta.


[Työ- ja elinkeinoministeriö TEM]
Linkki
Word-lomake
Hakemus koulutyöstä vapautukseen (Riihimäki)

Lomakkeella voidaan anoa rehtorilta vapautusta koulutyöstä loman ajaksi.


[Riihimäen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus kuivajätteen pidennetystä tyhjennysvälistä (Jyväskylä)

Lomakkeella haetaan kuivajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä. Pidempi tyhjennysväli edellyyttää hyötyjätteiden lajittelua ja tietynkokoista jäteastiaa.


[Jyväskylän kaupunki]
Linkki
Hakemus kuntouttavaan päivätoimintaan (Nurmes)

Lomakkeella haetaan kuntouttavaan päivätoimintaan.


[Nuva-kuntayhtymä]
PDF-lomake
Hakemus kuolleen henkilön potilasasiakirjatietojen luovuttamiseksi (Pori)

Lomakkeella voidaan hakea kuolleen henkilön potilasasiakirjojen luovuttamista. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Pori, Ulvila ja Merikarvia.


[Porin kaupunki]
Word-lomake
Hakemus kustannusten korvaamisesta

Hakemus kustannusten korvaamisesta


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Excel-lomake
PDF-lomake
Hakemus kustannusten korvaamisesta kunnalle (paluumuuttajat, KotoL 51 §)

Hakemus kustannusten korvaamisesta kunnalle (paluumuuttajat, KotoL 51 §)


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Excel-lomake
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättämiseksi maaperään (Helsinki)

Lomakkeella haetaan oikeutta jättää käytöstä poistettu kemikaalisäiliö maahan.


[Helsingin kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättämiseksi maaperään (Hyvinkää)

Lomakkeella anotaan lupaa jättää käytöstä poistettu säiliö ympäristönsuojelumääräyksistä poiketen maaperään.


[Hyvinkään kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan (Joensuu)

Poikkeushaku Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä.


[Joensuun kaupunki]
Word-lomake
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään (Lieksa)

Lomakkeella haetaan poikkeusta Lieksan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12§:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä.


[Lieksan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään (Nokia)

Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen. Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikea tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.


[Nokian kaupunki]
Word-lomake
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämisestä (Ilomantsi)

Lomakkeella tehdään hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämisestä.


[Ilomantsin kunta]
RTF-lomake
Hakemus lapsen lomaa varten (Helsinki)

Lomakkeella haetaan sosiaalisin perustein kesänviettoa erityisistä lomapaikoista.


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Hakemus lapsiparkkitoimintaan (Kangasala)

Lapsiparkkiin ilmoittautuminen.


[Kangasalan kunta]
Linkki
Hakemus lasten kotihoidon kuntalisästä (Merikarvia)

Lomakkeella haetaan kuntalisää lasten kotihoidontukeen.


[Merikarvian kunta]
PDF-lomake
Hakemus leikkitoimintaan (Hollola)

Lomakkeella haetaan lapselle leikkitoimintapaikkaa.


[Hollolan kunta]
Linkki
Hakemus lentoaseman hyväksyntätodistusta varten

Lomakkeella haetaan lentoaseman hyväksyntätodistusta.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus lentoehtojen hyväksymiseksi ilmailulupaa varten

Lomakkeella haetaan lentoehtojen hyväksyntää ilmailulupaa varten. (EASAn lomake 37)


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Word-lomake
Hakemus lentoehtojen hyväksymiseksi lupaa ilmailuun varten

Hakemus luvasta ilmailuun ja lentoehtojen hyväksymisestä EASA osan 21 mukaisesti Lomakkeella haetaan lupaa ilmailuun ja lentoehtojen hyväksyntää EASA osan 21 mukaisesti silloin, kun Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy lentoehdot.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntämiseksi

Lomakkeella haetaan lentokelpoisuuden tarkastustodistusta.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus lentokelpoisuuden valvontamaksusta vapauttamiseksi

Lomakkeella voit hakea vapautusta lentokelpoisuuden valvontamaksusta ilma-alukselle, jolla ei ole lennetty laskutusjakson aikana.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Hakemus lentokelpoisuustodistusta varten

Lomakkeella haetaan lentokelpoisuustodistusta.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
RTF-lomake
WWW-lomake
Hakemus lentää Suomen ilmatilassa ulkomaille rekisteröidyllä ilma-aluksella, jolla ei ole ICAO:n mukaista lentokelpoisuustodistusta

Lomakkeella ulkomaille rekisteröity ilma-alus, jolla ei ole normaalia ICAO:n lentokelpoisuustodistusta (Certificate of Airworthiness), voi hakea väliaikaista lupaa lentää Suomen ilmatilassa.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus liikuntatilojen käyttöoikeuteen

Lomakkeella haetaan Alajärven, Soinin ja Vimpelin alueen liikuntatilojen käyttöoikeutta.


[Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue]
Word-lomake
Hakemus liitoskohtalausunnon saamiseksi (Lempäälä)

Lomakkeella haetaan liitoskohtalausuntoa tai vesihuoltolaitokseen liittämistä ja käyttöä.


[Lempäälän kunta]
PDF-lomake
Hakemus lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi

Lomakkeella haetaan pidennystä lääkeaineen tai kasvinsuojeluaineen patentin voimassaoloaikaan.


[Patentti- ja rekisterihallitus PRH]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus lopulliseksi päätökseksi ammattipätevyyden tunnustamisesta

Tällä lomakkeella haetaan lopullista päätöstä ammattipätevyyden tunnustamiseksi Suomessa suoritetun sopeutumisajan, kelpoisuuskokeen tai täydentävien opintojen jälkeen.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi

Lomakkeella haetaan suostumusta luonnonmuistomerkin rauhoittamiseen luonnonsuojelulain (1996/1096, § 26) nojalla.


[Keski-Uudenmaan ympäristökeskus]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi / rakennuksen enimmäishinnan laskeminen

Korkotukilaina hyväksytty 1.1.2002 jälkeen.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi / Luovutuskorvauksen laskeminen, aravalainoitettu kohde

Alkuperäisenä rajoitusaikana (arava tai korkotuki) tai jatkorajoitusaikana.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi / Pitkäaikaisella perusparannuslainalla (laki 34/1979) lainoitettu kohde

Rajoitusasiat ja purkulupa.


[Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA]
Word-lomake
Hakemus luvan saamiseksi alle 18-vuotiaan lapsen adoptoimiseen (kotimainen adoptio)

Hakemus adoptiolain (22/2012) 40 §:ssä tarkoitetun luvan saamiseksi alle 18-vuotiaan lapsen adoptioon (kotimainen adoptio).


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Hakemus luvan saamiseksi ulkomailla olevan alle 18-vuotiaan lapsen adoptoimiseen (esim. sukulaisadoptio)

Hakemus adoptiolain (22/2012) 42 §:ssä tarkoitetun luvan saamiseksi ulkomailla olevan alle 18-vuotiaan lapsen adoptioon ilman palvelunantajaa (esim. sukulaisadoptio).


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Hakemus luvasta ilmailuun EASA osan 21 mukaisesti

Lomakkeella haetaan lupaa ilmailuun EASA lomakkeen 21 mukaisesti. Lupa ilmailuun tarvitaan silloin, kun lentokelpoisuustodistus ei jostain syystä ole voimassa tai sitä ei voida myöntää, mutta koneella voidaan tästä huolimatta lentää turvallisesti. Yksinkertaisessa tapauksessa kun Trafi hyväksyy lentoehdot, esimerkiksi kun ARC on vanhentunut, täytetään lomake LU3343. Muussa tapauksessa täytetään tämä lomake viitaten EASA:n hyväksymiin lentoehtoihin, joita voi hakea EASA:lta lomakkeella LU3351 (=EASA lomake 37 ja 18B).


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
Word-lomake
WWW-lomake
Hakemus lähdeverokortin tai verokortin saamiseksi - Ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö

Ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö käyttää tätä lomaketta hakiessaan lähdeverokorttia tai verokorttia.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus lähikoulun osoittamiseksi oman oppilasalueen ulkopuolelta (Inkoo)

Lomakkeella haetaan lapselle koulupaikkaa muusta kuin oman asuinalueen lähikoulusta.


[Inkoon kunta]
Linkki
Hakemus maa-alueen omistajalle tapahtuman järjestämistä varten (Joensuu)

Lomakkeella haetaan lupaa maa-alueen omistajalta järjestää tapahtuma.


[Joensuun kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus maistraatille aviomiehen isyyden kumoamiseksi

Tällä hakemuksella lapsen vanhemmat voivat yhdessä pyytää aviomiehen isyyden kumoamista.


[Maistraatit]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus maksulliseen koulukuljetukseen (Loimaa)

Lomakkeella voi hakea maksullisen koulukuljetuksen järjestämistä koko lukuvuodeksi tai tietyksi ajanjaksoksi.


[Loimaan kaupunki]
Word-lomake
Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen (Jämsä)

Lomakkeella haetaan pääsyä kaupungin järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen. Hakemus tehdään joka lukuvuonna erikseen.


[Jämsän kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen (Uusikaupunki)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen.


[Uusikaupungin kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomaan koulu- tai esiopetuskuljetukseen (Vihti)

Kuljetushakemukset toimitetaan suoraan koululle tai päiväkodille.


[Vihdin kunta]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen (Mäntyharju)

Lomakkeella haetaan pääsyä maksuttomaan koulukuljetukseen.


[Mäntyharjun kunta]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen (Suomussalmi)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen maksuttoman koulukuljetuksen piiriin pääsystä.


[Suomussalmen kunta]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen (Orivesi)

Lomakkeella haetaan maksuttomaan koulukuljetukseen.


[Oriveden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsemiseksi (Tohmajärvi)

Lomaketta käytetään vain, jos kunta ei ole järjestänyt maksutonta koulutusta.


[Tohmajärven kunta]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsystä (Nurmes)

Lomakkeella haetaan pääsyä maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Lomaketta käytetään vain, jos kunta ei ole järjestänyt oppilaalle maksutonta kuljetusta.


[Nurmeksen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta

Lomakkeella haetaan lapselle maksutonta kuljetusta esiopetukseen. Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: Miehikkälä ja Virolahti.


[Kaakon kaksikko]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomasta koulukuljetuksesta (Merikarvia)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen maksuttomasta koulukuljetuksesta.


[Merikarvian kunta]
PDF-lomake
Excel-lomake
Hakemus maksuttomasta oppilaskuljetuksesta (Kangasala)

Lomakkeella haetaan koulukuljetusta.


[Kangasalan kunta]
PDF-lomake
Hakemus maksuttomasta oppilaskuljetuksesta, esiopetus (Kangasala)

Lomakkeella haetaan maksutonta oppilaskuljetusta esiopetukseen.


[Kangasalan kunta]
PDF-lomake
Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten (A) sekä muuttokustannusten (B) korvaamiseksi

Haetaan korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet työhön hakeutumisesta, työvoimapalveluun osallistumisesta tai irtaimiston muutosta uudelle työpaikkakunnalle. Korvaushakemus toimitetaan kuntaan. Tätä lomaketta käytetään vain työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisen alueellisessa kokeilussa 1.8.2017-31.12.2018.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen

Lomakkeella haetaan korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista. Korvaushakemus toimitetaan TE-toimistoon.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus melutodistusta varten

Lomakkeella haetaan melutodistusta ilma-alukselle. Melutodistusta voi hakea henkilö, jonka nimiin ilma-alus on rekisteröity tai rekisteröidään, tai tällaisen henkilön edustaja. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan: -uuden ilma-aluksen osalta vaatimustenmukaisuusilmoitus -käytetyn ilma-aluksen osalta historiatiedot, joiden avulla voidaan selvittää ilma-aluksen valmistus-, muutos- ja huoltotilanne. Uutta melutodistusta ei tarvitse hakea omistajanvaihdoksen yhteydessä, jos ilma-alus säilyy samassa rekisterissä. Tällöin on edellytyksenä, että vanha melutodistus seuraa koneen mukana. Kun kyseessä on uusi ilma-alus, on melutodistusta syytä hakea samalla kuin lentokelpoisuustodistusta (LU3530).


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Hakemus miehityksen vahvistamiseksi

Lomaketta käytetään kun haetaan aluksen vähimmäismiehityksen vahvistamista ja miehitystodistusta


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumiseen (Lahti)

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään asumispalveluja, joihin haetaan kuntoutujalle tehdyn asumispalvelun tarpeen arvion perusteella.


[Lahden kaupunki]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin

Lomakkeella haetaan kotikuntoutuksen ryhmiin tai kotikäyntejä, palveluasumista ja/tai laitoskuntoutusta. Lomake käy kuntiin Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.


[Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä]
PDF-lomake
Hakemus muuhun kuin lähikouluun (Mänttä-Vilppula)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselleen oikeutta aloittaa koulunkäynti vieraassa kunnassa tai muussa kuin lähikoulussa.


[Mänttä-Vilppulan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus määrärahan osoittamisesta työttömän työnhakijan palkkaamiseen

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) voi osoittaa valtion virastolle tai laitokselle määrärahoja työttömän työn-hakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin. Työllisyysmäärärahan myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja sitoutuu maksamaan valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkan tai, jos on sovittu noudatettavaksi muun kuin valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä, kyseiseen palvelus-suhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Määrärahoista voidaan lisäksi maksaa muita työn järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia.


[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen

Haetaan vapaaehtoisena naisten asepalvelukseen. Palautetaan aluetoimistoon. Lomake on ladattavissa puolustusvoimien verkkosivuilta. Linkki alla.


[Puolustusvoimat]
Linkki
Hakemus nuorten maahanmuuttajien ryhmään (NUMA) (Espoo)

Nuorten maahanmuuttajien ryhmä (NUMA-ryhmä) on tarkoitettu espoolaisille 15-25-vuotiaille vasta maahantulleille nuorille, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta ennen siirtymistään jatko-opintoihin tai työelämään.


[Espoon kaupunki]
Word-lomake
Hakemus ohjattuun kerhotoimintaan (Pirkkala)

Lomakkeella haetaan lapselle paikkaa ohjatussa kerhotoiminnassa.


[Pirkkalan kunta]
PDF-lomake
Hakemus oikeudesta käyttää koulutaksia koulukuljetukseen (Oulainen)

Lomakkeella haetaan oikeutta käyttää koulutaksia oppilaan koulukuljetukseen.


[Oulaisten kaupunki]
PDF-lomake
RTF-lomake
Hakemus oikeudesta toimia merimieslääkärinä

Lomakkeella haetaan oikeutta toimia merimieslääkärinä.


[Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira]
PDF-lomake
Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071)

Tällä lomakkeella voi hakea muutosta oma-aloitteisten verojen verokauteen. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain. Lomake palautetaan osoitteeseen: Verohallinto, Asiakastietojen hallinta, PL 550, 00052 VERO Ilmoitus- ja maksujaksojen valintaan tulee muutoksia 1.1.2017 alkaen. Valinnaiseen pidennettyyn verokauteen (aiemmin ilmoitusjakso) voi uusien säännösten mukaisesti hakea 1.1.-31.3.2017. Pidennetty verokausi tulee tässä tapauksessa voimaan 1.1.2017 alkaen. Hakemus pidennettyyn verokauteen siirtymisestä kannattaa tehdä heti tammikuussa, jotta muutos saadaan käsiteltyä mahdollisimman pian.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus omaishoidon tuesta (Helsinki)

Lomake toimii hakemuksena omaishoidon tuesta


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Hakemus omakotitontin varaamiseksi (Aura)

Lomakkeella varataan omakotitontti Auran kunnalta. Varaus on maksullinen.


[Auran kunta]
PDF-lomake
Hakemus omakotitontin varaamiseksi (Ypäjä)

Lomakkeella voidaan varata omakotitontti.


[Ypäjän kunta]
Word-lomake
Hakemus oppilaan koulupaikan vaihtoon (Tornio)

Lomakkeella haetaan koulun vaihtoa.


[Tornion kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus oppilaan poikkeavasta opetuksen aloittamisajankohdasta (Salo)

Lomakkeella voidaan hakea lapselle poikkeavaa perusopetuksen aloittamisajankohtaa, yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai yhtä vuotta säädettyä myöhemmin.


[Salon kaupunki]
Word-lomake
Hakemus oppilaan poissaoloon koulusta (Lemi)

Lomakkeella voi anoa oppilaalle lupaa olla poissa koulusta. Ennen luvanvaraista poissaoloa on suoritettava tekemättömät tehtävät ja jälki-istunnot. Luvan saanut oppilas on velvollinen omatoimisesti ottamaan selville ja opiskelemaan ne asiat, jotka lupa-aikana luokalle on opetettu. Poissaololuvan hakemista koepäiviksi on vältettävä.


[Lemin kunta]
PDF-lomake
Hakemus oppilaan tilapäiseksi vapauttamiseksi koulunkäynnistä (Maalahti)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen oppilaan tilapäiseksi vapauttamiseksi koulunkäynnistä. Oppilaan on hyvissä ajoin ennen poissaolon alkua otettava yhteyttä opettajaansa/opettajiinsa ja sovittava työtehtävistä, koejärjestelyistä ym. Myönnetyn vapaan vuoksi ei anneta tukiopetusta.


[Maalahden kunta]
PDF-lomake
Hakemus oppilaan tilapäiseksi vapauttamiseksi koulunkäynnistä (Mustasaari)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen oppilaan tilapäiseksi vapauttamiseksi koulunkäynnistä. Oppilaan on hyvissä ajoin ennen loman alkua sovittava opettajansa tai opettajiensa kanssa työtehtävistä, koejärjestelyistä ym. Koulu ei järjestä tukiopetusta poissaolon vuoksi.


[Mustasaaren kunta]
PDF-lomake
Hakemus oppilaan vapauttamiseksi koulutyöstä (Varkaus)

Huoltaja anoo lomakkeella koululaiselle vapaata opetuksesta tilapäisen poissaolon vuoksi.


[Varkauden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus organisaation vastuuhenkilöksi ja henkilön suostumus

Hakemuslomake: koulutusorganisaation vastuuhenkilö ja henkilön suostumus.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
Hakemus osakaskunnan sääntöjen vahvistamiseksi

Hakemus osakaskunnan sääntöjen vahvistamiseksi


[Aluehallintovirastot AVIt]
PDF-lomake
Word-lomake
Hakemus palveluasumiseen

Lomakkeella haetaan vanhusten palveluasumiseen. Lomake käy kuntiin Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi.


[Peruspalvelukuntayhtymä Selänne]
PDF-lomake
Hakemus palveluasumiseen

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen vanhusten palveluasumiseen. Lomake käy kuntaan Hartola.


[Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä]
PDF-lomake
Hakemus palveluasumiseen (Alavus)

Lomakkeella haetaan palveluasumispaikkaa ja tehostettua palveluasumispaikkaa.


[Alavuden kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus palveluasumiseen (Lapua)

Lomakkeella haetaan asuntopaikkaa palvelukeskuksesta.


[Lapuan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus palveluasumiseen (Laukaa)

Lomakkeella haetaan palveluasuntoon. Hakemuksen liitteeksi laitettava suostumuslomake, mikäli sitä ei ole toimitettu kuntaan muussa yhteydessä.


[Laukaan kunta]
Word-lomake
Hakemus palveluasumiseen (Mustasaari)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen asumispalvelu- ja hoitoyksiköihin.


[Mustasaaren kunta]
Word-lomake
Hakemus palveluasumiseen (Nakkila)

Lomakkeella haetaan vanhukselle asumispalvelua.


[Nakkilan kunta]
PDF-lomake
Hakemus palveluasumiseen (Tornio)

Lomakkeella haetaan palveluasuntopaikkaa.


[Tornion kaupunki]
Excel-lomake
Hakemus palveluasumiseen / ikäihmisten perhehoitoon

Lomakkeella haetaan asuntoa palveluasuntolasta tai perhehoitoa ikäihmiselle. Lomake käy kuntiin Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.


[Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä]
PDF-lomake
Hakemus palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan (Eurajoki)

Lomakkeella haetaan vanhukselle asumispalvelua tai paikkaa ympärivuorokautisen hoivan piirissä.


[Eurajoen kunta]
PDF-lomake
Hakemus palveluasuntoon


[Muhoksen kunta]
PDF-lomake
Hakemus palveluasuntoon (Keminmaa)

Lomakkeella haetaan palveluasuntoon, esimerkiksi vanhustentaloon tai palvelukotiin.


[Keminmaan kunta]
PDF-lomake
Hakemus palvelukeskuksen kotoutumiskurssille (Helsinki)

Ikääntynyt maahanmuuttaja voi tällä lomakkeella hakea kotoutumiskurssille, joka on sisällöltään suunniteltu ikääntyneille


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Hakemus palveluseteliyrittäjäksi, kotihoito ja tilapäinen perhehoito (Oulu)

Palveluntuottajaksi hakemiseen koskien säännöllisen kotipalvelun tuottamista omaishoidontukea saaville oululaisille 65-vuotta täyttäneille henkilöille ja/tai tilapäisen perheiden kotipalvelun tuottamista oululaisille lapsiperheille.


[Oulun kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus palveluseteliyrittäjäksi, kotipalvelun kuukausisiivous (Oulu)

Palveluntuottajaksi hakemiseen, koskien sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tukipalveluna myönnettävän kuukausisiivouksen tuottamista.


[Oulun kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus panttikirjan muodon muuttamiseksi

Paperinen panttikirja voidaan hakemuksesta muuttaa sähköiseksi tai sähköinen panttikirja paperiseksi. Hakemus toimitetaan Maanmittauslaitokseen. Huom! Lomake ei välttämättä toimi oikein selaimen PDF-lukijalla. Täyttö onnistuu helpoiten erillisellä PDF-lukuohjelmalla (esim. Adobe Reader). Keskeneräisen lomakkeen tallennus ja täytön jatkaminen onnistuvat ainoastaan Adobe Readerin versiolla XI (11.0.00) ja sitä uudemmilla versioilla.


[Maanmittauslaitos]
PDF-lomake
Hakemus perhehoidon vapaaseen (Tampere)

Perhehoitajalain mukaan perhehoitajalla on oikeus halutessaan yhteen vapaapäivään kalenterikuukauden aikana. Mikäli vapaa ei toteudu, perhehoitaja voi pitää kirjaa vapaista tällä lomakkeella.


[Tampereen kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus perhekodiksi (Helsinki)

Lomakkeella asiakas hakee lasta (lapsia) hoidettavakseen perheenomaisissa olosuhteissa.


[Helsingin kaupunki]
RTF-lomake
Hakemus perhepäivähoitokodiksi (Järvenpää)

Lomakkeella tehdään hakemus perhepäivähoitokodiksi.


[Järvenpään kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus perhepäiväkodiksi (Jyväskylä)

Lomakkeella anotaan hyväksymistä perhepäiväkodiksi.


[Jyväskylän kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus perhepäiväkodiksi (Muurame)

Lomakkeella tehdään hakemus perhepäiväkodiksi ryhtymisestä.


[Muuramen kunta]
PDF-lomake
Hakemus perusopetuksen aloittamisesta säädettyä aikaisemmin / myöhemmin (Somero)

Lomakkeella voidaan tehdä hakemus perusopetuksen aloittamisesta poikkeavana ajankohtana.


[Someron kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokka) ja/tai ammattistartille (Vantaa)

Lomakkeella haetaan perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokka), ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen (ammattistartti) tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen (akku).


[Vantaan kaupunki]
Linkki
Hakemus perusopetuksen oppilaan koulukuljetuksen myöntämiseksi (Vantaa)

Lomakkeella haetaan koulukuljetusta perusopetuksen oppilaalle.


[Vantaan kaupunki]
PDF-lomake
Linkki
Hakemus pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin (Kaavi)

Huoltaja hakee lomakkeella lapselle pääsyä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.


[Kaavin kunta]
Word-lomake
Hakemus poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua varten (Kouvola)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua varten.


[Kouvolan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus poikkeamislupaan / suunnittelutarveratkaisuun (Vantaa)

Lomakkeella haetaan poikkeamislupaa / suunnittelutarveratkaisua.


[Vantaan kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus poikkeavan pysäköinnin järjestämiseksi tapahtuma-aikana (Jyväskylä)

Juhlan, perhejuhlan tai tapahtuman järjestäjä voi pyytää kaupungilta suostumusta pysäköintikiellosta poikkeamiseen. Hakemuksesta pysäköintimahdollisuus esimerkiksi kadun varressa pysäköintikieltoalueella voidaan mahdollistaa tilapäisesti. Hakemus täytyy toimittaa vähintään 3 arkipäivää ennen tapahtumaa tai juhlaa.


[Jyväskylän kaupunki]
Linkki
Hakemus polttoainemaksusta vapauttamiseksi

Lomakkeella haetaan polttomaksulain (1280/2003) 30§ mukaista vapautusta ajoneuvolle. Liikenteen turvallisuusvirasto voi ajoneuvon suuren koon, harvojen käyttökertojen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi myöntää vapautuksen polttoainemaksun suorittamisesta. Vapautus voidaan myöntää siinä tapauksessa, että ajoneuvon käyttötehtävä on muualla kuin tavanomaisessa tieliikenteessä ja että ajoneuvo tässä tehtävässään ei ole merkittävissä määrin kilpailuasemassa dieselöljyä käyttävien, tieliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kanssa. Rekisterissä oleville ajoneuvoille vapautusta ei myönnetä. Ajoneuvolle, joka on poistettu liikennekäytöstä ja jonka rekisterikilvet on palautettu katsastusasemalle, vapautus voidaan myöntää. Vapautus astuu voimaan päätöspäivästä.


[Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi]
PDF-lomake
WWW-lomake
Hakemus progressiivisesta verotuksesta Suomen veroviranomaisille (75 %:n sääntö)

Euroopan talousalueen maassa asuva, jonka ansiotulo Suomessa on vähintään 75 % vuositulosta, voi vaatia, että Suomen tulo verotetaan progressiivisesti lähdeveron sijasta.


[Verohallinto]
PDF-lomake
Hakemus puiden kaadon katselmuksesta (Iisalmi)

Lomakkeella voi tehdä hakemuksen puiden kaadon katselmuksesta.


[Iisalmen kaupunki]
Word-lomake
Hakemus päivä- tai työtoimintaan (Espoo)

Lomakkeella voi hakea kehitysvammalain mukaiseen päivä- tai työtoimintaan ja vammaispalvelulain mukaiseen vaikeavammaisten päivätoimintaan.


[Espoon kaupunki]
PDF-lomake
Hakemus päivähoidon asiakasmaksun muuttamiseksi (Seinäjoki)

Lomakkeella haetaan muutosta päivähoidon asiakasmaksuun.


[Seinäjoen kaupunki]
Word-lomake
PDF-lomake
Hakemus päivähoitomaksun alentamisesta tai maksuvapautuksesta (Nokia)

Lomakkeella haetaan päivähoitomaksun alennusta tai maksuvapautusta.


[Nokian kaupunki]
PDF-lomake