fi Lentoturvallisuusilmoitus. Ilmoitus onnettomuudesta, vakavasta vaaratilanteesta tai poikkeamasta
 
Vapaaehtoinen ilmoitus voidaan tehdä jos ilmoitettava tapahtuma tai ilmoittaja ei ole poikkeama-asetuksen 376/2014 listalla

Yleiset tiedot  *

 *
Organisaatioiden tulee käyttää ilmoitus-/tapausnumeroa. Muut käyttävät vapaavalintaista numerointia.


 *
 *
Organisaatioiden tulee käyttää yhtiön tai lentokerhon virallista nimeä. Muut laittavat N/A

 *  *
Ilmoita tapahtuma-aika ja päivämäärä UTC-ajan mukaan. UTC aika on Suomessa normaalisti paikallisaika - kaksi tuntia, ja kesäajan vallitessa paikallisaika - 3 tuntia.
 *


Yhteystiedot


Täytettyä ilmoitusta ei voi tallentaa tietokoneelle, mutta ilmoituksen voi lähettää omaan sähköpostiin. Huomioithan tällöin, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Huom. Ilmoitus lähetetään osoitteesta no-reply@opuscapita.com.
 


Tapahtuma-
paikka
 *
 *Tapahtuman kuvaus  *
 *


Luokitukset  * (info) (esimerkkiluettelo vakavista vaaratilanteista)

 * (info)

 *
Valittuasi tapahtumatyypin siirrä tieto alla olevaan laatikkoon käyttämällä "Lisää rivi" painiketta.
 #  level 1            level 2            level 3            level 4            Ilma-alus  *

 


 


Ilmatila


Ilmaliikenteen hallintayksikkö
Lentopaikka


Sää  

 

 

 


 Lintutörmäyksen tiedotIlma-aluksen osien tekniset tiedot

Vaarallisten aineiden tiedot
Henkilövahingot ja ilma-aluksen vaurioiden vakavuus  *
Valitse suurin sattunut vamman aste jos useampi henkilö on loukkaantunut Valitse suurin ilma-alukselle aiheutunut vahinko

Kiitämme lentoturvallisuusilmoituksesta. Ilmoituksen tiedot (pl. henkilötiedot) tallennetaan Euroopan komission ECCAIRS-tietojärjestelmään, jonka avulla seurataan lentoturvallisuuden tilaa. Ilmoitus välitetään tiedoksi myös Onnettomuustutkintakeskukselle.

Ilmoituksen liitteet voit lähettää osoitteeseen lentoturvallisuus(at)trafi.fi. Laita tällöin viitteeksi vähintään tapauspäivämäärä sekä ilma-aluksen tunnistetieto ja/tai tapahtumapaikka.

Popup