Namnet på e-tjänsten. Namnet visas på Mina e-tjänster:

Statskontoret-logo
  • Olycksfallsombudsmannen meddelar om myndighetens arbetsolycksfall.
  • Olycksfall som skett under TE-byråns (arbets- och näringsbyrån) skolning/träning eller prövning meddelas av TE-byråns kontaktperson.
  • Andra till Statskontorets ersättningsansvar hörande olycksfall meddelas av organisationens utsedda person.
1. Uppgifter om arbetsgivaren
(* = obligatoriskt)
 
 *


2. Uppgifter om den skadade personen
 *
 *


 *


Postnummer och postanstalt

 *
3. Uppgifter om skadan
 *
 *
 *

 *Den dag olycksfallet inträffade var arbetet avsett


Om det är frågan om resan mellan bostaden och arbetsplatsen, svara på följande fråga:

  *
 *
 
Om du svarade ja till den föregående frågan, fyll i obligatoriska uppgifter nedan.


När det gäller misstanke om yrkessjukdom fyll i följande uppgifter
 *

 *


,
Person som ger tilläggsuppgifter om olycksfalletAnmälare
 *
 *
 *
4. Uppgifter om skadan
 *
 *
5. Hur inträffade olycksfallet / uppstod yrkessjukdomen
 *
1) I fråga om ett OLYCKSFALL PÅ ARBETSPLATSEN skall av beskrivningen framgå följande uppgifter: Vilket arbete (produktion, underhåll, sjömansarbete osv.) och vilken arbetsuppgift (åkte truck, lyfte en börda osv.) personen utförde vid den tidpunkt då olycksfallet inträffade? Vilka avvikelser från det normala utförandet av arbetet ledde till olycksfallet (störning i eldistributionen, förlorandet av kontroll över ett handslipverktyg, halkning osv.)? På vilket sätt uppstod skadan (verktyget skar, personen fick smolk i ögat osv.)? Vad orsakade skadan (press, svarv, stege, ställning osv.)?
2) I fråga om ett OLYCSFALL UNDER ARBETSFÄRDEN skall av beskrivningen framgå den faktor som orsakade olycksfallet, det sätt på vilket personen rörde sig samt eventuellt avvikelse från den sedvanliga arbetsfärdsvägen och orsaken till avvikelsen.
3) I fråga om YRKESSJUKDOM skall av beskrivningen framgå den faktor av vilken yrkessjukdomen anses ha orsakats (namn på kemiskt ämne osv.)

OBS. längden av beskrivningsfältet max 300 tecken
 
Klassificeringskoder av OLYCKSFALL PÅ ARBETSPLATSEN

 *

 *

 *

 *

 *
 *

Tilläggsuppgifter om olycksfallet

7. Tilläggsuppgifter om olycksfallet
 *
 


,
      
      
 *
 8. Andra arbetsförhållanden och företagsamhet


Har den skadade samtidigt haft företagsverksamhet?
Uppgifter för utbetalning av dagpenning
9. Lönebelopp för sjukdomstiden. OBS! Behöver ej fyllas i om den skadade är kund i Palkeet

Anges utbetalda lönebelopp för tidsperiod av fyra veckor under sjukdomstiden efter olycksfallet (dagen för olycksfallet inte medräknat)

 


Har som lön för sjukdomstiden betalats för hela tiden av arbetsoförmåga eller endast för en del t.ex. på grund av permittering eller delpension

10. Löneuppgifter OBS! Behöver ej fyllas i om den skadade är kund i Palkeet

Fylls i om lön för sjukdomstiden inte alls har utbetalats eller endast en del av lönen har utbetalats eller lön utbetalats endast för en del av tiden för arbetsoförmå
Penninglön för tidsperioden av fyra veckor före olycksfallet (t.ex. de två sista löneperioderna på två veckor) eller för en kortare tid, vilken arbetsförhållandet varat (dagen för olycksfallet oräknad). För denna tidsperiod uppges arbetsinkomsten utan naturaförmåner och semesterpremie.

-Kostnader som betalats av den skadade/arbetsgivaren
Ge en utredning om uppkomna kostnader. Utredningen behöver inte fyllas i, om det inte ännu finns uppgifter om uppkomna kostnader. Kvitton måste inte skickas till Statskontoret, men de måste sparas ett år för eventuell kontroll.
 *
 *
 *
 *
 *

 #  Typ av kostnad        Kostandens förklaring                Kostnadens datum      Belopp  

Popup


Bifogande av bilaga Vänligen se till att bifogad bilaga är av följande format - kontrollera filändelsen!
  • Textfil (.txt)
  • MS Word (.doc/.docx)
  • MS Excel (.xls/.xlsx)
  • MS Powerpoint (.ppt/pptx)
  • Open Document (.odt/.ods)
  • PDF (.pdf)
  • Jpg- eller Png-bildformat (.jpg/.jpeg/.png)
Filens innehåll
Filtyp
Sök fil