Meddelande av uppgifter om kompletterande intyg för förare

Beskrivning Med denna blankett meddelar verksamhetsutövare inom järnvägsbranschen uppgifter om kompletterande intyg som de beviljat till förare av rullande materiel. Samma blankett används för ändringar i kompletterande intyg samt för att meddela om återkallande.
Blankettkod RU5411
Ansvarig organisation Trafiksäkerhetsverket Trafi
Kontaktuppgifter
www.ake.fi