Lomakkeen nimi, nimi näkyy Tallennetut lomakkeet -palvelussa:

Valtiokonttori-logo
  • Viraston työtapaturmat ilmoittaa tapaturma-asiamies.
  • TE-toimiston valmennuksessa ja kokeilussa sattuneet tapaturmat ilmoittaa TE-toimiston yhteyshenkilö.
  • Muut Valtiokonttorin korvausvastuulle kuuluvat tapaturmat ilmoittaa organisaation määrittelemä henkilö.
1. Työnantajaa koskevat tiedot
(* = pakollinen)
 
 *


2. Vahingoittunutta henkilöä koskevat tiedot
 *
 *


 *


Postinumero ja -toimipaikka

 *
3. Tapaturman sattumisolosuhteet tai ammattitautiepäily
 *
 *
 *

 *Tapaturmapäivänä työn piti


Jos kyseessä asunnon ja työpaikan välinen matka, vastaa seuraavaan kysymykseen:

  *
 *
 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, täytä alla olevat pakolliset tiedot.


Jos kyseessä ammattitautiepäily, täytä alla olevat pakolliset tiedot
 *

 *


,
Henkilö jolta saa lisätietoja vahinkoon liittyvistä asioista.Ilmoituksen täyttäjä
 *
 *
 *
4. Vamman laatu
 *
 *
5. Miten tapaturma sattui / ammattitauti aiheutui
 *
1) TYÖPAIKKATAPATURMAN selostuksesta on ilmettävä seuraavat asiat: Mitä työtä (tuotanto-, kunnossapito-, merimiestyötä jne.) ja työsuoritusta (ajoi trukkia, nosti taakkaa jne.) henkilö teki tapaturman sattuessa? Mitkä poikkeamat normaalitoiminnasta johtivat vahingoittumiseen (sähköhäiriö, käsihiomakoneen hallinnan menettäminen, liukastuminen jne.)? Miten vamma syntyi (työkalu viilsi, roska lensi silmään jne.)? Mikä aiheutti vamman (puristin, sorvi, tikkaat, telineet jne.)?
2) TYÖMATKATAPATURMAN selostuksesta on ilmettävä mikä aiheutti tapaturman, henkilön liikkumistapa sekä mahdollinen poikkeaminen säännöllisestä työmatkareitistä ja poikkeaman syy.
3) AMMATTITAUDIN selostuksesta on ilmettävä, mistä ammattitaudin arvellaan aiheutuneen (kemiallisen aineen nimi jne.).
 
Huom, kuvauskentän pituus max. 300 merkkiä
 
TYÖPAIKKATAPATURMAN luokittelukoodit

 *

 *

 *

 *

 *
 *

6. Vahinkoa koskevia lisätietoja

7. Työsuhdetiedot:
 *
 


,
      
      
 *
 8. Muut työsuhteet ja yrittäjätoiminta


Onko vahingoittunut toiminut samanaikaisesti yrittäjänä?
Tiedot päivärahan maksamiseksi
9. Sairausajan palkan määrä. Huom! Palkeiden asiakkaiden ei tarvitse täyttää näitä tietoja.

Ilmoitetaan maksetun sairausajan palkan määrä neljän viikon ajalta tapaturmasta lukien (ei tapaturmapäivältä)

 


Onko sairausajan palkkaa maksettu koko työkyvyttömyysajalta vai vain osalta esim. lomautuksen tai osa-aikaeläkkeen vuoksi

10. Palkkatiedot Huom! Palkeiden asiakkaiden ei tarvitse täyttää näitä tietoja.

Täytetään, jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu lainkaan, maksettu vain osa palkasta, tai maksettu vain osalta työkyvyttömyysaikaa
Rahapalkka neljän viikon ajalta ennen tapaturmaa (esim. kaksi viimeistä kahden viikon palkkajaksoa) tai siltä lyhyemmältä ajalta, jonka työsuhde on kestänyt (tapaturmapäivältä ei ilmoiteta palkkatietoja). Tältä ajalta ilmoitetaan kertynyt rahapalkka, mutta ei luontaisetuja eikä lomarahaa.

-Vahingoittuneen/työnantajan maksamat kulut
Anna selvitys aiheutuneista kuluista. Selvitystä ei tarvitse täyttää, jos aiheutuneita kuluja ei ole vielä tiedossa. Kuitteja ei tarvitse lähettää Valtiokonttoriin, mutta ne tulee säilyttää vuoden ajan tarkistuksia varten.
 *
 *
 *
 *
 *

 #  Kulutyyppi            Kulun kuvaus                         Kulun päivämäärä       Summa  

Popup


Liitetiedoston lisääminen Huomaathan, että liitetiedostosi voivat olla vain seuraavan muotoisia - tarkistathan tiedostosi päätteen! 
  • tekstitiedosto (.txt)
  • MS Word (.doc/.docx)
  • MS Excel (.xls/.xlsx)
  • MS Powerpoint (.ppt/pptx)
  • Open Document (.odt/.ods)
  • PDF (.pdf)
  • Jpg- tai Png-kuvatiedosto (.jpg/.jpeg/.png)
Tiedoston sisältö
Liitteen tyyppi
Hae tiedosto