Kuljettajien lisätodistusten tietojen ilmoittaminen

Kuvaus: Tällä lomakkeella rautatiealan toiminnanharjoittajat ilmoittavat liikkuvan kaluston kuljettajille myöntämiensä lisätodistusten tietoja. Samaa lomaketta käytetään lisätodistuksen muutoksista sekä peruuttamisista ilmoittamiseen.
Lomaketunnus: RU5411
Vastuuorganisaatio: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Yhteystiedot
www.ake.fi